Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
19 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


LUKU 16

JOHTOPÄÄTÖS: EVOLUUTIO ON PETOS

On paljon muita todisteita, kuten tieteellisiä lakeja, jotka kumoavat evoluution, mutta tässä kirjassa on voitu käsitellä vain osa todisteista. Jo näiden pitäisi riittää paljastamaan mitä tärkein totuus: Vaikka evoluutioteoria on peitetty tieteen valepukuun, se on vain petos - petos, jota puolustetaan materialistisen filosofian hyväksi ja joka ei perustu tieteeseen vaan on propagandaa, aivopesua ja huijausta.

Tähän asti käsitellyn voi tiivistää seuraavasti:

Evoluutioteoria on romahtanut

Evoluutioteoria on joka vaiheessaan epäonnistuva teoria. Syynä tähän on se, että evolutionistit eivät kykene selittämään edes yksittäisen proteiinin muodostumista. Todennäköisyyden lait sen enempää kuin fysiikan ja kemian lait eivät anna mitään mahdollisuutta elämän sattumanvaraiselle muodostumiselle.

Kun ei voi olla edes yhtä sattumalta muodostunutta proteiinia, kuulostaako tämä loogiselta tai järkevältä: Miljoona sellaista proteiinia olisi yhdistynyt tuottaakseen elävän olennon solun, ja miljardi solua olisi onnistunut liittymään yhteen tuottaakseen sattumalta eliön. Näistä eliöistä syntyivät kalat, ja kaloista maalle nousseet kehittyivät matelijoiksi ja linnuiksi, ja näin muodostuivat kaikki maapallon miljoonat lajit.

Vaikka se ei vaikuttaisi loogiselta, evolutionisti uskoo tähän taruun.

Se on kuitenkin vain uskomus - tai lähinnä usko - sillä evolutionisteilla ei ole ainoatakaan todistetta tarinansa vahvistamiseksi. He eivät ole koskaan löytäneet yhtään siirtymämuotoa kuten puoliksi kalaa ja puoliksi matelijaa tai puoliksi matelijaa ja puoliksi lintua. He eivät ole myöskään onnistuneet todistamaan, että proteiini tai edes yksittäinen proteiiniin tarvittava aminohappo olisi voinut muodostua heidän alkumaapallon olosuhteiksi kutsumissaan oloissa; he eivät ole onnistuneet siinä edes huolellisesti varustetuissa laboratorioissaan. Päinvastoin, joka yrityksellään evolutionistit ovat itse näyttäneet, että mitään evoluutioprosessia ei ole tapahtunut eikä olisi koskaan voinut tapahtua maapallolla.

Evoluutiota ei voi vahvistaa edes tulevaisuudessa

Nähdessään tämän evolutionistit voivat vain haaveilla, että tiede ajan mittaan jotenkin ratkaisisi nämä ongelmat. Riippumatta siitä, kuinka monta vuotta kuluu, ei kuitenkaan tule kysymykseenkään, että tiede vahvistaisi niin täysin perusteettoman ja epäloogisen väitteen. Päinvastoin, edistyessään tiede tekee evolutionistien väitteiden mielettömyyden yhä selvemmäksi ja paljaammaksi.

Näin on ollut tähän asti. Kun lisää elävän solun rakenteen ja toiminnan yksityiskohtia saatiin selville, tuli erittäin ilmeiseksi, että solu ei ole yksinkertainen, sattumanvaraisesti muodostettu kokoonpano, kuten Darwinin ajan alkeellisen biologisen ymmärryksen mukaan luultiin.

Kun tilanne on näin selvä, luomisen tosiasian kieltäminen ja elämän alkuperän perustaminen äärimmäisen epätodennäköisille sattumille - sekä sitten näiden väitteiden puolustaminen itsepintaisesti - voivat muodostua myöhemmin suureksi nöyryytyksen lähteeksi. Kun evoluutioteorian todelliset kasvot tulevat yhä enemmän näkyviin ja suuri yleisö alkaa nähdä totuuden, ei ehkä kestä kauan, ennen kuin evoluution lyhytnäköiset kiihkoilevat kannattajat eivät enää pysty näyttämään kasvojaan.

Evoluution suurin este: sielu

Maailmassa on monia toisiaan muistuttavia eliölajeja. On esimerkiksi monia hevosta tai kissaa muistuttavia eläimiä, ja monet hyönteislajit näyttävät hyvin samanlaisilta. Kukaan ei hämmästele näitä samankaltaisuuksia.

Ihmisen ja isojen apinoiden väliset pinnalliset samankaltaisuudet herättävät jollain tavoin liian paljon huomiota. Tämä mielenkiinto johtaa joskus niin pitkälle, että se saa jotkut ihmiset uskomaan evoluution vääriin väitteisiin. Tosiasiassa pinnalliset samankaltaisuudet ihmisen ja isojen apinoiden välillä eivät merkitse mitään. Sarvikuono ja sarvikuonokuoriainen muistuttavat toisiaan joiltain pinnallisilta piirteiltään, mutta olisi naurettavaa pyrkiä vahvistamaan tämän samanlaisuuden perusteella jonkinlainen kehityksellinen kytkentä näiden kahden eliölajin välille, joista toinen on nisäkäs ja toinen hyönteinen.

Apinoiden ei voi sanoa olevan lähempänä ihmistä kuin muita eläimiä muuten kuin pinnallisen samankaltaisuuden osalta. Itse asiassa jos ajatellaan älykkyyden tasoa, hunajakennon ihmeenomaisen geometrisen rakenteen valmistavan mehiläisen tai verkon insinöörityön tekevän hämähäkin voi sanoa olevan lähempänä ihmistä. Ne ovat joiltain piirteiltään jopa ihmistä parempia.

Ihmisen ja apinan välillä on hyvin suuri ero ulkoisesta samankaltaisuudesta huolimatta. Apina on eläin eikä tietoisuuden tasoltaan eroa hevosesta tai koirasta. Ihminen on kuitenkin tietoinen, voimakastahtoinen olento, joka osaa ajatella, puhua, ymmärtää, päättää ja arvioida. Kaikki nämä ovat ihmisen sielun toimintoja. Sielu on tärkein ero, joka aiheuttaa valtavan kuilun ihmisen ja muiden olentojen välille. Mikään fyysinen samankaltaisuus ei voi sulkea tätä kuilua ihmisen ja minkään olennon välillä. Ihminen on luonnon ainoa olento, jolla on sielu.

Jumala luo tahtonsa mukaan

Olisiko sillä merkitystä, jos evolutionistien esittämä kehitys olisi todella tapahtunut? Ei vähänkään. Syy tähän on se, että kukin evoluutioteorian esittämä, sattumaan perustuva vaihe olisi voinut toteutua vain ihmeen tuloksena. Vaikka elämä olisi syntynyt vähitellen sellaisten toisiaan seuranneiden vaiheiden kautta, kunkin vaiheen olisi voinut toteuttaa vain tietoinen tahto. Vaiheiden toteutuminen sattumalta ei ole vain epäuskottavaa vaan mahdotonta.

Jos sanotaan proteiinimolekyylin muodostuneen alkumaapallon olosuhteissa, on muistettava todennäköisyyden, biologian ja kemian lakien jo osoittaneen, että näin ei ole voinut tapahtua sattumalta. Mutta jos on väitettävä proteiinimolekyylin muodostuneen niissä oloissa, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin myöntää sen olevan olemassaolonsa velkaa Jumalan tahdolle. Sama logiikka soveltuu koko evolutionistien esittämään oletukseen. Ei esimerkiksi ole paleontologisia todisteita eikä fyysistä, kemiallista, biologista tai loogista oikeutusta, joka todistaisi kalojen siirtyneen vedestä maalle ja muotoutuneen maaeläimiksi siirtymämuodon kautta. Mutta jos haluaa väittää kalojen kiivenneen maalle ja muuttuneen matelijoiksi, väitteen esittäjän pitäisi myös hyväksyä sellaisen Luojan olemassaolo, joka kykenee saamaan minkä tahansa haluamansa olevaksi pelkällä sanalla: "Ole!" Mikä tahansa muu selitys sellaiselle ihmeelle on luonnostaan ristiriitainen ja loukkaa järjen periaatteita.

Todellisuus on selvä ja ilmeinen. Kaikki elämä on täydellisen suunnittelun ja ylivertaisen luomisen tuotetta. Tämä puolestaan muodostaa konkreettisen todisteen Luojan olemassaolosta sekä siitä, että hänellä on ääretön voima, tieto ja älykkyys.

Luoja on Jumala, taivaiden ja maan ja kaiken niiden välisen Herra.

 
   
    
19 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top