< <
5 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


NE, JOTKA TEKEVÄT ARVOTTOMISTA INTOHIMOISTAAN JUMALAN ITSELLEEN


Edellisessä luvussa analysoimme sielun kahta puolta: pahoihin tekoihin houkuttelevaa, ja pahuuden juonia vastaan puolustautuvaa. Koraanissa sanaa ”hewa” käytetään sielun pahasta puolesta. Hewa määritellään ”haluksi, intohimoksi, seksuaaliseksi haluksi, himoksi ja kaikiksi ihmistä turmeleviksi negatiivisiksi sisäisiksi tekijöiksi”.

      Uskottomia johdattaa juuri tämä paha ja negatiivinen puoli sielusta, eli hewa. Tyhjänpäiväisten halujen ja toiveiden tyydyttämisestä tulee heille elämäntapa. Kaikki heidän henkiset voimavaransa ja ponnistuksensa keskittyvät mielitekojen tyydyttämiseen. Tällaisen mielentilan vallassa elävän on lähes mahdotonta ymmärtää uskonnon opetuksia. Koraani kertoo tästä:

      ”Jotkut heistä kuuntelevat sinua, mutta kun he lähtevät luotasi, he kysyvät niiltä, joilla on tieto: ”Mistä hän oikein puhui?” Näiden sydämen Allah on sinetöinyt, ja he seuraavat vain halujaan.” (47:16)

      Se, joka antautuu sielunsa pahan puolen johdatettavaksi, myös kääntyy sen puoleen kaikessa päätöksenteossa. Tällöin halut ja mieliteot tulevat muodostamaan perustan, jolta käsin hän määrittelee oikean ja väärän. Tämä on myös selkeä merkki siitä, että ihminen palvoo omaa sieluaan, tai toisin sanoen egoaan. Koraanin mukaan tällainen ihminen ”ottaa halunsa jumalakseen”:

      ”Mitä arvelet siitä, joka on ottanut halunsa jumalakseen ja jonka Allah on eksyttänyt, sinetöinyt hänen korvansa ja sydämensä ja pannut hänen silmilleen peiton? Kuka voisi johdattaa häntä, kun Allah on hänet eksyttänyt? Ettekö te ota varoitusta vastaan?” (45:23)

      Koraanissa luonnehditaan ”kuuroksi ja sokeaksi” ihmistä, jota hänen intohimonsa ja halunsa johdattavat, ja jolta näin ollen puuttuu kyky ajatella järkevästi. Uskovilla taas on kirkas mieli, jolla erotella oikea väärästä, ja näkemys, joka auttaa heitä käsittämään ympärillä tapahtuvien asioiden merkitykset. Seuraavissa jakeissa kerrotaan kansoista ja yhteisöistä, jotka seurasivat himojaan ja joilta siksi puuttui ymmärrystä:

      ”Sano: kirjan ihmiset, älkää valehdelko, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne älkääkä seuratko niiden haluja, jotka ovat jo aiemmin kulkeneet harhaan, eksyttäneet monia ja kääntyneet tasaiselta tieltä.” (5:77)

      ”Sano: Minua on kielletty palvomasta niitä, joita te rukoilette Allahin lisäksi. Sano: Minä en noudata teidän halujanne, sillä silloinhan olisin eksynyt enkä kulkisi oikeata tietä.” (6:56)

      ”Miksi te ette syö sitä, minkä yli on lausuttu Allahin nimi, vaikka Hän on selittänyt teille yksityiskohtaisesti, mitä Hän on teiltä kieltänyt, paitsi jos joku pakotetaan vastoin tahtoaan. Monet eksyttävät halujensa takia toisiakin vailla varmaa tietoa, mutta Herrasi tietää parhaiten, ketkä rikkovat.” (6:119)

      ”Olemme lähettäneet tämän sinulle arabiankielisenä ohjeena, mutta jos seuraisit heidän mielihalujaan saatuasi tiedon, ei kukaan voisi suojella sinua Allahilta tai auttaa sinua Häntä vastaan.” (13:37)

      ”Mitä arvelet: jos joku ottaa omat halunsa jumalakseen, oletko sinä hänestä vastuussa?” (25:43)

      ”Uskovaiset, olkaa oikeudenmukaisia todistajia Allahin edessä, vaikka joutuisitte todistamaan itseänne, vanhempianne tai sukulaisianne vastaan, olkoon asianomainen rikas tai köyhä: onhan Allah häntä lähimpänä. Älkää seuratko halujanne, vaan olkaa oikeudenmukaisia. Jos te vääntelette oikeutta tai käännytte siitä pois, tietäkää, että Allah tietää kaiken, mitä te teette.” (4:135)

      ”Väärintekijät vain seuraavat halujaan vailla tietoa. Kukapa voisi johdattaa sitä, jonka Allah eksyttää? Ei hänellä ole auttajaa.” ( 30:29)

      ”Älkööt sinua estäkö kulkemasta oikealla tiellä ne, jotka eivät usko viimeiseen hetkeen vaan seuraavat halujaan, sillä silloin sinä joutuisit tuhon omaksi.” (20:16)

      ”Jos totuus noudattaisi heidän halujaan, taivas, maa ja kaikki, mitä niissä on, turmeltuisivat. Ei, me toimme heille varoituksen, mutta he kääntyvät siitä pois.” (23:71)

      ”Sinulle olemme tosiaan lähettäneet Kirjan todistamaan oikeaksi sen, mitä Kirjasta oli aikaisemmin annettu, ja valvomaan sitä. Tuomitse heidän riitansa sen mukaan, mitä Allah on lähettänyt, äläkä seuraa heidän halujaan ja jätä totuutta, joka on sinulle tullut. Jokaiselle teistä me olemme antaneet oman lain ja oman tien. Jos Allah tahtoisi, Hän voisi tehdä teistä yhden kansakunnan, mutta Hän antaa teidän kuulua eri uskontoihin koetellakseen teitä sen suhteen, mitä Hän on teille antanut. Kilvoitelkaa siis hyvissä töissä. Allahin luokse teidän kaikkien on palattava, ja Hän kertoo teille sen, mistä te kiistelitte. Tuomitse heidän kiistansa sen mukaan, mitä Allah on lähettänyt, äläkä seuraa heidän halujaan vaan varo, etteivät he saa sinua viekoitelluksi pois osasta sitä, minkä Allah on sinulle lähettänyt. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että Allah haluaa saada heidät rangaistaviksi jonkin heidän syntinsä takia. Monet ihmiset ovat syntisiä.” (5:48-49)

      Halujen ja turhanaikaisten mielitekojen seuraaminen tekee ihmisen sokeaksi virheilleen. Tällainen ihminen kohtaa ikuisen kadotuksensa nopeasti.
 
   
    
5 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top