Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
14 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


LUKU 11

TERMODYNAMIIKKA KUMOAA EVOLUUTIOTEORIAN

Yhdeksi fysiikan peruslaeista hyväksytyn termodynamiikan toisen lain mukaan normaaleissa olosuhteissa kaikki omilleen jätetyt järjestelmät ovat taipuvaisia joutumaan enemmän epäjärjestykseen, hajaannukseen ja rappioon suorassa suhteessa siihen, mitä enemmän aikaa kuluu. Kaikki elävä ja eloton kuluu, huononee, mätänee, hajoaa ja tuhoutuu. Tämä on kaikkien olentojen tavalla tai toisella kohtaama ehdoton loppu ja tämän lain mukaan tätä väistämätöntä prosessia ei voi peruuttaa.

Olemme kaikki havainneet tämän. Jos esimerkiksi vie auton erämaahan ja jättää sen sinne, tuskin odottaa löytävänsä sen paremmassa kunnossa, kun tulee takaisin muutaman vuoden kuluttua. Päinvastoin, voi odottaa näkevänsä sen renkaat tyhjentyneinä, sen ikkunat särkyneinä, sen pohjan ruostuneena ja sen moottorin hajonneena. Sama väistämätön prosessi toteutuu vielä nopeammin elävien olentojen kohdalla.

Termodynamiikan toinen laki on keino, jolla tämä luonnon prosessi määritellään fysiikan yhtälöinä ja laskelmina.

The Law of Thermodynamics holds that natural conditions always lead to disorder and loss of information. Evolutionary theory, on the other hand, is an unscientific belief that utterly contradicts with this law.

Tämä kuuluisa fysiikan laki tunnetaan myös "entropian lakina". Entropia on fysiikassa järjestelmään kuuluvan epäjärjestyksen laajuus. Järjestelmän entropia kasvaa, kun se siirtyy järjestäytyneestä, organisoidusta ja suunnitellusta tilasta kohti epäjärjestyneempää, hajonneempaa ja suunnittelemattomampaa tilaa. Mitä suurempi on järjestelmän epäjärjestyksen aste, sitä korkeampi on sen entropia. Entropian laki väittää, että koko maailmankaikkeus etenee väistämättömästi kohti epäjärjestyneempää, suunnittelemattomampaa ja organisoimattomampaa tilaa.

Termodynamiikan toisen lain eli entropian lain pätevyys on kokeellisesti ja teoreettisesti vahvistettu. Aikamme tärkeimmät tiedemiehet ovat yksimielisiä siitä, että entropian laki pysyy voimassa hallitsevana paradigmana seuraavan historian jakson ajan. Aikamme suurin tiedemies, Albert Einstein sanoi sen olevan kaiken luonnontieteen korkein laki. Myös Sir Arthur Eddington viittasi siihen "koko maailmankaikkeuden ylimpänä metafyysisenä lakina".138

Evoluutioteoria on väite, jota kannatetaan jättämällä täysin huomiotta tämä perustava ja universaalisti tosi fysiikan laki. Evoluution tarjoama mekanismi on täysin ristiriidassa tämän lain kanssa. Evoluutioteoria sanoo, että epäjärjestyneet, hajaantuneet ja elottomat atomit ja molekyylit ajan kuluessa spontaanisti liittyivät yhteen tietyn järjestyksen ja suunnitelman mukaan muodostaakseen äärimmäisen monimutkaisia molekyylejä kuten proteiineja, DNA:ta ja RNA:ta, minkä jälkeen ne vähitellen saivat aikaan miljoonia erilaisia eliölajeja, joilla oli vielä monimutkaisempia rakenteita. Evoluutioteorian mukaan tämä oletettu prosessi, joka tuottaa jokaisessa vaiheessaan suunnitellumman, järjestyneemmän, monimutkaisemman ja organisoidumman rakenteen, on muodostunut aivan itsestään luonnon oloissa. Entropian laki tekee selväksi, että tällainen niin sanottu luonnon prosessi on täysin ristiriidassa fysiikan periaatteiden kanssa.

Evolutionistiset tiedemiehet ovat myös tietoisia tästä tosiasiasta. J.H. Rush toteaa:

Evoluution monimutkaisen kulun aikana elämä osoittaa huomattavaa vastavoimaa termodynamiikan toisen lain ilmaisemalle taipumukselle. Kun toinen laki ilmaisee peruuttamattoman etenemisen kohti lisääntynyttä entropiaa ja epäjärjestystä, elämä kehittää jatkuvasti korkeampia järjestyksen tasoja.139

Evolutionistinen tiedemies Roger Lewin ilmaisee evoluution termodynaamisen umpikujan Science-lehden artikkelissaan:

Yksi biologien kohtaama ongelma on evoluution ilmeinen ristiriita termodynamiikan toisen lain kanssa. Järjestelmien pitäisi ajan kuluessa hajota ja sisältää yhä vähemmän, ei enemmän, järjestystä.140

Toinen evolutionistinen tiedemies, George Stravropoulos toteaa tunnetussa evolutionistisessa lehdessä American Scientist, että elämän spontaani muodostuminen on termodynaamisesti mahdotonta ja että monimutkaisten elävien mekanismien olemassaolon selittäminen luonnon lakien avulla ei onnistu:

Tavallisissa olosuhteissa mikään monimutkainen orgaaninen molekyyli ei kuitenkaan voi muodostua spontaanisti vaan sen sijaan hajoaa termodynamiikan toisen lain mukaisesti. Se on todella sitä epävakaampi ja sen hajoaminen ennemmin tai myöhemmin on sitä varmempaa, mitä monimutkaisempi se on. Fotosynteesiä, mitään elämän prosesseja tai itse elämää ei, huolimatta hämärästä ja tarkoituksellisesti hämmentävästä kielenkäytöstä, vielä pystytä ymmärtämään termodynamiikan tai minkään täsmällisen tieteen ehdoilla.141

Kuten on vahvistettu, termodynamiikan toinen laki muodostaa evoluutiorakennelmalle ylittämättömän esteen sekä luonnontieteellisesti että loogisesti. Kykenemättöminä esittämään mitään tieteellistä ja johdonmukaista selitystä tämän esteen poistamiseksi evolutionistit voivat voittaa sen vain mielikuvituksen avulla. Esimerkiksi kuuluisa evolutionisti Jeremy Rifkin toteaa uskovansa, että evoluutio voittaa tämän fysiikan lain "taikavoimalla":

Entropian lain mukaan kehitys hävittää tällä planeetalla elämän käytettävissä olevaa energiaa. Meidan käsityksemme evoluutiosta on täsmälleen päinvastainen. Me uskomme, että evoluutio jotenkin taian tavoin luo suurempaa kokonaisarvoa ja järjestystä maapallolla.142

Nämä sanat osoittavat hyvin selvästi, että evoluutio on täysin dogmaattinen uskomus.

"Avoimen järjestelmän" myytti

Kohdattuaan nämä tosiasiat evolutionistit ovat joutuneet turvautumaan termodynamiikan toisen lain runtelemiseen. He sanovat, että se pätee vain suljetuissa järjestelmissä ja että avoimet järjestelmät ovat sen soveltamisalan ulkopuolella.

"Avoin järjestelmä" on sellainen termodynaaminen järjestelmä, jossa energia ja aine virtaavat sisään ja ulos toisin kuin "suljetussa järjestelmässä", jossa alkuperäinen energia ja aine pysyvät vakiona. Evolutionistit väittävät maailman olevan avoin järjestelmä: se on koko ajan alttiina auringosta tulevalle energiavirralle, entropian laki ei päde maailmaan kokonaisuutena, ja monimutkaisia eliöitä voi syntyä järjestäytymättömistä, yksinkertaisista ja elottomista rakenteista.

Tässä on kuitenkin ilmeinen vääristymä. Se tosiasia, että järjestelmään virtaa energiaa, ei riitä tekemään siitä järjestynyttä. Tarvitaan erityisiä mekanismeja, jotta energiasta tulisi toimivaa. Esimerkiksi auto tarvitsee moottorin, välitysjärjestelmät ja niihin liittyvät kontrollointimekanismit muuttaakseen bensiinin energian liikkeeksi. Ilman sellaista energian muuntamisen mekanismia auto ei voisi käyttää bensiinin energiaa.

Samaa pätee elämään. On totta, että elämä on peräisin auringon energiasta. Aurinkoenergian pystyvät kuitenkin muuntamaan kemialliseksi energiaksi vain eliöiden uskomattoman monimutkaiset energian muuntamisen järjestelmät (kuten kasvien fotosynteesi sekä eläinten ja ihmisen ruoansulatusjärjestelmä). Mikään eliö ei voi elää ilman sellaisia energianmuuntojärjestelmiä. Ilman energianmuuntojärjestelmää aurinko on vain tuhoavan - polttavan, kuivattavan ja sulattavan - säteilyn lähde.

Termodynaaminen järjestelmä ilman jonkinlaista energianmuuntojärjestelmää ei siis ole suotuisa evoluutiolle riippumatta siitä, onko se avoin vai suljettu. Kukaan ei väitä luonnossa olleen alkumaapallon olosuhteissa sellaisia monimutkaisia ja tietoisia mekanismeja. Evolutionistien todellinen ongelma onkin kysymys siitä, kuinka monimutkaiset energianmuuntomekanismit - kuten kasvien fotosynteesi, jota edes nykyaikainen teknologia ei pysty jäljittelemään - ovat voineet syntyä itsestään.

Aurinkoenergian virtauksella maapallolle ei ole mitään sellaista vaikutusta, joka itsestään saisi aikaan järjestystä. Riippumatta siitä, miten korkeaksi lämpötila nousee, aminohapot vastustavat sitoutumista toisiinsa järjestelmällisiksi sarjoiksi. Pelkkä energia ei riitä saamaan aminohappoja muodostamaan paljon monimutkaisempia proteiinimolekyylejä, tai saamaan proteiineja muodostamaan paljon monimutkaisempia ja organisoituneempia soluelinten rakenteita. Tämän järjestäytymisen todellinen ja olennainen lähde on kaikilla tasoilla tietoinen suunnittelu, toisin sanoen luominen.

Aineen "itseorganisoitumisen" myytti

Täysin tietoisina siitä, että termodynamiikan toinen laki tekee evoluution mahdottomaksi, jotkut evolutionistiset tiedemiehet ovat tehneet spekulatiivisia yrityksiä sulkea näiden kahden käsityksen välistä kuilua evoluution mahdollistamiseksi. Kuten tavallista, nämäkin yritykset näyttävät, että evoluutioteoria on joutunut läpipääsemättömään umpikujaan.

Yrityksissä sovittaa yhteen termodynamiikka ja evoluutio on kunnostautunut belgialainen tiedemies Ilya Prigogine. Hän aloitti kaaosteoriasta ja esitti joukon hypoteeseja siitä, miten järjestys muotoutuu kaaoksesta eli epäjärjestyksestä. Hän väitti, että jotkut avoimet järjestelmät voivat osoittaa merkkejä entropian vähenemisestä energian sisäänvirtauksen ansiosta, ja tästä seuraava järjestäytyminen on todiste siitä, että "aine voi organisoitua itse". Siitä alkaen aineen itseorganisoitumisen käsite on ollut varsin suosittu evolutionistien ja materialistien keskuudessa. He esiintyvät kuin he olisivat löytäneet materialistisen alkuperän elämän monimutkaisuudelle ja materialistisen ratkaisun elämän alkuperän ongelmaan.

Lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin, että tämä väite on täysin abstrakti ja itse asiassa toiveajattelua. Lisäksi se sisältää hyvin naiivin petoksen. Petos on tahallisessa kahden eri käsitteen sekoittamisessa: "self organization" (itsejärjestäytymisen) ja "self ordering" (itseorganisoitumisen).143

Tämän voi selittää esimerkin avulla. Kuvitellaan merenranta, jolla on erityyppisiä kiviä sekaisin: isoja, pienempiä ja hyvin pieniä kiviä. Kun voimakas aalto osuu rantaan, kivien joukossa voi tapahtua "järjestäytymistä". Vesi kuljettaa samanpainoisia saman verran. Kun aalto vetäytyy takaisin, kivet voivat mahdollisesti järjestäytyä pienimmästä suurimpaan kohti merta.

Tämä on itsejärjestäytymisen prosessi. Merenranta on avoin järjestelmä ja energian sisäänvirtaus - aalto - voi aiheuttaa järjestäytymistä. Mutta on huomattava, että sama prosessi ei voi synnyttää rannalle hiekkalinnaa. Nähdessämme hiekkalinnan olemme varmoja, että joku on tehnyt sen. Ero linnan ja "järjestyksessä" olevien kivien välillä on, että edellinen sisältää hyvin ainutlaatuista monimutkaisuutta kun taas jälkimmäinen vain toistuvaa järjestystä. Tämä toistuva järjestys on kuin kirjoituskoneen satoja kertoja tuottama jälki aaaaaaaaaaaaaaaa, koska esine - järjestelmään ulkopuolelta virranneena energiana - on pudonnut näppäimistön kirjaimen a päälle. Sellainen toistuva a-kirjainten järjestys ei tietenkään sisällä informaatiota eikä siksi monimutkaisuutta. Tarvitaan tietoinen mieli tuottamaan monimutkainen kirjainten sarja, joka sisältää informaatiota.

Sama periaate soveltuu tilanteeseen, jossa tuuli puhaltaa pölyiseen huoneeseen. Ennen tätä sisäänvirtausta pöly voi olla levinneenä kaikkialle huoneessa. Kun sisään tuulee, pöly saattaa kasautua huoneen nurkkaan. Tämä on itsejärjestäytymistä. Mutta pöly ei koskaan organisoidu itsekseen eikä muodosta ihmisen kuvaa huoneen lattialle.

Nämä esimerkit ovat aivan samanlaisia kuin evolutionistien "itseorganisoitumisen" rakennelmat. He väittävät, että aineella on taipumusta itseorganisoitumiseen, ja tarjoavat sitten esimerkkejä itsejärjestäytymisestä ja pyrkivät sekoittamaan nämä kaksi käsitettä. Prigogine itse antaa esimerkkejä itsejärjestyvistä molekyyleistä energian sisäänvirtauksen aikana. Amerikkalaiset tiedemiehet Thaxton, Bradley ja Olsen selittävät tätä asiaa kirjassaan The Mystery of Life's Origin (Elämän alkuperän arvoitus) seuraavasti:

Kussakin tapauksessa molekyylien sattumanvaraiset liikkeet juoksevassa aineessa korvautuvat hyvin järjestäytyneellä käyttäytymisellä. Prigogine, Eigen ynnä muut ovat esittäneet, että samanlainen itseorganisoituminen saattaa olla luontaista orgaaniselle kemialle ja voi mahdollisesti olla perustana elävissä järjestelmissä olennaisille äärimmäisen monimutkaisille makromolekyyleille. Tällaisilla analogioilla on niukasti merkitystä elämän alkuperän kysymyksessä. Suurin syy on se, että ne eivät erota toisistaan järjestystä ja monimutkaisuutta. Säännöllisyys tai järjestys ei voi toimia elävien järjestelmien tarvitsemien suurten tietomäärien säilömisessä. Ne eivät vaadi niinkään järjestelmällistä rakennetta kuin äärimmäisen epäsäännöllisen mutta määrätynlaisen rakenteen. Tämä on vakava virhe tarjotussa analogiassa. Sellainen spontaani järjestäytyminen, jota tapahtuu energian virratessa järjestelmien läpi, ei ole missään ilmeisessä yhteydessä siihen työhön, jota DNA:n ja proteiinien kaltaisten jaksottomien runsaasti informaatiota sisältävien makromolekyylien rakentaminen vaatii.144

Itse asiassa Prigogine itse on joutunut myöntämään, että hänen väitteensä eivät selitä elämän alkuperää. Hän sanoi:

Biologisen järjestyksen ongelma on siirtyminen molekyylitoiminnasta molekyylitason yläpuolella olevaan solun järjestykseen. Ongelmaa ei ole läheskään ratkaistu.145

Miksi evolutionistit sitten yhä yrittävät uskoa epätieteellisiin rakennelmiin kuten aineen itseorganisoitumiseen? Miksi he itsepintaisesti torjuvat elävissä järjestelmissä ilmeisen älykkyyden? Vastaus on, että heillä on dogmaattinen usko materialismiin ja he uskovat aineella olevan jokin salaperäinen voima luoda elämää. New Yorkin ylipiston kemian professori ja DNA-asiantuntija Robert Shapiro selittää tätä evolutionistien uskoa ja sen perustana olevaa materialistista dogmaa seuraavasti:

Tarvitaan siten toinen evolutionistinen periaate, jotta voimme päästä kuilun yli yksinkertaisista luonnon kemikaaleista ensimmäisiin tehokkaasti kopioituviin. Tätä periaatetta ei ole vielä kuvailtu yksityiskohtaisesti eikä esitelty, mutta sitä on ennakoitu ja sille on annettu sellaisia nimiä kuin kemiallinen evoluutio tai aineen itseorganisoituminen. Dialektinen materialistinen filosofia pitää tämän periaatteen olemassaoloa itsestään selvänä, ja Alexander Oparin on soveltanut sitä elämän alkuperään.146

Koko tämä tilanne tekee selväksi, että evoluutio on empiirisen tieteen vastainen dogma ja että elävien olentojen alkuperän voi selittää vain yliluonnollisen voiman osallisuudella. Tämä yliluonnollinen voima on koko maailmankaikkeuden tyhjästä luoneen Jumalan luomistyö. Luonontiede on todistanut, että termodynamiikan perusteella evoluutio on mahdottomuus ja että elämän olemassaolon ainoa selitys on luominen.

 
   
    

138 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World View, New York, Viking Press, 1980, p.6
139 J. H. Rush, The Dawn of Life, New York, Signet, 1962, p 35
140 Roger Lewin, "A Downward Slope to Greater Diversity", Science, vol. 217, 24.9.1982, p. 1239
141 George P. Stravropoulos, "The Frontiers and Limits of Science", American Scientist, vol. 65, November-December 1977, p.674
142 Jeremy Rifkin, Entropy: A New World View, p.55
143 For further info, see: Stephen C. Meyer, "The Origin of Life and the Death of Materialism", The Intercollegiate Review, 32, No. 2, Spring 1996 
144 Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley & Roger L. Olsen The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current Theories, 4. edition, Dallas, 1992. chapter 9, p. 134
145 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Order Out of Chaos, New York, Bantam Books, 1984, p. 175
146 Robert Shapiro, Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth. Summit Books, New York: 1986, s. 207

14 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top