Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
1 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


Johdanto

Useimmat ihmiset uskovat, että evoluutioteorian esitteli ensimmäisenä Charles Darwin ja että se perustuu tieteellisiin todisteisiin, havaintoihin ja kokeisiin. Darwin ei kuitenkaan ole teorian luoja eikä teoria perustu tieteellisiin todisteisiin. Teoria muodostuu muinaisen materialistisen filosofian opin soveltamisesta luontoon. Vaikka mitkään tieteelliset löydöt eivät tue teoriaa, sitä tuetaan sokeasti materialistisen filosofian nimissä.

Tämä kiihkomielisyys on johtanut kaikenlaisiin onnettomuuksiin. Tämä johtuu siitä, että darwinilaisuuden ja sen tukeman materialistisen filosofian leviämisen myötä on muutettu vastaus kysymykseen: "Mikä ihminen on?" Ennen vastattiin: "Ihmiset on luonut Jumala ja heidän tulee elää hänen opettamansa hyvän moraalin mukaan." Nyt on alettu ajatella: "Ihminen tuli olevaksi sattumalta ja on henkiinjäämisen taistelussa kehittynyt eläin." Tästä harhakäsityksestä on maksettava korkea hinta. Väkivaltaiset ideologiat kuten rasismi, fasismi, kommunismi ja monet muut konfliktiin perustuvat näkemykset maailmasta ovat kaikki saaneet voimia tästä harhakäsityksestä.

Tämä artikkeli tutkii tätä darwinilaisuuden maailmalle tuottamaa onnettomuutta ja paljastaa darwinilaisuuden yhteydet terrorismiin, yhteen aikamme tärkeimmistä maailmanlaajuisista ongelmista.

Darwinilainen valhe: elämä on konfliktia

Darwin lähti liikkeelle yhdestä perusolettamuksesta kehittäessään teoriansa: "Elävien olentojen kehitys riippuu henkiinjäämisen taistelusta. Vahva voittaa kamppailun. Heikot on tuomittu tappioon ja unohdukseen." Darwinin mukaan luonnossa vallitsee armoton henkiinjäämisen taistelu ja ikuinen konflikti. Vahvat voittavat aina heikot, ja tämä mahdollistaa kehityksen tapahtumisen. Tämä näkemys on koteloituneena hänen kirjalleen The Origin of Species (Lajien synty) antamassaan alaotsikossa: "The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life"("Lajien synty luonnonvalinnan kautta tai elämän taistelun suosimien rotujen säilyminen").

Lisäksi Darwin esitti, että "taistelu henkiinjäämisestä" pätee myös ihmisrotujen välillä. Mielikuvituksellisen väitteen mukaan "suositut rodut" olivat voittoisia taistelussa. Suosittuja rotuja Darwinin mukaan olivat valkoiset eurooppalaiset. Afrikkalaiset ja aasialaiset rodut olivat jääneet jälkeen henkiinjäämisen taistelussa. Darwin meni tätä pitemmälle ja esitti, että nämä rodut pian häviäisivät henkiinjäämisen taistelun kokonaan ja siten katoaisivat.

Jonain tulevana aikana, ei kovin kaukaisena vuosisadoilla mitattuna, sivistyneet ihmisrodut miltei varmasti hävittävät ja syrjäyttävät villit rodut kaikkialla maailmassa. Samanaikaisesti ihmisapinat... epäilemättä hävitetään. Kuilu ihmisen ja hänen lähimpien sukulaistensa välillä kasvaa, kun se siirtyy toivomme mukaan jopa kaukasialaista sivistyneemmän ihmisen ja yhtä alhaisen apinan kuin paviaanin välille neekerin tai australialaisen ja gorillan väliltä. (1)

Intialainen antropologi Lalita Vidyarthi selittää, miten Darwinin teoria toi rasismin sosiaalitieteisiin:

Aikakauden sosiaalitieteilijät toivottivat hänen (Darwinin) oppinsa lämpimästi tervetulleeksi, ja he uskoivat ihmiskunnan saavuttaneen useita evoluution tasoja, jotka huipentuivat valkoisen miehen sivistyksessä. 1800-luvun jälkipuoliskolla valtaenemmistö länsimaisista tiedemiehistä hyväksyi rasismin tosiasiana. (2)

Darwinin innoituksen lähde: Malthusin häikäilemättömyyden teoria

Darwinin innoituksen lähde tässä aiheessa oli brittiläisen taloustieteilijän Thomas Malthusin kirja An Essay on the Principle of Population (Essee väestöperiaatteesta). Malthus laski, että ihmisväestö kasvaa nopeasti, jos se jätetään selviytymään omin neuvoin. Hänen mukaansa pääasialliset vaikuttavat tekijät, jotka pitävät väestön hallinnassa, ovat onnettomuudet kuten sota, nälänhätä ja sairaudet. Tämän raa´an väitteen mukaan joidenkin ihmisten on kuoltava, jotta toiset voisivat elää. Olemassaolo alkoi tarkoittaa "pysyvää sotaa".

Malthusin ajatukset olivat 1800-luvulla laajasti hyväksyttyjä. Erityisesti eurooppalaisen yläluokan älymystö tuki hänen julmia ajatuksiaan. Artikkelissa 'The Nazis' Secret Scientific Agenda' (Natsien salainen tieteellinen agenda) Malthusin väestönäkemyksille 1800-luvun Euroopassa annettua merkitystä on kuvailtu seuraavasti:

1800-luvun alkupuoliskolla kaikkialla Euroopassa hallitsevien luokkien jäsenet kokoontuivat keskustelemaan vasta keksitystä "väestöongelmasta" ja suunnittelemaan keinoja panna täytäntöön Malthusin toimeksianto köyhien kuolleisuuden lisäämiseksi: "Sen sijaan, että korostaisimme köyhille puhtautta, meidän olisi rohkaistava päinvastaisia tapoja. Kaupungeissamme meidän pitäisi tehdä kadut kapeammiksi, ahtaa enemmän ihmisiä taloihin ja tavoitella kulkutautien paluuta. Maaseudulla kylät olisi rakennettava lähelle seisovia lammikoita ja asutusta olisi erityisesti rohkaistava soisilla ja epäterveellisillä alueilla" ja niin edelleen.3

Tämän julman politiikan ansiosta heikot ja henkiinjäämisen taistelussa hävinneet tuhoutuisivat ja siten nopea väestönkasvu saataisiin tasapainotetuksi. Tätä niin sanottua "köyhien sortamisen" politiikkaa todella toteutettiin 1800-luvun Britanniassa. Pystytettiin teollisuusjärjestelmä, jossa kahdeksan- ja yhdeksänvuotiaat lapset pantiin työskentelemään hiilikaivoksissa kuusi tuntia päivässä ja tuhansia kuoli hirvittävissä olosuhteissa. Malthusin teorian vaatima "henkiinjäämisen taistelu" johti miljoonien brittiläisten kärsimysten täyttämään elämään.

Nämä ajatukset vaikuttivat Darwiniin. Hän sovelsi konfliktin käsitettä kaikkeen luontoon ja esitti, että vahvimmat ja elinkelpoisimmat selviytyvät voittajina tästä olemassaolon taistelusta. Lisäksi hän väitti, että niin sanottu henkiinjäämisen taistelu on oikeutettu ja muuttumaton luonnonlaki. Toisaalta hän kiistämällä luomisen kehotti ihmisiä hylkäämään uskonnolliset käsityksensä. Siten hän hyökkäsi kaikkia eettisiä arvoja vastaan, jotka voisivat osoittautua esteiksi henkiinjäämisen taistelun armottomuudelle.

Näiden väärien ajatusten levittäminen johti ihmisiä häikäilemättömyyteen ja julmuuteen ja aiheutti siten ihmiskunnalle raskaan laskun maksettavaksi 1900-luvulla.

Mihin "viidakon laki" johti: fasismiin

Samalla kun darwinilaisuus ruokki rasismia 1800-luvulla, se muodosti perustan ideologialle, joka kehittyi ja peitti maailman vereen 1900-luvulla, natsismin.

Natsi-ideologioissa on nähtävissä voimakas darwinilainen vaikutus. Kun tutkii tätä Adolf Hitlerin ja Alfred Rosenbergin muotoilemaa teoriaa, kohtaa sellaisia käsitteitä kuin "luonnonvalinta", "valikoitu parittelu" ja "henkiinjäämisen taistelu rotujen välillä", joita toistetaan kymmeniä kertoja "Lajien synnyssä". Kun Hitler nimesi teoksensa "Mein Kampf" (Taisteluni), häntä innoittivat darwinilainen taistelu henkiinjäämisestä ja periaate, että elinkelpoisin perii voiton. Hän puhuu erityisesti rotujen välisestä taistelusta:

Historia huipentuisi uuteen tuhatvuotiseen vertaansa vailla olevan loistokkaaseen keisarikuntaan, joka perustuisi uuteen, luonnon itsensä määräämään rodulliseen hierarkiaan.4

Vuoden 1933 puoluekokouksessa Nürnbergissä Hitler julisti, että "ylempi rotu alistaa alemman rodun... oikeus, jonka voi nähdä luonnossa ja jota voidaan pitää ainoana ajateltavissa olevana oikeutena".

Melkein kaikki asiaan perehtyneet historioitsijat tunnustavat tosiasiaksi, että darwinilaisuus vaikutti natseihin. Historioitsija Hickman kuvaa darwinilaisuuden vaikutusta Hitleriin seuraavasti:

(Hitler) vahvasti uskoi evoluutioon ja julisti sitä. Mikä hyvänsä hänen mielenhäiriönsä syvempi, perustavampi monimutkaisuus olikaan, on varmaa, että (taistelun käsite oli tärkeä, koska)... hänen kirjansa, Mein Kampf, toi esille joukon evolutionistisia ajatuksia, erityisesti niitä, jotka korostivat taistelua, elinkelpoisimpien henkiinjäämistä sekä heikkojen hävittämistä paremman yhteiskunnan luomiseksi.5

Näillä näkemyksillään vaikuttanut Hitler vei maailman ennennäkemättömään väkivaltaan. Moniin etnisiin ja poliittisiin ryhmiin ja erityisesti juutalaisiin kohdistettiin hirvittävää julmuutta ja teurastusta natsien keskitysleireillä. Toinen maailmansota, joka alkoi natsien maahanhyökkäyksellä, maksoi 55 miljoonaa ihmishenkeä. Maailmanhistorian suurimman murhenäytelmän taustalla on darwinilaisuuden käsite "henkiinjäämisen taistelusta".

Verinen liitto: darwinilaisuus ja kommunismi

Kun fasistit ovat darwinilaisuuden oikealla laidalla, vasemmalla ovat kommunistit. Kommunistit ovat aina kuuluneet Darwinin teorian kiihkeimpiin kannattajiin.

Darwinilaisuuden ja kommunismin suhde periytyy kummankin opin perustajista asti. Marx ja Engels, kommunismin perustajat, lukivat Lajien synnyn heti, kun se ilmestyi, ja ällistyivät sen "dialektisen materialismin" asennetta. Marxin ja Engelsin välinen kirjeenvaihto osoittaa, että he sanoivat Darwinin teorian sisältävän "luonnonhistoriallisen perustan kommunismille". Engels ylisti Darwinia kirjassaan The Dialectics of Nature (Luonnon dialektiikka), jonka hän kirjoitti Darwinilta saamiensa vaikutteiden alaisena, ja hän pyrki antamaan oman panoksensa teoriaan luvussa nimeltä "The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man"' ("Työn osuus siirtymässä apinasta ihmiseen").

Marxin ja Engelsin jalanjälkiä seuranneet venäläiset kommunistit kuten Plekhanov, Lenin, Trotski ja Stalin hyväksyivät Darwinin evoluutioteorian. Plekhanov, jota pidetään venäläisen kommunismin perustajana, piti marxismia "darwinilaisuuden sovelluksena sosiaalitieteissä".6

Trotski sanoi: "Darwinin teoria on korkein voitto koko orgaanisen aineen alueen dialektiikassa."7

Darwinilaisella koulutuksella oli keskeinen osuus kommunistikaadereiden muodostamisessa. Historioitsijat ovat todenneet esimerkiksi, että Stalin oli nuoruudessaan uskonnollinen mutta kääntyi ateistiksi Darwinin kirjojen vuoksi.8

Kommunistivallan Kiinan perustanut ja miljoonia ihmisiä surmannut Mao totesi avoimesti, että "kiinalainen sosialismi on perustettu Darwinille ja hänen evoluutioteorialleen". 9

Harvardin yliopiston tutkija James Reeve Pusey käsittelee yksityiskohtaisesti Darwinin vaikutusta Maoon ja kiinalaiseen sosialismiin tutkimuksessaan China and Charles Darwin (Kiina ja Charles Darwin).10

Lyhyesti sanottuna evoluutioteorian ja kommunismin välillä on katkeamaton yhteys. Teoria väittää, että elävät olennot ovat sattuman tuotteita, ja tarjoaa niin sanottua tieteellistä tukea ateismille. Kommunismi, ateistinen ideologia, on tästä syystä tiukasti sidottu darwinilaisuuteen. Lisäksi evoluutioteoria esittää, että kehitys luonnossa on mahdollista konfliktin (toisin sanoen "henkiinjäämisen taistelun") ansiosta, ja tukee "dialektiikan" käsitettä, joka on perustava kommunismissa.

Jos ajattelemme kommunistista "dialektisen konfliktin" käsitettä, joka "murhakoneena" tappoi 120 miljoonaa ihmistä 1900-luvun aikana, ymmärrämme paremmin darwinilaisuuden maapallolle tuottaman tuhon ulottuvuudet.

Darwinilaisuus ja terrorismi

Kuten olemme tähän mennessä nähneet, darwinilaisuus on erilaisten ihmiskunnalle 1900-luvulla tuhoa merkinneiden väkivallan ideologioiden perustana. Darwinilaisuudelle on kuitenkin ominaista "eettinen ymmärrys" tai "menetelmä", joka voi vaikuttaa erilaisiin maailmankuviin. Tämän ymmärryksen tai menetelmän taustalla oleva perustava käsite on "taistelu niitä vastaan, jotka eivät kuulu meihin".

Tämän voi selittää seuraavasti: Maailmassa on erilaisia uskomuksia, maailmankuvia ja filosofioita. Nämä voivat nähdä toisensa yhdellä kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta.

1) Ne voivat kunnioittaa niiden olemassaoloa, jotka kuuluvat "toisiin", ja pyrkiä vuoropuheluun niiden kanssa inhimillisen menetelmin.

2) Ne voivat valita taistelun toisia vastaan ja pyrkiä varmistamaan oman edun vahingoittamalla toisia, toisin sanoen käyttäytyä kuin eläimet.

Terrorismiksi kutsumamme kauheus on vain jälkimmäisen näkemyksen ilmaus.

Kun pohdimme näiden kahden lähestymistavan eroa, näemme darwinilaisuuden ihmisten alitajuntaan painaman ajatuksen ihmisestä taistelevana eläimenä erityisen vaikuttavana. Konfliktin tien valitsevat yksilöt ja ryhmät eivät ehkä ole koskaan kuulleet darwinilaisuudesta ja sen ideologian periaatteita. Mutta silti he kannattavat näkemystä, jonka filosofinen pohja on darwinilaisuudessa. Tämän näkemyksen oikeutukseen heidät saavat uskomaan sellaiset darwinilaisuuteen perustuvat iskulauseet kuin "Tässä maailmassa vahvat jäävät henkiin", "Isot kalat syövät pienet kalat", "Sota on hyve" ja "Ihminen edistyy käymällä sotaa." Jos darwinilaisuutta ei olisi, nämä väitteet olisivat vain tyhjiä iskulauseita.

Itse asiassa jos darwinilaisuuden poistaa, ei jää jäljelle mitään konfliktin filosofiaa. Kolme jumalallista uskontoa, joita useimmat maailman ihmiset tunnustavat, islam, kristinusko ja juutalaisuus, kaikki vastustavat väkivaltaa. Kaikki kolme uskontoa haluavat tuoda rauhan ja sopusoinnun maailmaan ja vastustavat viattomien ihmisten tappamista, julmuutta ja kidutusta. Konflikti ja väkivalta loukkaavat Jumalan ihmiselle asettamaa moraalisuutta ja ne ovat epänormaaleja ja ei-toivottuja käsitteitä. Darwinilaisuus kuitenkin näkee ja esittää konfliktin ja väkivallan luonnollisina, oikeutettuina ja oikeina käsitteinä, joiden täytyy toteutua.

Jos jotkut ihmiset harjoittavat terrorismia käyttäen islamin, kristinuskon tai juutalaisuuden käsitteitä ja symboleja ja näiden uskontojen nimissä, voi tämän vuoksi olla varma, että ne ihmiset eivät ole muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia. He ovat todellisia sosiaalidarwinilaisia. He piiloutuvat uskonnon kaavun alle, mutta he eivät ole aitoja uskovia. Vaikka he väittävät palvelevansa uskontoa, he ovat itse asiassa uskonnon ja uskovien vihollisia. He tekevät häikäilemättä uskonnon kieltämän rikoksen ja tekevät sen tavalla, joka tahraa uskonnon mainetta.

Tämän vuoksi maapallon vitsauksen, terrorismin juuret eivät ole yhdessäkään jumalallisista uskonnoista vaan ateismissa ja sen ilmaisussa meidän aikanamme: darwinilaisuudessa ja materialismissa.

ISLAM EI OLE TERRORISMIN LÄHDE VAAN RATKAISU SIIHEN

Jotkut ihmiset, jotka sanovat toimivansa uskonnon nimissä, saattavat ymmärtää uskontonsa väärin tai toteuttaa sitä väärällä tavalla. Tämän vuoksi on virhe muodostaa kuvaa uskonnosta näiden ihmisten toiminnan perusteella. Paras tapa ymmärtää islamia on sen pyhän lähteen kautta. Islamin pyhä lähde on Koraani, ja Koraanin mallin mukainen moraalisuus, islam, on täysin erilainen kuin siitä joidenkin länsimaisten ihmisten mielessä muodostunut kuva. Koraani perustuu moraalisuuden, rakkauden, myötätunnon, armon, nöyryyden, uhrautuvaisuuden, suvaitsevaisuuden ja rauhan käsitteille, ja todella näiden moraalisten periaatteiden mukaan elävä muslimi on erittäin hienostunut, ajattelevainen, suvaitsevainen, luotettava ja mukautuva. Ympärillään oleville hän antaa rakkautta, kunnioitusta, rauhaa ja elämänilon tunnetta.

Islam on rauhan ja hyvinvoinnin uskonto

Sanalla islam on arabian kielessä merkitys "rauha". Islamin uskonto tuli tarjoamaan ihmisille rauhan ja hyvinvoinnin täyttämän elämän, jossa Jumalan ikuinen armo ja myötätunto saavat ilmaisunsa maailmassa. Jumala kutsuu kaikki ihmiset hyväksymään Koraanin moraaliset opetukset mallina, jossa armo, myötätunto, suvaitsevaisuus ja rauha voidaan kokea maailmassa. Suurassa al-Baqara säkeessä 208 annetaan tämä määräys:

Te jotka uskotte! Tulkaa täydellisesti rauhaan (islamiin). Älkää seuratko Saatanan jalanjälkiä. Hän on teille kertakaikkinen vihollinen.

Kuten tästä säkeestä näkee, ihmiset voivat kokea hyvinvoinnin vain hyväksymällä islamin ja elämällä Koraanin moraalisten opetusten mukaisesti.

Jumala tuomitsee ilkityön

Jumala on määrännyt ihmiskunnan välttämään pahaa; hän on kieltänyt epäuskon, moraalittomuuden, kapinan, julmuuden, hyökkäävyyden, murhan ja verenvuodatuksen. Ne, jotka eivät noudata tätä Jumalan käskyä, kulkevat Saatanan jalanjäljissä, kuten sanotaan edellä lainatussa säkeessä, ja ovat omaksuneet Jumalan selvästi lainvastaiseksi julistaman asenteen. Monista tätä käsittelevistä säkeistä on tässä vain kaksi:

Mitä tulee niihin, jotka rikkovat Jumalan sopimuksen, kun se on hyväksytty, ja hajottavat sen, minkä Jumala on määrännyt yhdistettäväksi, ja aiheuttavat turmelusta maailmassa, heidän ylleen tulee kirous. Heillä on pahuuden majapaikka. (Surat ar-Ra'd, 25)

Tavoitelkaa tuonpuoleisen asuntoa sen avulla, minkä Jumala on antanut teille, unohtamatta osuuttanne maailmasta. Ja tehkää hyvää niin kuin Jumala on ollut hyvä teille. Älkääkä yrittäkö aiheuttaa pahaa maailmassa. Jumala ei rakasta ilkityöntekijöitä. (Surat al-Qasas, 77)

Kuten näemme, Jumala on kieltänyt islamin uskonnossa kaikki pahansuovat teot, myös terrorismin ja väkivallan, sekä tuominnut ne, jotka tekevät sellaisia tekoja. Muslimi tuo kauneutta maailmaan ja parantaa sitä.

Islam puolustaa suvaitsevaisuutta ja sananvapautta

Islam on uskonto, joka vaalii elämän, käsitysten ja ajatuksen vapautta. Se on kieltänyt jännitteen ja konfliktin ihmisten keskuudessa, panettelun, epäluulon ja jopa kielteiset ajatukset toisesta yksilöstä.

Islam ei ole kieltänyt vain terroria ja väkivaltaa vaan myös vähäisimmän jonkin toisen ihmisen pakottamisen johonkin käsitykseen.

Uskonnossa ei ole pakkoa. Oikea ohjaus on tullut selvästi erotetuksi erehdyksestä. Jokainen, joka kieltää väärät jumalat ja uskoo Jumalaan, on saanut kiinni varmimmasta kädensijasta, joka ei koskaan petä. Jumala on Kaikkikuuleva, Kaikkitietävä. (Surat al-Baqara, 256)

Niinpä muistuttakaa, teidän tarvitsee vain muistuttaa. Ette voi pakottaa heitä uskomaan. (Surat al-Ghashiyah, 22)

Kenenkään pakottaminen uskomaan uskonnon mukaan tai harjoittamaan sitä on islamin hengen ja olemuksen vastaista, koska on välttämätöntä, että usko hyväksytään vapaasta tahdosta ja omantunnon mukaan. Muslimit voivat tietenkin vaatia toisiaan noudattamaan Koraanin moraaliohjeita, mutta he eivät voi koskaan käyttää pakkoa. Missään tapauksessa yksilöä ei voi taivutella harjoittamaan uskontoa tarjoamalla hänelle maallisia etuoikeuksia.

Voidaan kuvitella täysin päinvastainen yhteiskunnan malli: esimerkiksi maailma, jossa ihmiset pakotetaan lailla harjoittamaan uskontoa. Sellainen yhteiskuntamalli on täysin vastakkainen islamille, koska uskolla ja palvonnalla on arvoa vain, kun ne kohdistuvat Jumalaan. Jos olisi järjestelmä, joka pakottaisi ihmiset uskomaan ja palvomaan, ihmiset olisivat uskonnollisia vain pelosta järjestelmää kohtaan. Uskonnon näkökulmasta on hyväksyttävää vain, että uskontoa harjoitetaan ympäristössä, jossa omantunnon vapaus on taattu, ja että sitä harjoitetaan Jumalan hyväksynnän saamiseksi.

Jumala on tehnyt viattomien ihmisten tappamisen laittomaksi

Koraanin mukaan yksi suurimmista synneistä on tappaa ihminen, joka ei ole tehnyt mitään väärää.

...Jos joku tappaa toisen ihmisen - ellei se ole kostoksi jostakusta toisesta tai hänen maailmalle aiheuttamansa turmeluksen vuoksi - se on kuin hän olisi murhannut koko ihmiskunnan. Ja jos kukaan antaa elämän toiselle ihmiselle, se on kuin hän olisi antanut elämän koko ihmiskunnalle. Sanansaattajamme tulivat heidän luokseen selkeiden merkkien kanssa, mutta sen jälkeenkin monet heistä tekivät ilkitöitä maapallolla. (Surat al-Ma'ida, 32)

Ne jotka eivät kutsu mitään muuta jumaluutta Jumalan rinnalla eivätkä tapa ketään, jonka Jumala on tehnyt loukkaamattomaksi, paitsi kun siihen on oikeus, eivätkä harjoita haureutta; kuka tahansa joka tekee niin, saa pahan rangaistuksen. (Surat al-Furqan, 68)

Kuten näemme yllä olevista säkeistä, niitä, jotka tappavat viattomia ihmisiä ilman syytä, uhataan kovalla rangaistuksella. Jumala on ilmoittanut, että yhden ihmisen tappaminen on yhtä suuri synti kuin koko ihmiskunnan tappaminen. Se joka kunnioittaa Jumalan valtaoikeuksia ei vahingoittaisi edes yhtä yksilöä, saati tappaisi tuhansia viattomia ihmisiä. Ne, jotka luulevat voivansa välttää tuomiota ja rangaistusta tässä maailmassa, eivät koskaan vältä tilintekoa Jumalan ollessa läsnä viimeisenä päivänä. Siten uskovat, jotka tietävät, että heidän on tehtävä tiliä Jumalalle kuoleman jälkeen, kunnioittavat huolella Jumalan asettamia rajoja.

Jumala käskee uskovia olemaan myötätuntoisia ja armahtavaisia

Tässä säkeessä selitetään muslimin moraalisuus.

..olla yksi niistä, jotka uskovat ja vaativat toisiltaan järkähtämättömyyttä ja vaativat toisiltaan myötätuntoa. He ovat Oikean Seuralaisia. (Surat al-Balad: 17-18)

Kuten tästä säkeestä näkee, yksi tärkeimmistä Jumalan palvelijoilleen lähettämistä moraalisäännöistä pelastuksen ja armon sekä Paratiisin saavuttamiseksi on "vaatia toisiltaan myötätuntoisuutta".

Islam on kuvattu Koraanissa modernina, valistuneena, edistyksellisenä uskontona. Muslimi on ennen kaikkea rauhan ihminen, hänellä on demokraattinen asenne, hän on suvaitsevainen, sivistynyt, valistunut ja hän tuntee taiteita ja tieteitä.

Muslimi, joka on kasvatettu Koraanin hienoilla moraaliopetuksilla, lähestyy jokaista islamin odottamalla rakkaudella. Hän osoittaa kunnioitusta jokaista ajatusta kohtaan ja arvostaa taidetta ja estetiikkaa. Hän on sovitteleva minkä tahansa tapahtuman edessä, vähentää jännitteitä ja palauttaa sovun.

Tällaisista yksilöistä koostuvissa yhteiskunnissa on kehittyneempi sivistys, korkeampi sosiaalinen moraali, enemmän iloa, onnea, oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta, yltäkylläisyyttä ja siunausta kuin useimmissa nykyajan maailman moderneissa valtioissa.

Jumala on säätänyt suvaitsevaisuuden ja anteeksiantamuksen

Surat al-A'raf, säe 199, joka kehottaa "harjoittamaan anteeksiantamusta", ilmaisee anteeksiantamuksen ja suvaitsevaisuuden käsitteen, joka on yksi islamin uskon perusperiaatteista.

Islamin historiaa tarkasteltaessa nähdään selvästi, kuinka muslimit vakiinnuttivat tämän Koraanin moraaliopetuksen tärkeän säännön sosiaaliseen elämäänsä. Etenemisensä joka vaiheessa muslimit kumosivat laittomia käytäntöjä ja loivat vapaan ja suvaitsevan ympäristön. Uskonnon, kielen ja kulttuurin alueilla he tekivät mahdolliseksi aivan vastakkaisia kantoja edustaville ihmisille elää saman katon alla vapaudessa ja rauhassa ja siten he antoivat alaisuudessaan eläville hyötyä tiedon, vaurauden ja aseman muodossa. Samoin yksi tärkeimmistä syistä, miksi suuri ja laajalle levinnyt ottomaanien keisarikunta pystyi pitkittämään olemassaoloaan niin monta vuosisataa, oli se, että sen elämäntapaa ohjasivat islamin tuomat suvaitsevaisuus ja ymmärrys. Vuosisatoja muslimeille on ollut ominaista suvaitsevaisuus ja myötätunto. Kaikkina aikoina he ovat olleet oikeudenmukaisimpia ja armahtavaisimpia ihmisiä. Kaikki etniset ryhmät tässä monikansaisessa yhteisössä harjoittivat vapaasti uskontoja, joita he olivat seuranneet vuosia, ja nauttivat täysistä mahdollisuuksista elää oman kulttuurinsa mukaan ja palvoa omalla tavallaan.

Todella, jo muslimien erityinen suvaitsevaisuus, kun sitä harjoitetaan Koraanin määräämällä tavalla, voi tuoda rauhan ja hyvinvoinnin koko maailmaan.

Hyvä teko ja paha teko eivät ole sama asia. Vastaa pahaan jollakin paremmalla ja jos sinun ja jonkun toisen välillä on vihamielisyyttä, hänestä tulee kuin sydänystävä. (Surat al-Fussilat: 34)

Johtopäätös

Kaikki tämä osoittaa, että islamin ihmiskunnalle tarjoama moraaliopetus tuo rauhan, onnen ja oikeudenmukaisuuden maailmaan. Nykyajan maailmassa "islamilaisen terrorismin" nimissä tapahtuvat raakuudet ovat täydellisesti erillään Koraanin moraaliopetuksista; ne ovat tietämättömien, kiihkoilevien ihmisten tekoja, rikollisten, joilla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ratkaisu näitä ihmisiä vastaan, jotka yrittävät tehdä raa'at tekonsa islamin varjolla, on kertoa ihmisille Koraanin todellisesta moraaliopetuksesta.

Toisin sanoen islamin usko ja Koraanin moraaliopetus eivät ole terrorismin ja terroristien tukijoita vaan parannuskeino, jonka avulla maailma voidaan pelastaa terrorismin vitsaukselta.

 
   
    

1. Charles Darwin, The Descent of Man, 2nd edition, New York, A L. Burt Co., 1874, p. 178
2. Lalita Prasad Vidyarthi, Racism, Science and Pseudo-Science, Unesco, France, Vendôme, 1983. p. 54
3. Theodore D. Hall, The Scientific Background of the Nazi "Race Purification" Program, http://www.trufax.org/avoid/nazi.html
4. L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985, p. 24; cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 1989, p. 78
5. Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999
6. Robert M. Young, Darwinian Evolution and Human History, Historical Studies on Science and Belief, 1980
7. Alan Woods and Ted Grant, Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London: 1993
8. Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, p. 22
9. K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977
10. James Reeve Pusey, China and Charles Darwin, Cambridge, Massachusetts, 1983

1 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top