Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
7 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


LUKU NELJÄ

FOSSIILIAINEISTO TODISTAA EVOLUUTIOTEORIAN VÄÄRÄKSI

Evoluutioteorian mukaan jokainen elossa oleva laji on kehittynyt edeltävästä lajista. Aikaisemmin elänyt laji on muuttunut ajan kuluessa joksikin muuksi, ja kaikki lajit ovat syntyneet tällä tavoin. Teorian mukaan tämä muuntuminen on edennyt hitaasti miljoonien vuosien kuluessa.

Jos tämä olisi totta, pitkän muuntumisajan kuluessa olisi elänyt lukuisia lajien välimuotoja.

Menneisyydessä olisi elänyt esimerkiksi puolittain kalan, puolittain matelijan kaltaisia lajeja, jotka olisivat saaneet joitain matelijan ominaisuuksia niillä aikaisemmin olleiden kalan ominaisuuksien rinnalle. Evolutionistit kutsuvat siirtymämuodoiksi näitä kuvitteellisia olentoja, joiden he uskovat joskus eläneen.

Jos sellaisia eläimiä olisi todella ollut, niitä olisi pitänyt olla miljoonia ja jopa miljardeja erilaisia. Ennen kaikkea näiden olentojen jäänteiden pitäisi olla edustettuina fossiiliaineistossa. Näiden siirtymämuotojen lukumäärän olisi pitänyt olla jopa suurempi kuin nykyisten eläinlajien, ja niiden jäänteitä pitäisi löytyä kaikkialta maapallolta. Darwin selitti Lajien synnyssä:

Jos minun teoriani on totta, on varmuudella täytynyt olla lukemattomia välittäviä muotoja, jotka liittävät mitä läheisimmin yhteen kaikki saman ryhmän lajit. Tästä seuraa, että niiden jäänteitä pitäisi voida löytää fossiilien joukosta.23

Jopa Darwin itse oli tietoinen sellaisten siirtymämuotojen jäänteiden puuttumisesta. Hänen toivonsa oli, että niitä löydettäisiin tulevaisuudessa. Toiveikkuudestaan huolimatta hän oivalsi, että hänen teoriansa suurin kompastuskivi oli siirtymämuotojen puuttuminen. Siksi hän kirjoitti Lajien synnyn luvussa "Teorian ongelmia":

…Miksi, jos lajit ovat kehittyneet toisista lajeista asteittain, emme näe kaikkialla lukemattomia siirtymämuotoja? Miksi koko luonto ei ole hämmennystilassa, sen sijaan, että näemme vallitsevien eliölajien olevan selkeästi määräytyneitä? ... Mutta, kun teorian mukaan on täytynyt olla lukemattomia siirtymämuotoja, miksi emme löydä niitä suurina määrinä hautautuneina maahan? ... Mutta miksi emme nyt löydä välialueelta, jolla ovat vallinneet välimuoto-olosuhteet, läheisesti yhdistäviä välittäviä muotoja? Tämä ongelma on pitkään täysin hämmentänyt minua.24

Ainoa Darwinin löytämä selitys ongelman ylittämiseksi oli toistaiseksi löytyneen fossiiliaineiston puutteellisuus. Hän väitti, että kun fossiiliaineisto tutkittaisiin tarkasti, puuttuvat linkit löydettäisiin. Uskoen Darwinin ennustukseen evolutionistit ovat kaikkialla maailmassa 1800-luvun puolivälistä alkaen etsineet fossiileja ja yrittäneet kaivaa esiin puuttuvia linkkejä. Kaikista heidän yrityksistään huolimatta yhtään välittävää muotoa ei ole löydetty. Kaikki kaivauksissa esiin tulleet fossiilit viittaavat vastoin evolutionistien uskoa siihen, että elämä ilmaantui maapallolle yhtäkkiä ja täysin muotoutuneena. Pyrkiessään todistamaan teoriansa oikeaksi evolutionistit ovat tahtomattaan saaneet sen romahtamaan.

Kuuluisa brittiläinen paleontologi Derek V. Ager myöntää tämän siitä huolimatta, että hän on evolutionisti.

Käy ilmi, että jos tutkimme fossiiliaineistoa yksityiskohtaisesti, ryhmien tasolla tai lajien tasolla, huomaamme yhä uudestaan vähittäisen evoluution sijasta uusien ryhmien yhtäkkisiä ilmaantumisia aikaisempien ryhmien tilalle.25

Toinen evolutionistinen paleontologi Mark Czarnecki huomauttaa:

LIVING FOSSILS

Living Fossils The theory of evolution claims that species continuously evolve into other species. But when we compare living things to their fossils, we see that they have remained unchanged for millions of years. This fact is a clear evidence that falsifies the claims of evolutionists.


The living honeybee is no different than its fossil relative, which is millions of years old.

 

The 135 million year old dragon fly fossil is no different than its modern counterparts.


A comparison of ant fossil aged 100 million years and an ant living in our day clearly indicates that ants do not have any evolutionary history.

Suuri ongelma teorian todistamisessa on ollut fossiiliaineisto, maan geologisissa muodostumissa säilyneet merkit kadonneista lajeista. Tämä aineisto ei ole koskaan paljastanut merkkejä Darwinin hypoteettisista välittävistä muunnelmista. Sen sijaan lajit ilmaantuvat ja katoavat äkillisesti, ja tämä säännöttömyys on ruokkinut kreationistien väitettä, että Jumala on luonut kunkin lajin.26

Näitä aukkoja fossiiliaineistossa ei voi selittää sanomalla, että vielä ei ole löydetty riittävästi fossiileja, mutta lisää löydetään. Amerikkalainen paleontologi R. Wesson totesi vuonna 1991 julkaistussa kirjassaan Beyond Natural Selection (Luonnonvalinnan ulottumattomissa), että "fossiiliaineiston aukot ovat todellisia ja ilmiömäisiä."

Aukot fossiiliaineistossa ovat todellisia. Tärkeitä haarautumisia koskevien merkkien puute on varsin ilmiömäistä. Lajit ovat tavallisesti pitkään täysin tai lähes staattisia. Lajeissa näkyy harvoin eikä suvuissa (genera) näy koskaan kehittymistä toisiksi lajeiksi tai suvuiksi, vaan korvautuminen toisella lajilla tai suvulla sekä muutos ovat enemmän tai vähemmän äkillisiä.27

Elämä ilmaantui maapallolle äkkiä ja monimutkaisina muotoina

Kun tutkitaan maaperän kerrostumia ja fossiiliaineistoa, on nähtävissä, että kaikki elävät organismit ilmaantuivat samanaikaisesti. Vanhin niistä maaperän kerrostumista, joista on löydetty eliöiden fossiileja, on kambrinen kerros. Sen iäksi on arvioitu 500 - 550 miljoonaa vuotta.

Kambrikauteen kuuluvasta kerroksesta löydetyt eliöt ilmaantuivat kaikki fossiiliaineistoon yhtäkkiä. Ei ole mitään edeltäviä esimuotoja. Kambrisesta kerroksesta löydetyt fossiilit kuuluvat etanoihin, trilopiitteihin, sieniin, kastematoihin, maneetteihin, merisiileihin ja muihin monimutkaisiin selkärangattomiin. Niin lukuisien erilaisten monimutkaisten olentojen muodostama laaja eliöiden mosaiikki ilmaantui niin äkkiä, että tätä ihmeenomaista tapahtumaa on geologisessa kirjallisuudessa kutsuttu "kambriseksi räjähdykseksi".

Useimmilla tästä kerroksesta löydetyillä elämän muodoilla on monimutkaisia elimiä kuten silmät, kidukset, verenkiertojärjestelmä ja kehittyneitä fysiologisia järjestelmiä jotka eivät eroa nykyajan vastaavien eliöiden järjestelmistä. Esimerkiksi trilobiittien kaksilinssinen kampasilmä on muotoilun ihme.

Harvardin, Rochesterin ja Chicagon yliopistojen geologian professori David Raup sanoo: "Trilobiitit käyttivät optimaalista muotoilua, joka vaatisi suunnittelijalta hyvää koulutetusta ja mielikuvitusta."28

Nämä mutkikkaat selkärangattomat ilmaantuivat äkillisesti ja täysin ilman mitään kytkentää tai välittävää muotoa niiden ja yksisoluisten organismien välillä. Yksisoluiset eliöt olivat ainoat elämän muodot maapallolla ennen niitä.


The fossil record proves that transitional forms never existed, no evolution took place and all species have been created separately in a perfect form.

Richard Monastersky, suositun evolutionistisen julkaisun Earth Sciences (Maatieteet) toimittaja, toteaa evolutionisteille täydellisenä yllätyksenä tulleesta "kambrisesta räjähdyksestä":

Puoli miljardia vuotta sitten nykyisten kaltaiset huomattavan monimutkaiset eliöt ilmaantuivat yhtäkkiä. Tämä hetki, aivan maapallon kambrisen kauden alussa, noin 550 miljoonaa vuotta sitten, merkitsi kehityksellistä räjähdystä, joka täytti maailman meret ensimmäisillä monimutkaisilla olennoilla. Nykyajan laajat eläinten pääryhmät olivat olemassa jo varhaisella kambrikaudella, ja ne erosivat toisistaan yhtä selkeästi kuin nykyään.29

Kambrisen räjähdyksen syvällisempi tutkiminen näyttää, minkä ongelman se aiheuttaa evoluutioteorialle. Äskettäiset löydöt osoittavat, että melkein kaikki eliöryhmät, perustavimmat eläinten jaottelut, ilmaantuivat äkillisesti kambrikaudella. Vuonna 2001 Science (Tiede) -lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan: "Kambrikauden alkuun, noin 545 miljoonaa vuotta sitten, liittyy melkein kaikkien yhä vallitsevien eläinten päätyyppien (ryhmien) äkillinen ilmaantuminen fossiiliaineistoon."30 Saman artikkelin mukaan niin monimutkaisten ja toisistaan eroavien eliöryhmien selittäminen evoluutioteorian avulla edellyttäisi, että olisi löydetty hyvin rikkaita fossiilikerrostumia, jotka viittaisivat vähittäiseen kehitysprosessiin, mutta tämä ei ole vielä osoittautunut mahdolliseksi.

Tämän eriytymiskehityksen ja hajautumisen on täytynyt vaatia sellainen ryhmän edeltävä historia, josta ei ole fossiilitodisteita. Lisäksi niveljalkaisten suvunkehityksen pinnallinen tutkimus paljasti trilobiittien (esimerkiksi eucrustaceans) olevan niveljalkaisten suvun melko kehittyneitä haaroja. Mutta fossiilit näistä väitetyistä niveljalkaisten esimuodoista puuttuvat. Vaikka todisteita varhaisesta alkumuodosta löydettäisiin, jäisi haasteeksi selittää, miksi niin monet eläimet kasvoivat kooltaan ja saivat kuoren niin lyhyen ajanjakson kuluessa kambrikauden alussa.31

Evolutionistit eivät pysty vastaamaan kysymyksiin, miksi maapallo täyttyi yhtäkkiä niin suuresta määrästä eliöryhmiä ja miten nämä erilaiset olennot ilman yhteisiä esimuotoja saattoivat ilmaantua. Oxfordin eläintieteilijä Richard Dawkins, yksi maailman huomattavimmista evoluution kannattajista, huomauttaa tästä todellisuudesta, joka kumoaa kaikkien hänen kannattamiensa väitteiden perustan:

Esimerkiksi noin 600 miljoonaa vuotta vanhat kambriset kivikerrostumat ovat vanhimmat, joista on löydetty useimmat selkärangattomien pääryhmät. Ja monet niistä löydetään jo edistyneessä kehitysvaiheessa, kun ne esiintyvät aineistossa ensimmäisen kerran. On kuin ne olisi vain istutettu sinne, ilman evoluutiohistoriaa. On tarpeetonta todeta, että tämä äkilliseltä istuttamiselta näyttävä ilmaantuminen on ilahduttanut kreationisteja.32

Kuten Dawkinsin on pakko myöntää, kambrinen räjähdys on voimakas todiste luomisen puolesta, koska luominen on ainoa keino selittää täysin muodostuneen elämän ilmaantuneen maapallolle. Douglas Futuyma, huomattava evolutionistinen biologi on myöntänyt tämän tosiasian ja lausunut: "Organismit joko ilmaantuivat tai eivät ilmaantuneet maapallolle täysin muotoutuneina. Jos ne eivät ilmaantuneet täysin muotoutuneina, niiden on täytynyt kehittyä aikaisemmista lajeista jossain muuntumisprosessissa. Jos ne ilmaantuivat täysin kehittyneessä tilassa, jonkin kaikkivoivan älyn on todellakin täytynyt luoda ne." 33 Darwin itse tunnisti tämän mahdollisuuden, kun hän kirjoitti: "Jos lukuisat samoihin sukuihin tai perheisiin kuuluvat lajit todella syntyivät kaikki samanaikaisesti, tämä tosiasia olisi kohtalokas teorialle luonnonvalinnan kautta tapahtuneesta hitaasta kehityksestä." 34 Kambrikausi on juuri Darwinin mainitsema "kohtalokas isku". Siksi sveitsiläinen paleoantropologi Stefan Bengston kambrikautta kuvaillessaan tunnustaa välittävien muotojen puuttumisen, ja sanoo: "Tämä Darwinille hämäännyttävä, hämmentävä tapahtuma häkellyttää meitä."35

THE EYE OF THE TRILOBITE

The trilobites that appeared in the Cambrian period all of a sudden have an extremely complex eye structure. Consisting of millions of honeycomb-shaped tiny particles and a double-lens system, this eye "has an optimal design which would require a well-trained and imaginative optical engineer to develop today" in the words of David Raup, a professor of geology.

This eye emerged 530 million years ago in a perfect state. No doubt, the sudden appearance of such a wondrous design cannot be explained by evolution and it proves the actuality of creation.

Moreover, the honeycomb eye structure of the trilobite has survived to our own day without a single change. Some insects such as bees and dragon flies have the same eye structure as did the trilobite.* This situation disproves the evolutionary thesis that living things evolved progressively from the primitive to the complex.


(*) R. L. Gregory, Eye and Brain: The Physiology of Seeing,
Oxford University Press, 1995, s. 31.

Kuten voimme nähdä, fossiiliaineisto osoittaa, että eliöt eivät kehittyneet vähitellen alkeellisista kohti edistyneempiä muotoja, vaan ne ilmaantuivat yhtäkkiä ja täydellisessä tilassa. Eliöt eivät siis syntyneet evoluution tuloksena, vaan ne luotiin.

Molekyylivertailut syventävät evoluution kambrista umpikujaa

Toinen evolutionistit vaikeaan asemaan saattava kambrista evoluutiota koskeva seikka ovat vertailut erilaisten eliöluokkien välillä. Näiden vertailujen tulokset osoittavat, että evolutionistien aivan viime aikoihin asti "läheisinä sukulaisina" pitämät eläinluokat ovat geneettisesti hyvin erilaisia. Tämä asettaa vain teoreettisesti esitetyn "välittävien muotojen" teorian entistä enemmän epäilyksen alaiseksi. Kansallisen tiedeakatemian (National Academy of Sciences) vuoden 2000 julkaisujen artikkelissa raportoidaan, että DNA-analyysit ovat siirtäneet paikoiltaan luokkia, joiden ennen ajateltiin olevan välittäviä muotoja.

DNA-jaksojen analyysi sanelee uusia tulkintoja suvunkehityksellisille puille. Luokkia, joiden ajateltiin edustavan toisiaan seuraavia monimutkaisuuden asteita metazoan suvunkehityspuun alaosassa, on siirrettävä paljon ylempiin osiin puun sisällä. Näin ei jää jäljelle kehityksellisiä "välimuotoja", ja on pakko arvioida bilaterian monimutkaisuuden alkuperä uudelleen…36

Samassa artikkelissa evolutionistiset kirjoittajat huomauttavat, että joitain luokkia, joita ennen pidettiin "välittäjinä" eri ryhmien välillä, esimerkiksi sienieläimiä, knidarianeja ja kampamaneetteja, ei voi uusien geneettisten löytöjen jälkeen pitää sellaisina, Heidän mukaansa on "menetetty toivo" siitä, että nämä luokat muodostaisivat kehityksellisiä sukupuita.

Uudella molekyyliperustaisella fylogenialla (suvunkehityksellä) on tärkeitä seurauksia. Merkittävin niistä on "välittävien" luokkien katoaminen sienieläinten, knidarianien ja kampamaneettien ja toisaalta bilateriaanien viimeisen yleisen esimuodon, urbilateriaanin, väliltä. Tuloksena on merkittävä aukko urbilateriaaniin johtavassa kannassa. Olemme kadottaneet vanhemmassa evolutionistisessa päättelyssä tavallisen toivon rekonstruoida morfologia onteloeläinalkumuodolle sellaisen rakennelman kautta, joka koostuisi peräkkäisistä, monimutkaisuudeltaan kasvavista asteista ja perustuisi vielä jäljellä oleviin "alkeellisiin" sukuperiin.37

 
   
    

23 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 179.
24 Ibid, pp. 172, 280.
25 Derek V. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, Vol 87, 1976, p. 133.
26 Mark Czarnecki, "The Revival of the Creationist Crusade", MacLean's, January 19, 1981, p. 56.
27 R. Wesson, Beyond Natural Selection, MIT Press, Cambridge, MA, 1991, p. 45.
28 David Raup, "Conflicts  Between Darwin and Paleontology", Bulletin, Field Museum of Natural History, Vol 50, January 1979, p. 24.
29 Richard Monastersky, "Mysteries of the Orient", Discover, April 1993, p. 40.
30 Richard Fortey, "The Cambrian Explosion Exploded?", Science, vol 293, No 5529, 20 July 2001, p. 438-439.
31 Ibid.
32 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, p. 229.
33 Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983, p. 197.
34 Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 302.
35 Stefan Bengston, Nature, Vol. 345, 1990, p. 765.
36 The New Animal Phylogeny: Reliability And Implications, Proc. of Nat. Aca. of Sci., 25 April 2000, vol 97, No 9, p. 4453-4456.
37 Ibid.

7 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top