< <
4 / total: 5
Jumalan Olemassaolo - Harun Yahya (Adnan Oktar)
JUMALAN OLEMASSAOLO
   

 

JOHTOPÄÄTÖS

Voiko tuuli ohjailla lentokonetta sattumanvaraisesti ?

Kuuluisa fyysikko Sir Fred Hoyle tekee merkittävän havainnon elämän alkuperästä. Kirjoittamassaan kirjassa 'The Intelligent Universe' hän kirjoittaa:

"Mahdollisuus, että korkeammat elämänmuodot saattaisivat muotoutua näin (sattumalta) on verrattavissa mahdollisuuteen, että pyörremyrsky pyyhältäisi kaatopaikan yli ja saattaisi koota Boeing 747 -lentokoneen kaatopaikan materiaaleista." 24

Hoylen vertaus on melko inspiroiva. Edellä kuvattu esimerkki paljastaa myös, että sekä elämän olemassaolo että nykyisten järjestelmien olemassaolo pakottaa meidät tarkastelemaan suurempaa voimaa, joka tekee nämä järjestelmät olemassaoleviksi. Aivan kuten hurrikaani ei voi muodostaa lentokonetta sattumalta, ei maailmankaikkeuden ole myöskään mahdollista syntyä ennakoimatta.

Mitä olemme havainneet tähän mennessä osoittaa, että tieteen löytämät maailmankaikkeuden attribuutit todistavat Jumalan olemassaolosta. Tiede johdattaa meidät johtopäätelmään, että universumilla on Luoja ja tämä Luoja on täydellinen viisaudessaan ja tiedossaan. Uskonto osoittaa meille tien kohti Jumalaa. On siten mahdollista sanoa, että tiede on käyttämämme menetelmä nähdäksemme paremmin ja tutkiaksemme uskonnon osoittamia totuuksia. Nykyisin jotkut tiedemiehet ajattelevat täysin toisin astuessaan esiin tieteen nimissä. Heidän mielestään tieteelliset löydöt eivät poissulje Jumalan olemassaoloa. He ovat tätä vastoin suunnitelleet ateistisen tieteen ymmärryksen sanomalla, että ei ole mahdollista saavuttaa Jumalaa tieteellisen tiedon kautta: He väittävät, että tiede ja uskonto ovat kaksi vastakkaista näkemystä. 
                          
Tämä ateistinen ymmärrys on melko uusi suuntaus. Vain muutama vuosisata sitten tiede ja uskonto eivät olleet toistensa vastakohtia todistaessaan Jumalan olemassaolosta. Nk. ateistiset tieteen ymmärtäjät kukoistivat vain materialististen ja positiivisten filosofien jälkeen, kun nämä oli pyyhitty pois tieteen maailmasta 1800- ja 1900 -luvuilla. Erityisesti Charles Darwinin julkistettua evoluutioteoriansa vuonna 1859, materialistista maailmaa kannattavat piirit alkoivat ideologisesti puolustaa tätä teoriaa, mitä he pitivät vaihtoehtona uskonnolle.  Evoluutioteoria väitti, että maailmankaikkeutta ei luonut luoja vaan se syntyi sattumalta. Tästä tuloksena uskonnon sanottiin olevan ristiriidassa tieteen kanssa. Brittitutkijat Michael Baigent, Richard Leigh ja Henry Lincoln kirjoittivat seuraavaa:

"Isaac Newtonille, puolitoista vuosisataa ennen Darwinia, tiede ei ollut erillään uskonnosta, päinvastoin, osa uskontoa ja lopulta nöyristeli sille… Mutta Darwinin ajan tieteestä tuli juuri sitä, eroten itse kontekstistä, jossa se oli tarkalleen ollut olemassa ja julisti itsensä absoluuttisena, vaihtoehtona tarkoituksen talletuspaikkana. Tästä seurasi, että uskonto ja tiede eivät tehneet enää yhteistyötä keskenään, jolloin ihmisyyden piti valita jomman kumman väliltä." 25

Kuten aiemmin väitettiin, nk. jako tieteen ja uskonnon välillä oli totaalisesti ideologinen. Jotkut tiedemiehet, jotka aidosti uskoivat materialismiin, panivat itsensä todistamaan, että universumilla ei ollut luojaa ja he kehittelivät monia teorioita tukemaan tätä kontekstia. Evoluutioteoria oli kaikkein suosituin ja kaikkein tärkein heille. Tähtitiede kuten moni muukin teoria kehittyivät kuten "valmis-tila -teoria" tai "kaaosteoria". Tiede itse tuhosi kaikki ne teoriat, jotka kielsivät luomistyön, kuten olet saanut havaita aiemmista luvuista. Nykyisin ne tiedemiehet, jotka yhä pitävät kiinni kyseisistä teorioista ja kieltävät uskonnolliset asiat, ovat dogmaattisia ja kiihkoilijoita, ja jotka ovat itse valinneet olla uskomatta Jumalaa. Kuuluisa englantilainen zoologi ja evolutionisti D.M.S. Watson tunnustaa tämän epäkohdan, kuten hän selittää miksi hän ja hänen kollegansa hyväksyvät evoluutioteorian:

"Jos niin, osoittaa se itse evoluutioteorian yhdenmukaisuuden, maailmanlaajuisesti hyväksytyn teorian, ei siksi, että sen loogisten todisteiden voidaan todistaa olevan paikkaansa pitäviä, vaan koska ainoa vaihtoehto, erityinen luomistyö, on selkeästi uskomaton."26

Watson tarkoittaa "erityisellä luomistyöllä" Jumalan luomistyötä. Kuten huomioitu, kyseinen tiedemies pitää tätä "ei-hyväksyttävänä". Mutta miksi? Koska tiede sanoo niin? Oikeastaan se ei tee niin. Päinvastoin tiede osoittaa luomistyön totuuden. Ainoa syy miksi Watson mainitsee tämän tosiasian hyväksyttänä, on se, että hän itse kielsi Jumalan olemassaolon. Kaikki evolutionistit ovat samaa mieltä. Evoluutiota tutkivat tiedemiehet eivät tukeudu tieteeseen vaan materialistiseen filosofiaan ja he vääristelevät tiedettä saadakseen sen hyväksymään tämän filosofian. Geneetikot ja evolutionisti Harvardin yliopistosta, Richard Lewontin, tunnustaa tämän tosiasian:

Me olemme pakotettuja omien materiaalisten ajatustemme takia luomaan tutkimuksen välineitä, jotka tuottavat aineellisia selityksiä huolimatta siitä miten intuitiivisia tai mystisiä ne ovat. Materialismi on absoluuttinen, joten me emme voi sallia jumalallista jalkaa ovemme väliin."27

Toisaalta nykyisin tätä dogmaattista materialistiryhmää vastaan on olemassa vastustusta. Tiedemiehet,jotka vahvistavat Jumalan olemassaolon, pitävät tiedettä tapana tuntea Jumala. Jotkut USA:ssa muodostuneet trendit kuten "kreationismi" ("Creationism") tai "älykäs suunnittelu" ("Intelligent Design") osoittavat tieteellisin todistein, että Jumala on luonut kaikki elävät olennot.

Tämä osoittaa, etteivät tiede ja uskonto ole ristiriidassa toistensa kanssa tiedon suhteen, vaan tiede on tapa, joka vahvistaa absoluuttisen totuuden uskonnossa. Uskonnon ja tieteen väliset ristiriidat voivat olla totta vain tietyissä uskonnoissa, jotka kehittävät joitakin yliluonnollisia elementtejä ja jumalallisia voimia. Tällainen on totisesti ennenkuulumatonta Islamissa, joka perustuu täysin Jumalan paljastamille asioille. Islam erityisesti puolustaa tieteellisiä kysymyksiä ja julistaa, että universumin perusteellinen tutkiminen on tapa tutkia Jumalan luomistyötä.  Seuraava jae Koraanissa viittaa tähän asiaan:

"Eivätkö he katso taivaalle yläpuolellaan? Miten Me olemme rakentaneet ja koristaneet sen, eikä siinä ole repeämiä? Ja maa - Me olemme levittäneet sen, ja panneet sinne vuoria seisomaan suorina, ja antaneet sen kasvattaa kauniita kasveja (pareittain). Ja Me lähetimme taivaalta siunatun veden, jonka avulla Me annamme puutarhojen kasvaa ja viljan kypsyä. Ja korkeat palmupuut, joiden oksilla taipuvat hedelmätertut toistensa lomassa." (Koraani 50:6-7, 9-10)

Kuten edellä mainittu jae kertoo, Koraanissa kehoitetaan aina järkeen ja tutkimaan kaikkea mitä maailmassa on. Näin siksi, koska tiede tukee uskontoa, säästää yksilön tiedottomuudelta ja panee ihmisen ajattelemaan tietoisemmin; Se avaa ajatukselle laajan maailman ja auttaa tutkimaan Jumalan merkkejä universumissa. Saksalainen fyysikko Max Planck sanoi:

"Kuka tahansa, joka on ollut tekemisissä vakavasti minkäänlaisen tieteellisen työn kanssa ymmärtää, että tieteen temppelin ovien yläpuolelle on kirjoitettu sanat: Teillä täytyy olla uskoa. Tiedemiehet eivät voi kilpailla laadun kanssa." 28

Universumin ja kaikkien elävien olentojen olemassaoloa ei voida selittää sattumilla. Monet tiedemiehet, jotka ovat jättäneet jälkensä tiedemaailmaan ovat vahvistaneet, ja edelleen vahvistavat tämän upean totuuden. Mitä enemmän ihmiset oppivat universumista, sitä korkeammaksi heidän ihailunsa universumin rikkomattomuutta kohtaan nousee. Kaikki tiedemiesten tekemät uudet löydökset kaikkine yksityiskohtineen tukevat luomistyötä epäröimättä. Suurin osa moderneista fyysikoista hyväksyät tosiseikat luomisesta 2000-kuvulla. David Darling, asltrologi ja kirjailija sanoo:

"Täällä ei ollut maamerkkejä. Ei galakseja, ei tähtiä. Vain sydämen lyönnin verran sitten universumi alkoi itse mitä suurimmalla räjähdyksellä. Räjähdyksellä, jossa kaikki aine ja energia mitä olikaan spontaanisti olemassa ilmestyivät ja syntyivät nopeasti avaruuden joustavassa materiassa. Universumi oli sekunnin vanha, ja se täyttyi höyryävällä, hedelmällisellä luomistyöllä." 29


Saksalainen fyysikko Max Planck

Sir Isaac Newton

Tiedämme jo, että lähes kaikki tieteenhaarojen perustajat uskoivat Jumalaan ja Hänen jumalallisiin kirjoihinsa. Historian suurimmat fyysikot kuten Newton, Faraday, Kelvin ja Maxwell ovat vain pieni osa tällaisista suurista tiedemiehistä. Isaac Newtonin aikaan suuret tiedemiehet uskoivat, että taivaan kappaleiden hetket ja planeetat voisi selittää erilaisten lakien avulla. Newton uskoi, että maan ja avaruuden luoja oli sama, ja siksi ne piti selittää samojen lakien avulla. Hän kirjoitti:

"Auringon, planeettojen ja komeettojen kaunis järjestelmä voisivat olla olemassa vain mahtavan ja älykkään Olevaisen tahdosta." 30

Kaikki tiedemiehet, jotka ovat tehneet tutkimustyötä fysiikassa, matematiikassa ja astrologiassa aina keskiajalta asti, myöntävät, että universumin on luonut yksi Luoja ja keskittyvät aina samaan aiheeseen. Fyysisen tähtitieteen perustaja Johannes Kepler, kirjoitti eräässä kirjoittamassaan kirjassa voimakkaasta uskostaan Jumalaan:

"Meidän astronomien ollessa ylimmän Jumalan pappeja suhteessa luonnon kirjaan, meitä hyödyttää se, että olemme ajattelevaisia, ei vain mieltemme ylistämiseksi, vaan enemmänkin ennenkaikkea Jumalan ylistämiseksi." 31

Suuri fyysikko, William Thompson (lordi Kelvin), joka perusti termodynamiikan, oli kristitty, joka uskoi Jumalaan. Hän oli lujasti vastustanut Darwinin evoluutioteoriaa ja torjui sen täysin. Hän selitti lyhyesti ennen kuolemaansa:

"Elämän alkuperä, tiede… myönteisesti vahvistaa luovan voiman." 32

Oxfordin yliopiston eräs fysiikan professoreista, Robert Matthews, sanoo samaa kirjassaan, joka julkaistiin vuonna 1992. Hän selittää, että DNA molekyylit on luonut Jumala:

"Koko prosessi tapahtuu täydellisessä harmoniassa, joka tuottaa sikiön, sitten elävän vauvan, sitten lapsen ja lopulta aikuisen. Kuten monesti biologiassa, koko prosessi näyttää olevan ihmeellinen. Miten tuollainen hämmästyttävä monimutkaisuus voidaan tuottaa niin pienestä yksinkertaisuudesta? Lyhyesti, miten yksi ainoa solu, pienempi kuin kirjain "i", voi muodostua eläväksi olennoksi ?  Moni prosessiin liittyvä asia jää salaisuudeksi, ja muodostaa yhden kiehtovimmista Suurimmista Mysteereistä." 33

Jotkut toiset tiedemiehet, jotka myöntävät, että universumin on tehnyt Luoja, ja jotka ovat tunnettuja työstään ovat:

Robert Boyle (modernin kemian isä)

Iona William Petty (tunnettu statistiikan ja modernin talouden tutkijana)

Michael Faraday (yksi kaikkien aikojen suurimmista fyysikoista)

Gregory Mendel (genetiikan isä; hän eliminoi darwinismin omilla löydöksillään genetiikassa)

Louis Pasteur (bakterologian suuri nimi; julisti sodan darwinismille)

John Dalton (atomiteorian isä)

Blaise Pascal (yksi merkittävimmistä matemaatikoista)

John Ray (Brittiläisen historian yksi merkittävimmistä nimistä luonnon historiassa)

Nicolaus Steno (kuuluisa  stratiogrfi, joka tutki maan kerroksia)

Carolus Linnaeus (biologisen luokittelun isä)

Georges Cuvier (suhteellisen anatomian perustaja)

Matthew Maury (valtameritutkimuksen isä)

Thomas Anderson (yksi orgaanisen kemian pioneereista)
 
    

24. Nature, 12 November, 1981
25. Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, The Messianic Legacy, Gorgi Books, London: 1991, s. 177-178.
26. D.M.S. Watson, "Adaptation", Nature, no. 124, s. 233
27. Richard Lewontin, "Billions and Billions of Demons", New York Review of Books , January 9, 1997, s. 28
28. Max Planck, Where Is Science Going?, Allen & Unwin, 1933, s.214.
29. David Darling, Deep Time, Bantam Press, 1989,
30. Newton, Principia, 2nd edition; J. De Vries, Essentials of Physical Science, B. Eerdmans Pub.Co., Grand Rapids, SD, 1958, s.15
31. Henry M. Morris, Men of Science Men of God, Master Books, 1992, s.13
32. Henry M. Morris, Men of Science Men of God, Master Books, 1992, s.66
33. Robert Matthews, Unraveling The Mind of God, s.8

4 / total 5
You can read Harun Yahya's book Jumalan Olemassaolo online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top