< <
3 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


KOETTELEMUKSET JA EKSYTYS (FITNAH)

      Kuten kaikissa kielissä, myös arabiassa sanoilla on moninaisia sivumerkityksiä. Sanalla ”fitnah”, joka vastaa ”ahdistamista” ja ”koettelemusta”, on enemmän kuin yksi merkitys arabian kielessä.

      ”Fitnah” on alun perin prosessi, jossa kulta puhdistetaan muista elementeistä. Koraanissa sanaa kuitenkin käytetään koetuksista, joissa uskovat erotellaan uskottomista ja teeskentelijöistä. Näillä koetuksilla on yksi perusominaisuus: ne saattavat johtaa ihmisen harhaan. Lyhyesti sanottuna: se, löytääkö ihminen oikealle tielle tai kulkeeko harhaan näiden koettelemusten aikana, riippuu täysin asenteesta, jonka hän omaksuu uskontoa kohtaan. Mooseksen rukous kuvaa juuri tätä koettelemusten ominaisuutta:

      ”Mooses valitsi kansastaan 70 miestä kohtaamaan meidät, ja kun järistys otti heidät valtaansa, Mooses sanoi: ”Herrani, jos olisit tahtonut, olisit voinut tuhota heidät ja minut jo aiemmin. Tuhoaisitko Sinä meidät sen takia, mitä hullut meidän joukostamme tekivät? Se oli vain Sinun lähettämäsi koettelemus, jolla eksytit kenet tahdoit ja johdatit kenet tahdoit. Sinä olet meidän suojelijamme. Anna meille anteeksi ja armahda meitä, sillä Sinä olet paras antamaan anteeksi.” (7:155)

      Monet jakeet sisältävät ajatuksen, että maailma on koettelemusten tyyssija ja ihmisiä totisesti koetellaan, olivatpa he uskovia tai eivät:

      ”Luulevatko ihmiset, että heidät jätetään rauhaan eikä heitä koetella, jos he vain sanovat: ”Me uskomme”? Me olemme koetelleet myös niitä, jotka elivät ennen heitä, ja Allah tulee totisesti tietämään, ketkä puhuvat totta ja ketkä valehtelevat.” (29:2-3)

Toisessa jakeessa selitetään, että koettelemuksia on kahta laatua:

      ”Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa. Me koettelemme teitä hyvällä ja pahalla, ja sitten teidät tuodaan takaisin luoksemme.”(21:35)

      Jos ihminen mukautuu Allahin määräyksiin, niin vaikka hän eläisi vauraudessa ja erittäin suotuisissa olosuhteissa, tämäkin on todellisuudessa mahdollisuus tuntea läheisyyttä Allahiin. Jos hän ei kuitenkaan käytä omaisuuttaan tavalla, jolla Allahin suosio saavutetaan, hän saattaa kulkea harhaan. Tällöin hän ei läpäise koetustaan ja kokee suuren tappion tuonpuoleisessa.

      Myös vaikeudet, huolet, sairaudet, kodin tai perheen menetykset voidaan mainita esimerkkeinä ihmisen tielle todennäköisesti osuvista koettelemuksista. Hänen reaktionsa niihin paljastaa, onko hän tosi uskova vai ei. Uskovan kohdatessa koettelemuksia hänen asenteensa ei koskaan muutu. Kapinointi, toivottomuus, epätoivo ja ahdistuneisuus vaikeuksien edessä osoittavat, että kyseessä ei ole todellinen uskova.

      Uskova on aina tietoinen siitä, että kaikki asiat tapahtuvat Allahin tahdosta. Siksi hän panee luottamuksensa Allahiin ja kohtaa raskaimmankin koettelemuksen kypsällä tavalla. Omaisuuden menetykset eivät vaikuta häneen, sillä hän ei anna maallisten halujen hallita itseään. Hän luottaa varmuudella, että tällaisella asenteella kykenee saavuttamaan Allahin suosion.

FITNAH: OIKEALTA TIELTÄ EKSYMINEN

Allah suunnittelee joitain tapahtumia varta vasten uskottomien asenteen paljastamiseksi. Muutamat Koraanin kohdat kertovat tästä:

      ”Me olemme koetelleet heitä toinen toisellaan, niin että he sanovat: ”Näillekö meistä Allah on osoittanut erityistä armoa?” Eikö Allah tiedä parhaiten, ketkä ovat kiitollisia?” (6:53)

Seuraava jae on samankaltainen:

      ”Aina ennenkin, kun olemme lähettäneet lähettilään tai profeetan, on Saatana saanut pujotetuksi omia toiveitaan hänen toiveidensa lomaan, mutta A6 llah pyyhkii pois sen, mitä Saatana on saanut niihin sekoitetuksi, ja sitten Hän vahvistaa omat merkkinsä. Allah on Tietävä, Viisas. Hän tekee näin asettaakseen sen, mitä Saatana on sekoittanut, kiusaukseksi niille, joiden sydäntä kalvaa tauti tai joiden sydän on paatunut. Väärintekijät ovat harhautuneet kauas uhmassaan.” (22:52-53)

Seuraavassa jakeessa todetaan, että joissain tapauksissa ihmisille suodaan vaurautta heidän testaamisekseen:

      ”Älä käännä katsettasi siihen tämän maailman ihanuuteen, jonka olemme antaneet joillekin heistä koetellaksemme heitä sillä. Herrasi suoma osa on parempi ja pysyvämpi.” (20:131)

Pikemmin kuin vain ihmisten uskon koettelemiseksi, nämä koettelemukset luodaan joidenkin kapinallisuuden toteamiseksi, ja paljastamaan totuus heistä. Tämä selitetään toisessa jakeessa:

      ”Älä ihastele heidän omaisuuttaan tai lapsilukuaan, sillä Allah haluaa rangaista heitä niiden kautta tässä elämässä ja Hän haluaa heidän kuolevan uskottomina.” (9:55)

Allah sanoo Koraanissa, että Hän on eksyttänyt joitain ihmisiä:

      ”Mitä arvelet siitä, joka on ottanut halunsa jumalakseen ja jonka Allah on eksyttänyt, sinetöinyt hänen korvansa ja sydämensä ja pannut hänen silmilleen peiton? Kuka voisi johdattaa häntä, kun Allah on hänet eksyttänyt? Ettekö te ota varoitusta vastaan?” (45:23)

Ei ole mitään muuta turvaa ihmisille, jotka Allah on eksyttänyt:

      ”Miksi te kiistelette teeskentelijöistä, vaikka Allah on syössyt heidät alas heidän tekojensa tähden? Haluatteko te johdattaa niitä, jotka Allah on eksyttänyt? Jonka Allah on eksyttänyt, sille et tietä löydä.” (4:88)

FITNAH JA HARHAAN KULKEMINEN

  Edellä kerrotusta tiedämme, että joissain tapauksissa ja joinain aikoina koettelemukset saattavat johtaa ihmisiä harhaan. Koraani kertoo toistuvasti historian kansoista, jotka ovat eksyneet oikealta tieltä. Esimerkiksi Mooseksen poissaollessa hänen kansansa seurasi samarialaista, joka teki kultaisen vasikan ja palvoi sitä. Tätä kutsutaan Koraanissa harhaan kulkemiseksi.

      ”Allah sanoi: ”Olemme koetelleet kansaasi sen jälkeen, kun jätit heidät: samarialainen johdatti heidät harhaan.” (20:85)

      ”Hän teki heille vasikan, joka tuntui ammuvan. He sanoivat: ”Tämä on meidän jumalamme. Mooseksen Jumala on meidät unohtanut.” Eivätkö he huomanneet, ettei se vastannut heille eikä voinut vahingoittaa eikä hyödyttää heitä? Aaron sanoi heille jo aiemmin: ”Kansani, teitä vain koetellaan tällä. Teidän Herranne on Armollinen. Seuratkaa minua ja totelkaa käskyäni.” (20:88-90)

Toinenkin jae vahvistaa, että koettelemus johtaa varomattomat harhaan:

      ”Sinä saat nähdä ja he saavat nähdä, kumpaa teistä on koeteltu. Herrasi tietää parhaiten, kuka on eksynyt Hänen tieltään, ja Hän tuntee parhaiten ne, jotka kulkevat oikealla tiellä.” (68:5-7)

FITNAH TESTINÄ

Positiivisen asenteen omaksuminen vaikeina aikoina on keino päästä lähelle Allahia. Koettelemusten avulla uskova totisesti todistaa päättäväisyydestään ja Allahiin sitoutumisestaan ja osoittaa Hänelle luonteensa kypsyyttä.

     Esimerkiksi sota on ankarien koettelemusten aikaa. Olosuhteista huolimatta uskovat, ja vain uskovat, osoittavat Koraanin kuvaamaa asennetta:

      ”Kun uskovaiset näkivät joukot, he sanoivat: ”Näin ovat Allah ja Hänen lähettiläänsä meille luvanneet. Allahin ja Hänen lähettiläänsä lupaus on tosi” – ja se vain lisäsi heidän uskoaan ja alistumistaan.(33:22)

      ”Tämä kuuluu niille, joiden usko vain lisääntyy, kun heille sanotaan: ”Ihmiset ovat kokoontuneet teitä vastaan. Pelätkää heitä”, ja jotka vastaavat: ”Allah riittää meitä suojelemaan.” (3:173)

Kuinka kovasti heitä koetellaankin, uskovat käyttäytyvät aina Allahia miellyttävällä tavalla.

      Sellainen, mikä vaikuttaa hyvältä uutiselta uskoville, voi uskottomille olla syy kulkea harhaan. Seuraava jae viittaa helvetin enkelien lukumäärää koskevaan koettelemukseen. Mikä eksyttää uskottomia, voi uskoville olla hyvä uutinen ja vahvistaa heidän uskoaan.

      ”Sitä vartioi yhdeksäntoista. Me olemme asettaneet tulen vartijoiksi enkeleitä ja määränneet heidän lukunsa vain kiusaukseksi uskottomille ja jotta Kirjan saaneiden usko vahvistuisi ja uskovien usko kasvaisi ja jotta Kirjan saaneet ja uskovat eivät epäröisi ja jotta uskottomat ja ne, joiden sydäntä kalvaa tauti, sanoisivat: ”Mitä ihmettä Allah tarkoittaa tällä vertauksella?” Näin Allah eksyttää kenet tahtoo ja johdattaa kenet tahtoo. Herrasi joukot tuntee vain Hän itse. Tämä on varoitus ihmisille.” (74:30-31)

YRITYS JOHTAA IHMISIÄ FITNAAN

Jotkut ihmiset keskittävät kaikki ponnistelunsa uskovien harhaanjohtamiseksi. Heidän pääasiallinen tarkoituksensa on, että uskovat omaksuisivat heidän oman, järjettömän ajattelutapansa ja uskomuksensa. Koraani kertoo, että historian saatossa lähes kaikkia uskovia vastaan on hyökätty tällä tavoin. Kaikkien hyökkäysten tarkoituksena on ollut heikentää uskovien sitoutumista Koraanin määräysten noudattamiseen. Allah sanoo, että uskovat lankeaisivat fitnaan, jos koskaan seuraisivat uskottomien kaavailuja.

      ”Vähällä he olivatkin saada sinut houkutelluksi pois siitä, mitä olemme ilmoittaneet sinulle, ja sepittämään meistä muuta. Silloin he olisivat ottaneet sinut ystäväkseen.” (17:73)

      ”Tuomitse heidän kiistansa sen mukaan, mitä Allah on lähettänyt, äläkä seuraa heidän halujaan vaan varo, etteivät he saa sinua viekoitelluksi pois osasta sitä, minkä Allah on sinulle lähettänyt. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että Allah haluaa saada heidät rangaistaviksi jonkin heidän syntinsä takia. Monet ihmiset ovat syntisiä.” (5:49)

      ”Te ja ne, joita te palvotte, ette voi vietellä Häntä vastaan muita kuin niitä, joiden osana on korventua tulessa.” (37:161-163)

FITNAN AIHEUTTAMINEN

Lehmän suuran jakeissa 191 ja 217 Allah sanoo, että fitnah on ”pahempaa kuin tappaminen”. Ymmärtääksemme fitnan vakavuutta rikkomusten joukossa on hyödyllistä tutkia, miten Koraani kuvailee ihmisen tappamista.

      ”Joka tahallaan tappaa uskovan, saa sijansa Helvetissä, jonne hän joutuu ikuisiksi ajoiksi. Allah vihaa häntä ja kiroaa hänet ja valmistaa hänelle ankaran rangaistuksen.” (4:93)

      Tässä fitna esiintyy eri merkityksessä kuin ”koettelemuksena”. Sillä tarkoitetaan kaikkia tekoja ihmisten harhaan johtamiseksi, eksytystä ja hajaannuksen aiheuttamista.

      Koraani mainitsee tekopyhät teeskentelijät erityisinä ”fitnan aiheuttajina”. Allah kertoo meille, että teeskentelijät harjoittavat monenlaista fitnaa; he pyrkivät estämään uskovia osallistumasta sotaan, laativat juonia lähettilästä ja uskovia vastaan ja yrittävät tuhota uskovien kiintymyksen ja sitoutumisen.

      Teeskentelijät tulkitsevat jakeita väärin, tai pikemminkin vääristävät niiden tulkinnan ja myöntyvät noudattamaan vain niitä, jotka hyödyttävät heitä. Uskovien asenne sen sijaan on täysin erilainen; he osoittavat täydellistä kuuliaisuutta millaisissa olosuhteissa hyvänsä.

      ”Hän on lähettänyt teille kirjan, jossa on selkeitä jakeita, ja ne ovat Kirjan ydin. Siinä on myös toisia, monitulkintaisia jakeita. Ne, jotka rakastavat kavaluutta, noudattavat monitulkintaisia koettaen aiheuttaa hajaannusta ja tahtoen selittää niitä itse, mutta niiden selitystä eivät tunne kuin Allah ja ne, joilla on vakaa tieto ja jotka sanovat: ”Me uskomme, että se on kokonaan Herraltamme.” Mutta vain ymmärtäväiset ottavat varoituksesta vaarin.” (3:7)

      Tekopyhien teeskentelijöiden perustava luonteenpiirre on heidän halukkuutensa antautua fitnaan. Arabian kielen vastine tekopyhälle on ”munafiq”, joka tarkoittaa ”sitä, joka tekee eron”. Uskovien jakautumisen aiheuttaminen on fitnaa ja samalla vakava synti. Koraanissa on jakeita, joissa sanotaan tekopyhien teeskentelijöiden pyrkivän fitnan aiheuttamiseen uskovien joukossa:

      ”Jos he olisivat lähteneet teidän mukaanne, he olisivat vain aiheuttaneet sekaannusta ja epäsopua toivoen teidän hajaantuvan, sillä osa teistä kuuntelee heitä, mutta Allah tietää väärintekijät. He ovat aiemminkin halunneet hajaannusta ja kääntäneet asioita nurinniskoin, kunnes totuus on tullut ja Allahin tahto toteutunut vastoin heidän tahtoaan.” (9:47-48)

      ”Jos heidän kimppuunsa olisi käyty kaupungin ympäriltä ja heitä olisi suostuteltu hylkäämään uskonsa, he olisivat tehneet niin aikailematta” (33:14).

      Jos uskovat saavat teeskentelijöiden suunnitelmat tietoonsa, nämä uskovia ja heidän lähettilästään vastaan juonittelijat yrittävät vakuuttaa heille syyttömyyttään. He yrittävät vähätellä petollisuuttaan ja esittää sen mitättömänä. He ilmiselvästi pelkäävät uskovia ja näiden rangaistusta, ja siksi käyttäytyvät ikään kuin eivät olisi tehneet mitään moitittavaa. Tämän lisäksi he pyytävät uskovilta, etteivät nämä kohtelisi heitä kuin muita tekopyhiä teeskentelijöitä, ja vaativat ystävällisen suhteen jatkumista.

      ”Jotkut heistä sanovat: ”Anna minulle lupa äläkä saata minua koettelemukseen”, mutta eivätkö he juuri ole joutuneet koettelemukseen? Helvetti ympäröi uskottomat.” (9:49)

      Tämä jae vahvistaa, että tekopyhät teeskentelijät valehtelevat ja syyllistyvät muiden tavoin fitnaan. Allah varoittaa uskovia lankeamasta heidän petokseensa.

      Uskottomat ja teeskentelijät tulevat Helvetissä saamaan ankarimman rangaistuksen aiheuttamastaan fitnasta:

      ”Maistakaa nyt tätä koettelemusta, jota te kiirehditte!” (51:14)

KIISTA USKOVIEN KESKUUDESSA AIHEUTTAA FITNAA

Maan päällä vallitsee sorto ja ahdistus, jolleivät uskovat suojaa toisiaan. Tämä kerrotaan seuraavassa jakeessa:

      ”Uskottomat ovat toistensa ystäviä. Jos te ette ole toistenne ystäviä, pääsee koettelemus ja suuri turmio kaikkialle maahan.” (8:73)

      Uskottomat vartoivat käytöstään ja välttävät joutumasta osalliseksi mihinkään, mikä voisi aiheuttaa koettelemuksia. Tietyt asenteet ja käyttäytymistavat, vaikka tahattominakin, saattavat herättää hajaannusta. Kuten edellisessä jakeessa todetaan, epäonnistuminen toinen toisensa suojelemisessa ja keskinäisten riitojen välttämisessä voi myös olla syynä koetuksiin ja ahdistukseen, jolloin syyllisyys niihin lepäisi myös uskovien harteilla. Tosi uskovat pyrkivät huolella tarjoamaan toisilleen lohtua, apua ja turvaa.

FITNAN TEKIJÄT

      Koraanissa Allah, ihmisen Luoja, kertoo yksityiskohtaisesti, miten ihmisen tulisi elää elämänsä. Jos ihminen tässä maailmassa noudattaa mielitekojaan, hän todennäköisesti arvostaa ja pitää omia halujaan ja toiveitaan Allahin miellyttämistä tärkeämpänä. Tällaisella mielialalla varustettuna hän omaksuu piittaamattoman asenteen Allahin miellyttämistä ja islamin etuja kohtaan. Asiain näin ollen ei voida olettaa hänen varovan rikkomasta Allahin asettamia rajoja.

      Allah muistuttaa ihmisiä toistuvasti, että tämä maailma on väliaikainen asumus ja koetusten näyttämö. Tämän tietäenkin ihmiset yhä näkevät maailman pysyvänä asuinpaikkanaan ja kääntävät huomionsa pois tuonpuoleisesta.

      Koraanin opastuksesta kieltäytyvä kohdistaa kunnianhimonsa tähän maailmaan. Hänet on siksi tuomittu kantamaan suurta huolta kaikesta jokapäiväiseen elämään liittyvästä. Myös omaisuus ja lapset mainitaan koettelemuksena seuraavassa jakeessa:

      ”Omaisuutenne ja lapsenne ovat teille koettelemus, mutta Allahin luona odottaa mahtava palkka.” (64:15)

      Sanan ”koettelemus” käyttö on todella puhutteleva tässä yhteydessä. Teeskennellen ymmärtämättömyyttä elämän tarkoituksen suhteen ihmiset kautta linjan keskittyvät tiettyihin valheellisiin pyrkimyksiin ja sitoutuvat niihin ”maailman lain” nimissä. Tietämättömän yhteiskunnan harjoittaman aivopesun tähden ihmiset uskovat naimisiinmenon, lasten saamisen ja omaisuuden kartuttamisen olevan kiistaton ja vääjäämätön elämän laki. Ihmisten enemmistö osoittaa suurta kiinnostusta avioitumista, materiaalisen hyvinvoinnin varmistamista ja lasten hankintaa kohtaan, ja melkoista välinpitämättömyyttä Allahin määräysten mukaan elämistä kohtaan.

     Koraani tarjoaa myös kulmakiven, jolle tarve hankkia lapsia perustuu. Tätä aikomusta ei tule vaalia vain tavan vuoksi, vaan ainoastaan, jos se on täyttää Allahin miellyttämisen ehdot. Tästä esimerkkinä toimii profeetta Imranin vaimon rukous:

      ”Imranin vaimo sanoi: ”Herrani, minä vihin Sinulle sen, mikä kohdussani kasvaa. Ota se vastaan minulta. Sinä olet Kuuleva, Tietävä.” (3:35)

Koraani kertoo samankaltaisia profeettojen rukouksia ja johdattaa uskovia oikealle tielle:

      ”Silloin Sakarias huusi Herraansa: ”Herrani, anna minulle hyvä jälkeläinen, sillä Sinä kuulet rukouksen.” (3:38)

Aabrahamin rukous kuuluu:
     
      ”Herramme, anna meidän olla Sinulle alistuvia ja tee jälkeläisistämme yksi, Sinulle alistuva kansakunta, ja näytä meille meidän pyhät tapamme ja ole meille armollinen. Sinä olet Armollinen, Säälivä.” (2:128)

      Myös omaisuus voisi auttaa ihmistä saamaan Allahin armon osakseen ja ikuisen pelastuksen, mikäli sitä käytettäisiin Allahin haluamalla tavalla. Muutoin omaisuus on koettelemus. Profeetta Salomon asenne omaisuuttaan kohtaan toimii esimerkkinä uskoville. Omaisuuden välttämisen sijaan uskovat suhtautuvat vaurauteen keinona Allahin sanan muistamiseksi. Koraani kuvaa profeetta Salomon toimintaa seuraavasti:

      Kun hänelle oli illalla näytetty täysiverisiä juoksijoita, hän sanoi: ”Minä rakastin maallista omaisuutta, niin että unohdin Herrani, kunnes aurinko oli kätkeytynyt verhoonsa. Tuokaa hevoset uudestaan eteeni.” Ja hän alkoi jälleen silitellä niiden jalkoja ja kaulaa.” (38:31-33)

      Omaisuudesta ja lapsista Allah antaa myös muita varoituksia Koraanissa. Tämän fitnan välttäminen vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Tämän maailman vauraus ja jälkeläiset eivät takaa minkäänlaista pelastusta surkeasta määränpäästä, jollei niitä hankita ja hoideta Allahin suosiota etsien:

      ”Uskovaiset, älkööt omaisuutenne ja lapsenne saako teitä unohtamaan Allahia. Ne, joille näin käy, joutuvat perikatoon.” (63:9)

     ”..eikä heitä hyödytä Allahia vastaan heidän omaisuutensa eivätkä lapsensa. He joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi.” (58:17)

SORTO, KIDUTUS JA KIUSA

Sorto, kidutus ja kiusa mainitaan myös koettelemuksina (fitna) Koraanissa.

      ”Moosekseen uskoi vain osa hänen omasta kansastaan, sillä he pelkäsivät, että Farao ja hänen ylimyksensä asettaisivat heille koettelemuksia; olihan Farao maan hallitsija ja röyhkeä teoissaan.” (10:83)

      ”Niitä, jotka vainoavat uskovia miehiä ja naisia eivätkä kadu, odottaa Helvetin ja tulen hehkun rangaistus.” (85:10)

      ”Älkää pitäkö profeetan kutsua samanarvoisena kuin sitä, että kutsutte toisianne. Allah tietää, ketkä teistä livahtavat pois päästäkseen turvaan. Ne, jotka eivät tottele Hänen käskyjään, varokoot, ettei heitä kohtaa koettelemus tai tuskallinen rangaistus. (24:63)

      ”Tuomitse heidän kiistansa sen mukaan, mitä Allah on lähettänyt, äläkä seuraa heidän halujaan vaan varo, etteivät he saa sinua viekoitelluksi pois osasta sitä, minkä Allah on sinulle lähettänyt. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että Allah haluaa saada heidät rangaistaviksi jonkin heidän syntinsä takia. Monet ihmiset ovat syntisiä.” (5:49)

Myös rukouksissaan uskottomien sortoa vastaan uskovat käyttävät sanaa fitnah (koettelemus):

      ”He vastasivat: ”Me luotamme Allahiin. Herramme, älä salli tämän väärämielisen kansan meitä vainota (koetella)!” (10:85)

      ”Herra, älä aseta meille kiusaukseksi niitä, jotka eivät usko, ja anna meille anteeksi. Herra, totisesti olet kaikkivoipa, viisas.” (60:5)

Koraani kutsuu myös tuhoja ja katastrofeja fitnaksi:

      ”Eivätkö he huomaa, että heitä koetellaan joka vuosi kerran tai kaksi? Silti he eivät kadu eivätkä ota varoitusta huomioon.” (9:126)
 
   
    
3 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top