Evoluution Petos

DOWNLOAD THE BOOK

Download (DOC)
Download (PDF)
Comments

CHAPTERS OF THE BOOK

< <
20 / total: 23
Evoluution Petos - Harun Yahya
EVOLUUTION PETOS
Darwinilaisuuden ja sen ideologisen perustan luonnontieteellinen romahdus
   

 


LUKU 17

LUOMISEN TOTUUS

Kirjan aikaisemmissa osissa on tutkittu sitä, miksi evoluutioteoria ja sen väite, että elämää ei ole luotu, ovat täysin tieteellisten tosiasioiden vastaisia harhakuvitelmia. Modernin tieteen nähtiin paljastaneen tiettyjen tieteenhaarojen kuten paleontologian, biokemian ja anatomian kautta hyvin selvän tosiasian. Tämä tosiasia on, että kaikki elävät olennot ovat Jumalan luomia.

Jotta huomaisi tämän tosiasian, ei itse asiassa tarvitse vedota biokemian laboratorioissa tai geologisilla kaivauksilla saatuihin monimutkaisiin tuloksiin. Epätavallisen viisauden merkit erottuvat missä tahansa havainnoidussa eliössä. Hyönteisen ruumiissa tai meren syvyyksien pienessä kalassa on erinomaista teknologiaa ja muotoilua, jollaista ihminen ei ole koskaan saavuttanut. Jotkut eliöt, joilla ei edes ole aivoja, suorittavat täydellisesti niin monimutkaisia tehtäviä, että ihminen ei pystyisi niihin.

Tämä kaikkialla luonnossa vallitseva erinomainen viisaus, muotoilu ja suunnittelu tarjoavat epäilyksettä vahvan todistusaineiston sen puolesta, että on koko luontoa hallitseva ylivertainen Luoja, Jumala. Jumala on varustanut kaikki elävät olennot harvinaisilla piirteillä ja näyttänyt ihmisille selvät merkit olemassaolostaan ja mahdistaan.

Seuraavilla sivuilla tutkitaan vain joitain luonnossa näkyvistä lukemattomista luomisen todisteista.

Mehiläiset ja hunajakennojen arkkitehtoniset ihmeet

Mehiläiset tuottavat enemmän hunajaa kuin ne todella tarvitsevat, ja ne varastoivat sen hunajakennoihin. Hunajakennon kuusikulmainen rakenne on kaikkien hyvin tuntema. Oletko koskaan ihmetellyt, miksi mehiläiset rakentavat kuusikulmaisia kennoja viisi- tai kahdeksankulmaisten sijasta?

Tähän kysymykseen vastausta etsivät matemaatikot tulivat mielenkiintoiseen johtopäätökseen: kuusikulmio on sopivin geometrinen muoto annetun pinta-alan maksimaaliseen käyttämiseen.

Kuusikulmaisen lokeron rakentamiseen tarvitaan pienin mahdollinen määrä vahaa, ja siihen voidaan varastoida suurin mahdollinen määrä hunajaa. Mehiläinen käyttää siis kaikkein sopivinta muotoa.

Myös hunajakennojen rakentamisessa käytetty menetelmä on hyvin hämmästyttävä. Mehiläiset aloittavat pesän rakentamisen kahdesta tai kolmesta eri paikasta ja punovat hunajakennot samanaikaisesti kahteen tai kolmeen eri rihmaan. Vaikka mehiläiset, joita on suuri määrä, aloittavat eri paikoista, ne rakentavat identtisiä kuusikulmioita ja sitten punovat pesän yhdistämällä nämä osat ja kohtaavat keskellä. Kuusikulmioiden yhtymäkohdat kootaan niin taitavasti, ettei jää mitään merkkiä jälkeenpäin tapahtuneesta yhdistämisestä.

Kun näkee tämän harvinaisen suorituksen, on epäilyksettä myönnettävä ylivertaisen, näitä olentoja määräävän tahdon olemassaolo. Evolutionistit haluavat kuitata tämän saavutuksen "vaiston" käsitteellä ja yrittävät esittää sen yksinkertaisena mehiläisen ominaisuutena. Jos kuitenkin toiminnassa on vaisto ja se hallitsee kaikkia mehiläisiä varmistaen, että ne kaikki työskentelevät sopusoinnussa saamatta tietoa toisistaan, se tarkoittaa, että näitä pieniä olentoja hallitsee jokin korkea voima.

Selvemmin sanottuna Jumala, näiden pienten olentojen luoja "innoittaa" niitä siinä, mitä niiden on tehtävä. Tämä tosiasia julistettiin Koraanissa 1400 vuotta sitten:

Ja teidän Ylläpitäjänne on innoittanut mehiläistä: "Rakentakaa itsellenne majat vuorille ja puihin ja rakennuksiin, ja syökää sitten kaikenlaisia hedelmiä ja löytäkää taidolla Ylläpitäjänne leveät polut." Niiden ruumiista tulee eriväristä juomaa, joka on parantavaa ihmiselle. Totisesti tämä on merkki niille, jotka ajattelevat. (Surat an-Nahl, 68 - 69)

Hämmästyttävät arkkitehdit: termiitit

Kukaan ei voi olla hämmästymättä nähdessään termiittipesän nousevan maasta termiittien rakentamana. Termiittipesät näet kohoavat viiden - kuuden metrin korkeuteen arkkitehtonisina ihmeinä. Pesän sisällä on hienostuneet järjestelmät tyydyttämässä kaikki termiittien tarpeet. Termiitit eivät voi ruumiinsa rakenteen vuoksi tulla koskaan auringonvaloon. Pesässä on tuuletusjärjestelmiä, kanavia, toukkahuoneita, käytäviä, erityisiä pihoja sienten tuotantoa varten, varauloskäyntejä, huoneita kuumaa ja kylmää säätä varten - siis kaikki. Vielä hämmästyttävämpää on, että näitä ihmeellisiä pesiä rakentavat termiitit ovat sokeita. 184

Kun verrataan termiitin ja sen pesän kokoa, nähdään että tästä huolimatta termiitit suoriutuvat menestyksellisesti rakennusprojektista, joka on yli 300 kertaa niitä itseään suurempi.

Termiiteillä on myös toinen hämmästyttävä ominaisuus: Jos jaamme termiittipesän kahtia sen ensimmäisten rakennusvaiheiden aikana ja sitten yhdistämme puolikkaat tietyn ajan kuluttua, näemme kaikkien kanavien, käytävien ja teiden yhtyvän toisiinsa. Termiitit jatkavat työtään, ikään kuin niitä ei olisi erotettu toisistaan ja kuin niitä ohjattaisiin samasta paikasta.

Tikka

Kaikki tietävät tikkojen rakentavan pesänsä hakkaamalla puun runkoa. Harvat ihmiset tulevat ajatelleeksi, kuinka tikka voi välttyä aivoverenvuodolta hakatessaan voimakkaasti päällään. Tikka tekee päällään jotain vastaavaa kuin ihminen vasaroidessaan naulan seinään. Jos ihminen uskaltautuisi käyttämään päätään samalla tavalla, hän luultavasti kärsisi aivoveronvuodosta aiheutuvan shokin. Tikka voi kuitenkin hakata kovaa puunrunkoa 38 - 40 kertaa 2,10 - 2,69 sekunnissa kärsimättä mitään vahinkoa.

Mitään vahinkoa ei tapahdu, koska tikan pää on luotu tähän toimintaan sopivaksi. Tikan päässä on "jousitusjärjestelmä", joka vähentää ja imee itseensä iskujen voimaa. Sen kallon luiden välissä on erityisiä pehmentäviä kudoksia.185

Lepakoiden tutkajärjestelmä

Lepakot lentävät pilkkopimeässä ilman ongelmia, ja niillä on hyvin mielenkiintoinen suunnistusjärjestelmä tätä varten. Se on tutkajärjestelmä: ympäröivien esineiden muoto määritellään ääniaaltojen kaiun perusteella.

Nuori ihminen tuskin pystyy kuulemaan äänen, jonka tiheys on 20 000 värähdystä sekunnissa. Erityisellä tutkajärjestelmällä varustettu lepakko käyttää kuitenkin hyväkseen ääniä, joiden tiheys on 50 000 - 200 000 värähdystä sekunnissa. Se lähettää näitä ääniä joka suuntaan 20 - 30 kertaa sekunnissa. Äänen kaiku on niin voimakas, että lepakko paitsi havaitsee esteet tiellään, myös paikantaa nopeasti lentävän saaliinsa.186

Valaat

Nisäkkäiden täytyy saada hengittää säännöllisesti, joten vesi ei ole niille kovin mukava ympäristö. Merinisäkäs valaassa ongelma on kuitenkin ratkaistu hengitysjärjestelmällä, joka on paljon tehokkaampi kuin monilla maalla elävillä eläimillä. Valas poistaa yhdellä uloshengityksellä 90 prosenttia käyttämästään ilmasta. Siten sen ei tarvitse hengittää kuin hyvin pitkin väliajoin. Lisäksi valaissa on hyvin tiivistä ainetta, myoglobiinia, joka auttaa niitä varastoimaan happea lihaksiinsa. Näiden järjestelmien avulla esimerkiksi erään lajin valaat voivat sukeltaa 500 metrin syvyyteen ja uida 40 minuuttia hengittämättä lainkaan.187 Valaan sieraimet ovat lisäksi sen selässä toisin kuin maalla elävien eläinten, joten se voi hengittää helposti.

Sääsken muotoilu

Sääsken ajatellaan olevan lentävä eläin. Itse asiassa sääski viettää kehitysvaiheensa veden alla ja nousee veden alta poikkeuksellisen "muotoilun" kautta, varustettuna kaikilla tarvitsemillaan elimillä.

Sääski alkaa lentää varustettuna erityisellä aistijärjestelmällä, jonka avulla se paikantaa saaliinsa. Näine järjestelmineen se muistuttaa taistelulentokonetta, johon on asennettu kuumuuden, kaasujen, kosteuden ja hajujen tunnistimet. Sillä on jopa kyky "nähdä lämpötilan perusteella", mikä auttaa sitä löytämään saaliin jopa pilkkopimeässä.

Sääsken verenimemistekniikkaan liittyy uskomattoman monimutkainen järjestelmä. Kuusiteräisellä leikkausjärjestelmällään se leikkaa ihon kuin saha. Leikkausprosessin jatkuessa haavan päälle valutettu erite turruttaa kudokset, eikä ihminen edes huomaa, että hänen vertaan imetään. Samalla tämä erite estää veren hyytymisen ja varmistaa imemisprosessin jatkumisen.

Jos yksikin näistä osatekijöistä puuttuisi, sääski ei pystyisi saamaan verta eikä lisääntymään. Poikkeuksellisen muotoilunsa vuoksi jopa tämä pieni olento sinänsä on ilmeinen todiste luomisesta. Koraanissa sääskeä korostetaan esimerkkinä, joka osoittaa ymmärtäville ihmisille Jumalan olemassaolon.

Varmasti Jumala ei halveksi vertausten esittämistä - (naaras)sääsken tai minkä tahansa sen yläpuolisen. Silloin ne, jotka uskovat, tietävät sen olevan totuus heidän Herraltaan. Ja ne, jotka eivät usko, kysyvät: Mitä Jumala tarkoittaa tällä vertauksella? Hän johtaa monet harhaan sen kautta, ja hän johtaa monet oikeaan. Hän ei saa sen kautta erehtymään keitään muita kuin syntisiä. (Surat al-Baqara, 26)

Tarkkanäköiset petolinnut

Petolinnuilla on tarkka näkö, jonka avulla ne tekevät saaliinsa kimppuun hyökätessään tarkkoja etäisyyksien arviointeja. Lisäksi niiden suuret silmät sisältävät enemmän näkösoluja, mikä merkitsee hyvää näköä. Petolinnun silmässä on yli miljoona näkösolua.

Tuhansien metrien korkeudessa lentävillä kotkilla on niin tarkat silmät, että ne pystyvät tarkastelemaan maata täydellisesti tältä etäisyydeltä. Aivan kuten taistelulentokoneet tunnistavat maalinsa tuhansien metrien päästä, samoin kotkat paikantavat saaliinsa havaitsemalla vähäisenkin värin vaihtelun tai liikkeen maassa. Kotkan silmällä on 300 asteen näkökenttä, ja se pystyy suurentamaan kuvan kuusin - kahdeksankertaiseksi. Kotkat pystyvät tarkastelemaan 30 000 hehtaarin aluetta lentäessään 4 500 metrin korkeudessa sen yläpuolella. Ne kykenevät helposti erottamaan ruohikossa piilossa olevan kaniinin 1 500 metrin korkeudelta. Kotkan harvinainen silmän rakenne on aivan ilmeisesti muotoiltu erityisesti tätä olentoa varten.

Hämähäkin seitti

Dinopis-nimisellä hämähäkillä on mahtava metsästystaito. Sen sijaan että kutoisi kiinteän verkon ja odottaisi saalistaan, se kutoo pienen mutta epätavallisen verkon ja heittää sen saaliinsa päälle. Sitten se kietoo saaliinsa tiukasti tähän verkkoon. Ansaan joutunut hyönteinen ei pysty tekemään mitään vapautuakseen. Verkko on niin täydellisesti rakennettu, että hätääntyessään hyönteinen vain sotkeutuu siihen yhä enemmän. Varastoidakseen ruokansa hämähäkki kietoo saaliinsa vielä erillisillä rihmoilla, ikään kuin vangiten sen.

Miten tämä hämähäkki pystyy rakentamaan verkkonsa niin erinomaiseksi sekä mekaaniselta muotoilultaan että kemialliselta rakenteeltaan? On mahdotonta, että hämähäkki olisi saanut sellaisen taidon sattumalta kuten evolutionistit väittävät. Hämähäkiltä puuttuvat sellaiset kyvyt kuin oppiminen ja muistaminen, eikä sillä ole edes aivoja tällaisten tekojen suorittamiseen. Aivan ilmeisesti tämän taidon on hämähäkille antanut sen Luoja, Jumala, jolla on korkein valta..

Hyvin tärkeitä ihmeitä kätkeytyy hämähäkkien seittiin. Tämä läpimitaltaan tuhannesosamillimetriä ohuempi seitti on viisi kertaa vahvempaa kuin yhtä ohut teräsvaijeri. Tällä seitillä on myös toinen erinomainen ominaisuus: se on äärimmäisen kevyttä. Maapallon ympäri ulottuva pituus tätä seittiä painaisi vain 320 grammaa.188 Teräs, erityisesti insinöörityöhön tuotettu aine, on yksi vahvimmista ihmisen valmistamista aineista. Hämähäkki pystyy kuitenkin tuottamaan kehossaan paljon kestävämpää lankaa kuin teräs. Tuottaessaan terästä ihminen käyttää hyväkseen vuosisatojen ajan kehiteltyä tietoa ja teknologiaa. Mitä tietoa ja teknologiaa hämähäkki käyttää tuottaessaan seittinsä?

Voidaan nähdä, että ihmisen käytettävissä olevat teknologiset ja tekniset keinot ovat jäljessä hämähäkin keinoista.

Talvihorrokseen vaipuvat eläimet

Talvihorrokseen vaipuvat eläimet voivat säilyä hengissä, vaikka niiden ruumiin lämpötila laskee yhtä alhaiseksi kuin kylmän ympäristön. Miten ne pystyvät siihen?

Nisäkkäät ovat tasalämpöisiä. Normaaleissa olsuhteissa niiden kehon lämpötila pysyy aina vakiona, koska luonnollinen termostaatti niiden kehossa säätelee kehon lämpötilaa. Talvihorroksen aikana kuitenkin pienten eläinten kuten oravien kehon lämpötila, joka on normaalisti 40 astetta Celsiusta, laskee aivan jäätymispisteen yläpuolelle kuin jonkinlaisen avaimen säätelemänä. Kehon aineenvaihdunta hidastuu huomattavasti. Eläin alkaa hengittää hyvin hitaasti, ja sen normaali sydämen lyöntitiheys, joka on 300 kertaa minuutissa, laskee seitsemään - kymmeneen kertaan minuutissa. Sen normaalit kehon refleksit lakkaavat, ja aivojen sähkötoiminta hidastuu lähes havaitsemattomaksi.

Yksi liikkumattomuuden vaaroista hyvin kylmällä säällä on kudosten jäätyminen ja se, että jääkiteet rikkovat niitä. Talvihorrokseen vaipuvat eläimet ovat kuitenkin suojassa tältä vaaralta erityisten piirteiden ansiosta, joilla ne on varustettu. Talvihorroksessa eläimen kehon nesteet sisältävät sellaisia kemiallisia aineita, joilla on suuri molekyylimassa. Siten niiden jäätymispiste on alhaisempi ja ne ovat turvassa vahingolta. 189

Sähköiset kalat

Joidenkin kalatyyppien kuten ankeriaiden ja piikkikalojen tietyt lajit käyttävät hyväkseen kehonsa tuottamaa sähköä suojellakseen itseään vihollisiltaan tai lamauttaakseen saaliinsa. Jokaisessa elävässä olennossa - myös ihmisessä - on pieni määrä sähköä. Ihminen ei kuitenkaan pysty suuntaamaan sähköään tai ottamaan sitä hallintaansa käyttääkseen sitä hyödykseen. Edellä mainituilla eläimillä sen sijaan on ruumiissaan 500 - 600 voltin sähkövirta, ja ne pystyvät käyttämään sitä vihollisiaan vastaan. Lisäksi ne eivät itse kärsi tästä sähkövirrasta.

Niiden puolustautumiseensa käyttämä energia palautuu määrätyn ajan kuluttua, niin kuin paristo latautuu, ja sähkövoimaa on taas käytettävissä. Kalat eivät käytä pienten ruumiidensa korkeajännitteistä sähköä pelkästään puolustautumiseen. Sähkö antaa niille keinon suunnistaa syvissä, pimeissä vesissä ja auttaa niitä myös aistimaan kohteita, joita ne eivät näe. Kalat voivat lähettää signaaleja käyttämällä ruumiinsa sähköä. Nämä sähkösignaalit heijastuvat takaisin osuttuaan kiinteisiin kohteisiin, ja heijastumat antavat kaloille tietoa kohteista. Tällä tavoin kalat määrittävät kohteen etäisyyden ja koon.190

Eläinten älykäs suunnitelma: naamioituminen

Above: Tree louse imitating tree thorns.
Right above: A snake concealing itself by suspending itself among leaves.
Right below: A caterpillar settled right in the middle of a leaf to go unnoticed.

Yksi eläinten hengissä säilymistä tukevista piirteistä on taito piiloutua: naamioitumalla.

Eläimillä on tarve piiloutua kahdesta syystä: saalistamista ja pedoilta suojautumista varten. Naamioituminen eroaa kaikista muista keinoista siinä osallisena olevan äärimmäisen älyn, taidon, estetiikan ja harmonian vuoksi.

Eläinten naamioitumistekniikat ovat todella hämmästyttäviä. On melkein mahdotonta erottaa puunrungolle tai lehden alle piiloutunutta hyönteistä.

Kasvien nesteitä imevät lehtiluteet ruokailevat kasvien varsilla naamioituneina piikeiksi. Tällä keinolla ne hämäävät suurimpia vihollisiaan ja varmistavat, että linnut eivät laskeudu istumaan näille oksille.


Left: A cuttlefish that makes itself look like the sandy surface. Right: The bright yellow colour the same fish turns in case of danger, such as when it is seen by a diver.

Mustekala

Mustekalan ihon alla on paksu kerros pigmenttipusseja (chromatofores). Ne ovat enimmäkseen keltaisia punaisia, mustia ja ruskeita. Signaalista solut laajentuvat ja peittävät ihon sopivaan värisävyyn. Näin mustekala saa alustanaan olevan kiven värin ja naamioituu täydellisesti.

Tämä järjestelmä toimii niin tehokkaasti, että mustekala voi saada myös monimutkaisen seepraraidotuksen. 191

Erilaiset näköjärjestelmät

Monille merieläimille näkökyky on äärimmäisen tärkeä saalistuksessa ja puolustautumisessa. Siten useimpien merieläinten varusteina ovat täydellisesti vedenalaiseen elämään muotoillut silmät.

Veden alla mahdollisuus nähdä tulee yhä rajoittuneemmaksi syvemmälle mentäessä, erityisesti 30:a metriä syvempänä. Näin syvällä elävillä organismeilla on kuitenkin olosuhteiden vaatimusten mukaan luodut silmät.

Merieläimillä, toisin kuin maaeläimillä, on pallonmuotoiset linssit, jotka vastaavat täydellisesti niiden elinympäristön veden tiheyden asettamiin vaatimuksiin. Verrattuna maaeläinten elliptisiin silmiin tämä pallonmuotoinen rakenne palvelee paremmin näkemistä veden alla; se on sopeutunut näkemään kohteet lähikuvina. Kun katse tarkennetaan kaukana olevaan kohteeseen, koko linssijärjestelmä vetäytyy taaksepäin silmässä olevan erityisen lihasjärjestelmän avulla.

Eräs toinen syy kalojen silmien pallomaisuuteen on valon taittuminen vedessä. Koska silmässä on tiheydeltään miltei samanlaista nestettä kuin vesi, taittumista ei tapahdu, kun ulkopuolella muodostunut kuva heijastuu silmästä. Tästä seuraa, että silmän linssi tarkentaa täydellisesti ulkoisen kohteen kuvan verkkokalvolle. Kala, toisin kuin ihminen, näkee vedessä hyvin tarkasti.

Joillain eläimillä kuten meritursaalla on melko suuret silmät, mikä kompensoi valon vähäisyyttä syvissä vesissä. 300:a metriä syvemmällä suurisilmäisten kalojen on vangittava ympäröivien eliöiden välähdykset huomatakseen ne. Niiden on oltava erityisen herkkiä veden läpi tunkeutuvalle siniselle valolle. Siksi niiden silmien verkkokalvoilla on runsaasti herkkiä sinisiä soluja.

Kuten näistä esimerkeistä näkee, jokaisella elävällä lajilla on erilaiset silmät, jotka on erityisesti muotoiltu vastaamaan tämän lajin erityisiin tarpeisiin. Tämä tosiasia todistaa, että ne on kaikki luonut - juuri sellaisiksi kuin niiden täytyy olla - Luoja, jolla on ikuinen viisaus, tieto ja valta.

Erityinen jäädytysjärjestelmä

Jäätynyt sammakko ilmentää epätavallista biologista rakennetta. Se ei osoita mitään elämän merkkejä. Sen sydämenlyönnit, hengitys ja verenkierto ovat kokonaan pysähtyneet. Kun jää sulaa, sama sammakko kuitenkin palaa elämään kuin se olisi herännyt unesta.

Jäätymistilassa oleva eliö kohtaa normaalisti monia hengenvaarallisia riskejä. Sammakko ei kuitenkaan kohtaa mitään niistä. Sillä on keskeinen ominaisuus tuottaa suuria määriä glukoosia, kun se on tuossa tilassa. Aivan kuten diabeetikolla veren sokeritaso sammakolla saavuttaa suuria lukemia. Se voi joskus kohota jopa 550 millimooliin litrassa. (Luku on normaalisti yhdestä viiteen millimoolia litrassa sammakolla ja neljästä viiteen ihmisellä.) Tämä äärimmäinen glukoositiheys saattaisi aiheuttaa ongelmia normaaleina aikoina.

Jäätyneessä sammakossa tämä äärimmäinen glukoosipitoisuus kuitenkin estää veden poistumista soluista sekä kutistumista. Sammakon solukalvo läpäisee hyvin glukoosia, joten glukoosi pääsee helposti soluihin. Ruumiin korkea glukoositaso alentaa jäätymispistettä, ja siten vain pieni määrä eläimen ruumiin sisäisestä nesteestä muuttuu jääksi kylmässä. Tutkimus on osoittanut, että glukoosia voi syöttää myös jäätyneille soluille. Sen lisäksi, että glukoosi on ruumiin luonnollinen polttoaine, tämän jakson aikana se myös pysäyttää monia aineenvaihduntareaktioita kuten virtsanmuodostuksen ja estää siten solun erilaisia ravinnon lähteitä kulumasta loppuun.

Mistä niin suuri glukoosin määrä tulee yhtäkkiä sammakon ruumiiseen? Vastaus on varsin mielenkiintoinen. Tällä elävällä olennolla on varusteenaan hyvin erityinen tästä tehtävästä vastaava järjestelmä. Heti kun iholle ilmestyy jäätä, maksaan kulkee viesti, joka saa maksan muuttamaan osan varastoituneesta glykogeenista glukoosiksi. Tämän maksaan kulkevan viesti luonne on vielä tuntematon. Viisi minuuttia viestin vastaanottamisen jälkeen veren sokeripitoisuus alkaa nousta tasaisesti.192

Epäilyksettä vain kaikkivaltiaan Luojan erehtymätön suunnitelma voi tehdä mahdolliseksi sen, että eläin on varustettu järjestelmällä, joka juuri tarvittaessa muuttaa sen aineenvaihdunnan täysin, jotta se voisi tyydyttää tarpeensa. Yhteensattuma ei voi synnyttää tällaista täydellistä ja monimutkaista järjestelmää.

Albatrossit

Muuttolinnut minimoivat energian kulutuksensa käyttämällä erilaisia lentotekniikoita. Myös albatrosseilla on havaittu sellainen lentotyyli. Näiden 92 prosenttia elämästään merellä viettävien lintujen siivenkärkien väli on jopa kolme ja puoli metriä. Albatrossien tärkein piirre on niiden lentotyyli. Ne voivat lentää tunteja räpyttelemättä siipiään lainkaan. Tehdäkseen niin ne liukuvat ilmassa pitäen siipensä paikoillaan ja käyttäen hyväkseen tuulta.

Vaatii melko paljon energiaa pitää jatkuvasti levitettyinä siipiä, joiden kärkiväli on kolme ja puoli metriä. Albatrossit voivat kuitenkin pysytellä tässä asennossa tunteja. Tämä perustuu niillä niiden syntymästä asti olevaan erityiseen anatomiseen järjestelmään. Albatrossin siivet ovat lukkiutuneina lennon aikana. Siten sen ei tarvitse käyttää lainkaan lihasvoimaa. Vain lihaskerrokset pitävät siipiä kohotettuina. Tämä auttaa lintua huomattavasti lennon aikana. Tämä järjestelmä vähentää linnun lentäessään kuluttamaa energiaa. Albatrossi ei käytä energiaa, koska se ei lyö siivillään eikä kuluta energiaa siipien levitettyinä pitämiseen. Kyky lentää tunteja turvautuen vain tuuleen tarjoaa albatrossille rajattoman energialähteen. Esimerkiksi kymmenkiloinen albatrossi menettää yhden prosentin ruumiinpainostaan kulkiessaan tuhannen kilonmetrin matkan. Se on todella hyvin pieni osuus. Ihmiset ovat rakentaneet purjelentokoneita käyttäen albatrossia mallina ja hyödyntäen niiden kiehtovan lentotekniikan esimerkkiä.193

Vaivalloinen vaellus

Tyynenmeren lohella on poikkeuksellinen ominaisuus palata kutemaan niihin jokiin, joissa se on itse kehittynyt kudusta. Vietettyään osan elämästään meressä nämä eläimet palaavat makeisiin vesiin lisääntymään. Kun kalat aloittavat matkansa kesän alussa, niiden väri on kirkkaan punainen. Matkan lopussa niiden väri kuitenkin muuttuu mustaksi. Vaelluksen alkaessa ne lähestyvät rannikkoa ja pyrkivät sitten joille. Ne ponnistelevat hellittämättä päästäkseen syntymäseudulleen. Ne saavuttavat paikan, jossa ne ovat kehittyneet kudusta, hyppäämällä virranpyörteiden yli, uimalla vastavirtaan, ylittämällä vesiputouksia ja patoja. Tämän 3 500 - 4 000 kilometrin matkan päättyessä naaraslohilla on munat, koiraslohilla siemenneste valmiina. Saavutettuaan kutupaikan naaraslohet laskevat 3000 - 5000 munaa ja koiraslohet hedelmöittävät ne. Kalat kärsivät paljon vahinkoa tästä vaelluksesta ja kutukaudesta. Munineet naaraat ovat uupuneita: niiden pyrstöevät ovat kuluneet ja niiden iho muuttuu mustaksi. Sama koskee koiraita. Joki on pian täynnä kuolleita lohia. Uusi lohisukupolvi on kuitenkin valmis kehittymään kudusta ja tekemään saman matkan.

Kuinka lohet suoriutuvat tästä matkasta, miten ne saavuttavat meren kehityttyään kudusta ja miten ne löytävät perille? Nämä ovat vain osa vastausta vaille jäävistä kysymyksistä. Vaikka monia ehdotuksia on tehty, mitään lopullista ratkaisua ei ole keksitty. Mikä voima saa lohet ryhtymään tuhansien kilometrien matkaan kohti niille tuntematonta paikkaa? On ilmeistä, että ylivertainen tahto hallitsee ja valvoo kaikkia eläviä olentoja. Tämä tahto on Jumalan, kaikkien maailmojen ylläpitäjän.

Koalat

Eukalyptuksen lehtien öljy on myrkyllistä monille nisäkkäille. Tämä myrkky on eukalyptuspuun kemiallinen puolustusreaktio sen vihollisia vastaan. Eräs hyvin erikoinen elävä olento kuitenkin hyötyy tästä mekanismista ja ravitsee itseään myrkyllisillä eukalyptuksen lehdillä: koalaksi kutsuttu pussieläin. Koalat asuvat eukalyptuspuissa, saavat niistä ravintonsa ja myös vetensä.

Kuten muutkaan nisäkkäät koalat eivät pysty sulattamaan puiden selluloosaa. Tässä asiassa ne ovat riippuvaisia selluloosaa hajottavista mikro-organismeista. Näitä mikro-organismeja on runsaasti ohut- ja paksusuolen yhtymäkohdassa ja umpisuolessa, joka on suolijärjestelmän peräuloke. Umpisuoli on koalan ruoansulatusjärjestelmän mielenkiintoisin osa. Tämä osa toimii käymishuoneena, jossa mikrobit sulattavat selluloosaa samalla kun lehtien eteneminen on pysähdyksissä. Tällä tavalla koala pystyy neutralisoimaan eukalyptuksen lehtien myrkyllisen vaikutuksen.194

Kyky saalistaa paikoillaan


Left: An open Sundew. Right: A closed one.

Eteläafrikkalainen kihokkikasvi vangitsee hyönteisiä tahmeilla karvoillaan. Kasvin lehdet ovat pitkien punaisten karvojen peitossa. Kasvin karvojen kärjet ovat hajullaan hyönteisiä houkuttelevan nesteen peitossa. Toinen tämän nesteen ominaisuus on äärimmäinen tahmeus. Hajun lähteelle tuleva hyönteinen juuttuu kiinni näihin karvoihin. Pian tämän jälkeen koko lehti sulkeutuu karvoihin jo kokonaan sotkeutuneen hyönteisen ympärille, ja kasvi saa itselleen tärkeää proteiinia hyönteisestä sulattamalla sen.195

Tällainen paikaltaan liikkumaan kykenemättömälle kasville lahjoitettu kyky on epäilyksettä ilmeinen merkki erityisestä suunnittelusta. Kasvin olisi ollut mahdotonta kehittää tällaista saalistustapaa oman tietoisuutensa ja tahtonsa avulla tai sattumalta. Siten on yhä mahdottomampaa jättää huomiotta sellaisen Luojan olemassaoloa ja mahtia, joka on varustanut kasvin tällä kyvyllä.

Linnun höyhenten muotoilu

Ensi silmäyksellä linnun höyhenet näyttävät rakenteeltaan hyvin yksinkertaisilta. Kun niitä tutkii tarkemmin, havaitsee kuitenkin hyvin monimutkaisen rakenteen höyhenissä, jotka ovat kevyitä mutta silti äärimmäisen vahvoja ja vedenpitäviä.

Lintujen pitää olla mahdollisimman kevyitä, jotta ne voivat lentää helposti. Höyhenet koostuvat keratiini-proteiinista, joka vastaa tähän tarpeeseen. Kummallakin puolella höyhenen ruotia on suonia, ja kussakin suonessa on noin 400 väkästä, höytysädettä. Näissä 400 väkäsessä on yhteensä 800 pienempää väkästä, kaksi kussakin. Näistä pienessä linnun höyhenessä hyvin tiheässä olevista 800 väkäsestä niissä, jotka ovat kohti etuosaa, on kussakin 20 väkästä lisää. Nämä väkäset kiinnittävät kaksi höyhentä toisiinsa niin kuin kaksi toisiinsa ommeltua kangaspalaa. Yhdessä höyhenessä on noin 300 miljoonaa pientä väkästä. Linnun kaikissa höyhenissä on väkäsiä yhteensä noin 700 biljoonaa.

On hyvin tärkeä syy siihen, että linnun höyhenet ovat kiinnittyneet lujasti kiinni toisiinsa väkäsillä ja hakasilla. Höyhenten täytyy olla lujasti kiinni linnussa, jotta ne eivät irtoa missään liikkeessä. Väkästen ja hakasten muodostaman mekanismin avulla höyhenet ovat lujasti kiinni, niin että tuuli, vesisade tai lumi ei voi irrottaa niitä.

Lisäksi linnun vatsahöyhenet eivät ole samanlaisia kuin selän ja siipien höyhenet. Pyrstö koostuu suhteellisen suurista höyhenistä, sulista, jotka toimivat peräsimenä ja jarruna. Siipisulat ovat siten muotoiltuja, että ne laajentavat siipien pinta-alaa niitä räpyteltäessä ja siten lisäävät nostovoimaa.

Basiliski - veden pinnalla kulkemisen asiantuntija

The basilisk lizard is one of those rare animals that can move establishing a balance between water and air.

Harvat eläimet kykenevät kulkemaan veden pinnalla. Yksi sellainen on alla kuvattu basiliski, joka elää Keski-Amerikassa. Basiliskin takajalkojen varpaiden reunoissa on liuskat, joiden avulla se voi loiskia vedessä. Ne ovat rullattuina, kun eläin kävelee maalla. Kun eläin kohtaa vaaran, se lähtee juoksemaan hyvin nopeasti järven tai joen pinnalla. Silloin läpät takajaloissa aukeavat, joten niille tulee suurempi pinta-ala veden pinnalla kulkemista varten.196

Tämä basiliskin ainutlaatuinen muotoilu on ilmeinen merkki tietoisesta luomisesta.

Fotosynteesi

Kasveilla on epäilyksettä keskeinen tehtävä maailmankaikkeuden tekemisessä asuttavaksi. Ne puhdistavat ilmaamme, pitävät planeetan lämpötilan vakiotasolla ja tasapainottavat kaasujen suhteet ilmakehässä. Hengitysilmamme happi on kasvien tuottamaa. Tärkeä osa ruoastamme on myös kasvien tuottamaa. Kasvien ravitsemuksellinen arvo perustuu niiden solujen erityiseen muotoiluun, samoin kuin muutkin kasvien ominaisuudet.

Kasvisolut, toisin kuin ihmisen ja eläinten solut, pystyvät käyttämään auringon energiaa hyväkseen suoraan. Kasvisolu muuntaa aurinkoenergiaa kemialliseksi energiaksi ja varastoi sen ravintoaineisiin hyvin erityisillä tavoilla. Tätä prosessia kutsutaan fotosynteesiksi. Itse asiassa tätä prosessia ei suorita solu vaan kloroplastit, soluelimet, jotka antavat kasveille niiden vihreän värin. Nämä vain mikroskoopilla havaittavat vihreät soluelimet ovat maapallon ainoita laboratorioita, jotka kykenevät varastoimaan aurinkoenergiaa orgaaniseen aineeseen.

Kasvien maapallolla tuottaman aineen määrä on noin 200 biljoonaa tonnia vuodessa. Tämä tuotanto on elintärkeää kaikille maapallon eläville olennoille. Kasvien tuotanto toteutuu hyvin monimutkaisen kemiallisen prosessin kautta. Kloroplastissa sijaitsevat tuhannet klorofylli-pigmentit reagoivat valoon uskomattoman lyhyessä ajassa, noin sekunnin tuhannesosassa. Siksi monia klorofyllissä tapahtuvia toimintoja ei ole vielä pystytty havaitsemaan.

Aurinkoenergian muuntaminen sähköenergiaksi tai kemialliseksi energiaksi on varsin äskettäinen teknologinen läpimurto. Jotta tässä onnistuttaisiin, käytetään korkean teknologian välineitä. Paljaalle ihmissilmälle näkymättömän pieni kasvisolu on suorittanut tätä tehtävää miljoonia vuosia.

Tämä täydellinen järjestelmä asettaa luomisen jälleen kerran kaikkien nähtäväksi. Fotosynteesin hyvin monimutkainen järjestelmä on Jumalan luoma, tietoisesti suunniteltu mekanismi. Vertaansa vailla oleva tehdas on puristettu alaltaan pikkuruiseen lehden yksikköön. Tämä virheetön muotoilu on vain yksi merkeistä, jotka paljastavat, että kaikki elävät olennot on luonut Allah, maailmojen ylläpitäjä.

 
   
    

184 Bilim ve Teknik, July 1989, Vol. 22, No.260, p.59
185
Grzimeks Tierleben Vögel 3, Deutscher Taschen Buch Verlag, Oktober 1993, p.92

186David Attenborough, Life On Earth: A Natural History, Collins British Broadcasting Corporation, June 1979, p.236
187 David Attenborough, Life On Earth: A Natural History, Collins British Broadcasting Corporation, June 1979, p.240
188 "The Structure and Properties of Spider Silk", Endeavour, January 1986, vol. 10, pp.37-43
189 Görsel Bilim ve Teknik Ansiklopedisi, pp.185-186
190 Walter Metzner,http://cnas.ucr.edu/~bio/faculty/Metzner.html
191 National Geographic, September 1995, p.98
192 Bilim ve Teknik, January 1990, pp.10-12.
193 David Attenborough, Life of Birds, Princeton Universitye Press, Princeton-New Jersey, 1998, p.47.
194 James L.Gould, Carol Grant Gould, Life at the Edge, W.H.Freeman and Company, 1989, pp.130-136
195 David Attenborough, The Private Life of Plants, Princeton Universitye Press, Princeton-New Jersey, 1995, pp.81-83
196 Encyclopedia of Reptiles and Amphibians, Published in the United States by Academic Press, A Division of Harcourt Brace and Company, p.35

20 / total 23
You can read Harun Yahya's book Evoluution Petos online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top