< <
7 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


SYDÄN, VIISAUS JA ÄLYKKYYS

  Tunnemme jo ihmissielun kaksi puolta, pahaan viekoittelevan ja pahan juonilta puolustautuvan. Viisaus ja epäviisaus liittyvät läheisesti näihin kahteen sielun aspektiin. Koraani kertoo meille, että mielitekojen ja intohimojen seuraaminen johtaa epäviisauteen. Sielun parempaan puoleen turvaaminen taas synnyttää viisautta.

      Toiveidensa ja halujensa orjaksi alistuva ihminen, joka näin ollen ei vietä aikaansa Allahia ajatellen, menettää viisautensa nopeasti. Koraani viittaa heihin ”ihmisinä, jotka eivät ymmärrä” (59:14). Ensisilmäyksellä tämä voi vaikuttaa käsittämättömältä. Ihmisten enemmistö pitää itsestään selvänä, että kaikilla on ymmärrystä, jatkuvasti ja samassa määrin, riippumatta ajan ja olosuhteiden muutoksista. Käsitteiden ”älykkyys” ja ”viisaus” käyttö samassa merkityksessä aiheuttaa kuitenkin hämmennystä tässä yhteydessä. Vastoin yleistä käsitystä ne tarkoittavat aivan eri asioita. Kuka tahansa voi olla älykäs, mutta viisautta on vain niillä, joilla on uskoa.

      Tiedämme jo, että sielun pahan puolen kuunteleminen johtaa viisauden menetykseen, mutta miten viisauden voi saavuttaa? Vastaus on ilmeinen: ihminen tulee viisaaksi seuraamalla omaatuntoaan, joka osoittaa hänelle keinot olla sortumatta sielun pahuuteen.

      Koraanin kuvailema viisaus on hengellinen periaate, joka koetaan sielussa. Useammassa kuin yhdessä jakeessa viitataan nimenomaisesti ”sydämiin, jotka oppivat viisautta”. Tästä voimme päätellä, että todellinen viisaus on kaukana älykkyydestä, joka on vain aivotoimintaa. Viisaus asuu sydämessä, ihmisen sielussa. Koraani painottaa, että viisaus on sydämessä, ja ymmärtämättömät ihmiset ovat viisautta vailla siitä nimenomaisesta syystä, että heidän sydämensä ovat sinetöidyt:

      ”Eivätkö he ole kulkeneet maassa ymmärtäväisin sydämin tai kuulevin korvin? Eivät heidän silmänsä ole sokeat: heidän sydämensä on sokea!” (22:46)

      ”Me olemme luoneet Helvettiä varten lukuisia dzinnejä ja ihmisiä, joilla on sydän, mutta he eivät sillä ymmärrä, ja joilla on silmät, mutta he eivät niillä näe, ja joilla on korvat, mutta he eivät niillä kuule. He ovat kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä. He ovat välinpitämättömiä.” (7:179)

      ”He tyytyvät jäämään muiden (naisten, lasten ja sairaiden) kanssa pois. Heidän sydämensä on sinetöity, eivätkä he ymmärrä.” (9:87)

      ”Olemme asettaneet heidän sydämensä päälle katoksen, etteivät he ymmärtäisi, ja heidän korviinsa tulpat, ja kun mainitset Koraanissa Herrasi, he kavahtavat ja kääntävät selkänsä.” (17:46)

      Koraanissa sanotaan, että vain ihmiset, joilla on sydän, ottavat vaarin ja omaavat uskoa.

      ”Siinä on varoitus niille, joilla on sydän ja jotka ovat läsnä ja kuuntelevat.” (50:37)

      Koraanissa kuvattu viisaus on siis suorassa yhteydessä sydämeen ja sieluun.

      Eräs seikka ansaitsee huomiota: viisaus ei pysy vakiona, vaan vaihtelee. Sen sijaan älykkyys, joka on aivojen toimintaa, ei vaihtele muutoin kuin jonkin vamman tai mielisairauden johdosta. Kaikilla on suhteellisen pysyvä älykkyysosamäärä. Viisaus taas voi lisääntyä ja vähentyä; se on kiinteässä yhteydessä sielun voimaan ja Allahin pelkoon (taqwa). Näiden avulla ihminen oppii erottamaan oikean ja väärän. Tästä kokonaan metafyysisestä ominaisuudesta kerrotaan seuraavassa jakeessa:

      ”Uskovaiset, jos te pelkäätte Allahia, Hän lähettää teille ratkaisun, pyyhkii pois teidän pahat tekonne ja antaa teille anteeksi. Allah on ylen laupias.” (8:29)

      Siltä, joka ei pelkää Allahia, puuttuu kyky oikean ja väärän erottamiseen täysin. Hän voi olla hyvin älykäs, huomattava lääkäri, yhteiskuntatieteilijä tai muu ”merkkihenkilö”. Hänellä saattaa olla tilillään merkittäviä saavutuksia. Omantunnon puuttuessa hän on kuitenkin todellista henkeä ja näin ollen todellista viisautta vailla. Tunnustettu tiedemies saattaa ratkaista ihmiskehon mysteerejä, mutta silti häneltä puuttuu henki ja viisaus tuon kehon Luojan käsittämiseksi. Sen sijaan, että ilmaisisi hämmästyksensä luomistyön ihmeistä ja ylistäisi Luojaa, hän kääntyy itsensä puoleen ja ylistää itseään keksinnöistään. Tällainen tiedemies on totisesti niitä, jotka ovat ”tehneet mieliteoistaan jumalan itselleen, ja jotka Allah on johtanut harhaan”.

      Uskovat sen sijaan ovat niitä, ”jotka uskovat ja joiden sydän tyyntyy Allahin muistelemisesta. Sillä epäilemättä sydämet tyyntyvät Allahin muistelemisesta.” (13:28)

      Uskottomien sydänten tilaa kuvataan seuraavassa jakeessa: ”Allah on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmillään on side. Heitä odottaa ankara rangaistus.” (2:7)

      ”Teeskentelijöille sanottiin: ”Tulkaa taistelemaan Allahin tiellä ja torjukaa viholliset”, mutta he vastasivat: ”Me kyllä seuraisimme teitä, jos vain osaisimme taistella.” Sinä päivänä he olivat lähempänä epäuskoa kuin uskoa. He puhuvat suullaan toista kuin mitä miettivät mielessään, mutta Allah tietää parhaiten, mitä he salaavat.” (3:167)

      Älykkäältä ihmiseltä voi puuttua ymmärrys ja kyky oikean ja väärän erottamiseksi. Hän voi keksiä jotain nerokasta, olla taitava liikemies tai ylivertainen poliitikko. Näissä toimissaan häneltä kuitenkin puuttuu tietoisuus oikeasta ja väärästä kokonaan. Vaikka hänelle puhutaan toistuvasti, hän pysyy sokeana ja kuurona Koraanin sanomalle. Tämä on näkyvä merkki hänen ymmärtämättömyydestään.

      ”Heidän sydämensä ovat sinetöidyt, eivätkä he ymmärrä” on tärkeä lausunto Koraanissa; se osoittaa sydämen välttämättömyyden viisauden edellytyksenä.

      Koraanissa suodaan paljon tilaa sydämen ja käyttäytymisen välisen suhteen analysoimiselle. Tätä suhdetta voidaan tarkastella useiden eri otsikoiden alla.

Allah tulee ihmisen ja hänen sydämensä väliin

      ”Uskovaiset, vastatkaa Allahille ja Hänen lähettiläälleen, kun Hän kutsuu teitä siihen, mikä herättää teidät eloon. Tietäkää, että Allah tulee miehen ja hänen sydämensä väliin ja että Hänen luokseen teidät kootaan.” (8:24)

Kiintymys sydänten välillä

      ”(--) ja (Hän) liitti teidän sydämenne yhteen. Vaikka olisit käyttänyt kaiken omaisuuden, mitä maassa on, et olisi saanut liitetyksi heidän sydämiään yhteen, mutta Allah pystyi siihen. Hän on mahtava, viisas.” (8:63)

      ”Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Allahin köydestä älkääkä hajaantuko vaan muistakaa Allahin teille osoittamaa armoa, kun olitte toistenne vihollisia ja Hän liitti teidän sydämenne yhteen ja teistä tuli Hänen armostaan veljiä, vaikka olitte jo tulisen kuilun partaalla. Hän pelasti teidät siitä. Näin Allah tekee merkkinsä selviksi, jotta kulkisitte oikealla tiellä.” (3:103)

Sydämiin tunkeutuminen

      ”Entä kun me teimme liiton teidän kanssanne ja nostimme yllenne vuoren: ”Ottakaa vakaasti vastaan se, minkä olemme teille antaneet, ja kuulkaa!” He vastasivat: ”Me kuulemme, mutta emme tottele!” Niin vasikka juotettiin heidän sydämeensä heidän epäuskonsa tähden. Sano: Pahaan teidän uskonne teitä johtaa, jos yleensäkään uskotte!” (2:93)

Sydänten hurskaus

      ”Joka kunnioittaa Allahin asettamia pyhiä paikkoja, tietäköön, että se on sydämen hurskautta.” (22:32)

Sydänten taivuttaminen

      ”Almut kuuluvat köyhille, vähäosaisille, niille, jotka näkevät vaivaa niiden vuoksi, niille, joiden sydämet on saatava taipumaan (Totuuteen), orjien vapauttamiseen, velkaisille, Allahin tiellä kulutettaviksi ja matkaaville. Tämä on Allahin määräys. Allah on Tietävä, Viisas.” (9:60)

Sydänten tyyntyminen

      ”Sano: Allah eksyttää, kenet haluaa, ja johdattaa luokseen ne, jotka kääntyvät katuvina Hänen puoleensa, jotka uskovat ja joiden sydän tyyntyy Allahin muistelemisesta. Sillä epäilemättä sydämet tyyntyvät Allahin muistelemisesta.” (13:28)

      ”He (Jeesuksen opetuslapset) sanoivat: ”Me haluamme syödä siltä, jotta sydämemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta, ja todistaisimme sen.” (5:113)

      ”Hän tekee näin, jotta ne, joille on annettu tieto, tietäisivät sen olevan Herrasi ilmoittama totuus ja uskoisivat siihen, niin että heidän sydämensä nöyrtyisi Hänen edessään. Allah johdattaa uskovat oikealle tielle.” (22:54)

      ”Se oli Allahin lähettämä ilosanoma teille, jotta teidän sydämenne rauhoittuisi. Voitto ei tule mistään muualta kuin Allahin, Mahtavan, Viisaan, luota.” (3:126)

Sydänten vahvistuminen

      ”Me kerromme sinulle kertomuksia profeetoista vahvistaaksemme sydäntäsi. Tässä on totuus, muistutus ja varoitus uskoville.” (11:120)

Tyhjyys sydämessä

      ”Älä luule Allahin olevan piittaamaton siitä, mitä pahantekijät tekevät. Hän vain antaa heille lykkäystä päivään, jona katseet nousevat ja ihmiset tulevat kaula ojossa, päätä kurkottaen. He eivät kykene kääntämään katsettaan, ja heidän sydämensä on tyhjä.” (14:42-43)

Pelon sinkoaminen uskottomien sydämiin

      ”Uskottomien sydämeen me sinkoamme pelon, koska he ovat asettaneet Allahin rinnalle toisia, joihin Hän ei ole antanut lupaa. He saavat sijansa tulessa. Paha on väärintekijöiden asumus!” (3:151)

Sydänten täyttyminen inholla ja kauhulla

      ”Kun Allahin nimi vain mainitaan, niiden sydäntä kuristaa (=ne täyttyvät inholla ja kauhulla), jotka eivät usko tuonpuoleiseen, mutta kun mainitaan ne, jotka ovat Hänen alapuolellaan, he ovat hyvillä mielin.” (39:45)

Sydämen taipumus

”Anna niiden sydämen, jotka eivät usko tuonpuoleiseen, taipua heidän valheittensa puoleen. Tyytykööt he siihen ja saakoot ansioidensa mukaan.” (6:113)

Surun paneminen sydämiin

      ”Uskovaiset, älkää olko kuin uskottomat, jotka sanovat veljistään, kun nämä ovat kuolleet kiertäessään maata tai kulkiessaan ryöstöretkellä: ”Jos he olisivat pysyneet luonamme, he eivät olisi kuolleet, eikä heitä olisi surmattu.” Allah vain tahtoo panna surun heidän sydämeensä. Allah herättää henkiin ja antaa kuolla ja Hän näkee, mitä te teette.” (3:156)

Sellainen puhe, joka ei tule sydämestä

”Teeskentelijöille sanottiin: ”Tulkaa taistelemaan Allahin tiellä ja torjukaa viholliset”, mutta he vastasivat: ”Me kyllä seuraisimme teitä, jos vain osaisimme taistella.” Sinä päivänä he olivat lähempänä epäuskoa kuin uskoa. He puhuivat suullaan toista kuin mitä oli heidän sydämissään, mutta Allah tietää parhaiten, mitä he salaavat.” (3:167)

Salaisuuksien pitäminen sydämissä

    ”Allah tietää, mitä heillä on sydämissään. Käänny heistä pois ja varoita heitä selkein sanoin.”
( 4:63)

Sydänten eksyminen

”Herramme, älä anna sydämiemme eksyä, kun olet kerran johdattanut meitä, vaan anna meille luotasi armo, sillä Sinä olet Antelias.” (3:8)

    ”Allah on kääntynyt profeetan, kotinsa jättäneiden ja heidän auttajiensa puoleen. He seurasivat profeettaa vaikeina aikoina, kun joidenkin sydän oli jo vähällä livetä, mutta sitten Hän kääntyi heidän puoleensa. Hän on heille Lempeä, Armelias.” (9:117)

Samanlaiset sydämet

      ”Tietämättömät sanovat: ”Kunpa Allah itse puhuisi meille! Kunpa saisimme tunnusmerkin.” Juuri näin puhuivat nekin, jotka elivät ennen heitä, ja samanlainen heidän sydämensäkin oli. Mutta uskoville me olemme tehneet merkkimme selviksi.” (2:118)

Kieltäytyvät sydämet

      ”Jos he (uskottomat) voittaisivat teidät, eivät he noudattaisi mitään sopimusta tai pitäisi mitään lupausta. He miellyttävät teitä kyllä puheillaan, mutta heidän sydämensä kieltäytyvät liitosta. Useimmat heistä ovat syntisiä.” (9:8)

Usko ei vielä tunkeutunut sydämeen

      ”Beduiinit sanovat uskovansa. Sano: Ette te vielä usko. Sanokaa sen sijaan: ”Me alistumme”, sillä usko ei vielä ole tunkeutunut sydämeenne. Jos tottelette Allahia ja Hänen lähettilästään, Hän ei anna teidän tekojenne jäädä palkkiotta. Allah on Anteeksiantava, Armelias.” (49:14)

Taudin kalvama sydän

      ”Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja Allah heille tautia lisätköön! Heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he kielsivät!” (2:10)

      ”Niiden, joiden sydäntä kalvaa tauti, näet kiirehtivän sanomaan: ”Me pelkäämme onnettomuuden kohtaavan meitä.” Voihan olla, että Allah antaa voiton tai ratkaisun, ja he joutuvat katumaan sitä, mitä he mielessään miettivät.” (5:52)

      ”Allah tekee näin asettaakseen sen, mitä Saatana on sekoittanut, kiusaukseksi niille, joiden sydäntä kalvaa tauti tai joiden sydän on paatunut. Väärintekijät ovat harhautuneet kauas uhmassaan.” (22:53)

Sydänten paatumus

      ”Kaiken tämän jälkeen teidän sydämenne paatui kovaksi kuin kivi tai sitäkin kovemmaksi. Kivistähän sentään voi purskahtaa esiin virtoja tai ne voivat haljeta ja vuotaa vettä tai ne voivat Allahin pelosta vyöryä alas. Allah pitää lukua teidän teoistanne.” (2:74)

      ”Miksi he eivät nöyrtyneet, kun voimamme osui heihin? Heidän sydämensä vain paatui, ja Saatana sai heidän tekonsa näyttämään heistä kauniilta.”(6:43)

      ”Onko uskoton muka samanarvoinen kuin se, jonka sydämen Allah on avannut islamille ja jolla on Herransa antama valo? Voi niitä, joiden sydän on paatunut eikä kuule Herransa varoitusta; he ovat todellakin eksyksissä!” (39:22)

Sinetöidyt sydämet

      ”Allah hylkäsi heidät siksi, että he rikkoivat liittonsa ja kielsivät Allahin tunnusmerkit, surmasivat syyttä profeetat ja sanoivat: ”Meidän sydämemme ovat ympärileikkaamattomat (toinen käännös: sydämemme ovat Jumalan sanan sisältäviä kääreitä, emmekä siksi tarvitse enää enempää)” – Allah on sulkenut ne sinetillään heidän uskottomuutensa tähden, niin että vain harvat uskovat –” (4:155)

      ”Eivätkö he pysähdy pohtimaan Koraania, vai onko heidän sydämensä lukossa?” (47:24)

      ”Eikö niille, jotka ovat perineet maan sen aiempien asukkaiden jälkeen, ole käynyt selväksi, että jos me tahtoisimme, me voisimme rangaista heitä heidän synneistään? Mutta me sinetöimme heidän sydämensä niin että he eivät ymmärrä.” (7:100)

      ”Allah on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmillään on side. Heitä odottaa ankara rangaistus.” (2:7)

      ”(--- epäilevät ja ylimieliset ihmiset,) jotka kiistelevät Allahin merkeistä ilman että olisivat saaneet siihen luvan. Näitä Allah ja uskovat inhoavat sydämensä pohjasta. Näin Allah sinetöi ylimielisten mahtailijoiden sydämen.” (40:35)

      ”Profeetta, älkööt sinua surettako ne, jotka kiirehtivät epäuskoon ja jotka suullaan sanovat: ”Me uskomme”, vaikka heidän sydämensä ei usko, ja juutalaiset, jotka kuuntelevat mielellään valheita ja jotka kuuntelevat muita ihmisiä, mutta eivät tule sinun luoksesi. He vääntelevät sanoja paikoiltaan ja sanovat: ”Jos teille on tullut tämä, ottakaa se vastaan, mutta jos se ei ole tullut teille, olkaa varuillanne!” Jos Allah haluaa koetella jotakuta, et sinä voi auttaa häntä Allahia vastaan. Allah ei ole halunnut puhdistaa heidän sydäntään. Tässä maailmassa he saavat osakseen häpeän, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus.” (5:41)

      ”Hänen (Nooan) jälkeensä me lähetimme profeettoja viemään kansalleen selkeät todisteet, mutta ihmiset eivät uskoneet, koska he olivat aiemminkin kieltäneet. Näin me sinetöimme syntisten sydämen.” (10:74)

      ”Me kerromme sinulle näiden kaupunkien kohtalosta. Lähettiläämme toivat niiden asukkaille selkeät todisteet, mutta eivät he voineet uskoa siihen, minkä he ennen olivat vääräksi väittäneet. Niin sulkee Allah epäuskoisten sydämet.” (7:101)

      ”Moitteen sija on niissä, jotka pyysivät sinulta lupaa, vaikka ovat rikkaita, ja tyytyivät jäämään kotiin toisten joukossa. Allah on sinetöinyt heidän sydämensä. He ovat tietämättömiä.” (9:93)

      ”Sano: Mitä arvelette: Jos Allah ottaisi teidän kuulonne ja näkönne pois ja painaisi sinetin teidän sydämeenne, kuka muu kuin Allah voisi antaa ne teille takaisin? Katso, kuinka me esitämme erilaisia merkkejä, mutta silti he kääntyvät pois!” (6:46)

      Edellä olevat jakeet paljastavat tärkeän asian: usko on jotain sydämen herkkyyteen liittyvää. Ihminen, jonka sydän ei ole paatunut tai ”sinetöity”, omaa taipumuksen Allahin tuntemiseen ja tottelemiseen. Kun hänelle kerrotaan Koraanin sanomasta, hänen sydämensä viisaus saa hänet näkemään totuuden, ja hän uskoo välittömästi. Uskottomien luonto taas on erilainen. Heidän sydämensä ovat elottomat ja ”sinetöidyt”. He eivät pysty saavuttamaan viisautta, sillä heidän sydämistään puuttuu kaikki herkkyys. Tällaisessa tilassa ei ole uskon mahdollisuutta. Monissa Koraanin jakeissa kehotetaan niitä, jotka ovat uskoon taipuvaisia, ”tulemaan” uskoon heti sanoman kuullessaan. Uskottomat taas eivät koskaan osoita valmiutta uskomiseen:

      ”Sana on käynyt toteen useimpien kohdalla, eivätkä he usko. Me olemme asettaneet heidän kaulaansa kahleen, joka yltää poskiin asti, niin että heidän on pidettävä päänsä koholla. Me olemme laittaneet muurin heidän eteensä ja muurin heidän taaksensa ja me olemme peittäneet heidät, niin etteivät he näe. Samantekevää, varoitatko heitä vai et: eivät he usko.” (36:7-11)

      ”Niille, jotka eivät usko, on sama, varoitatko heitä vai et: eivät he kuitenkaan usko. Allah on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmillään on side. Heitä odottaa ankara rangaistus.” (2:6-7)

      ”Et sinä saa kuolleita kuulemaan kutsua etkä kuuroja, jos he kääntävät sinulle selkänsä, etkä sinä voi johdattaa sokeita pois eksyksistä. Sinä voit saada vain ne kuulemaan, jotka uskovat merkkeihimme; he ovat alistuvia.” (27:80-81)

      Niiden uskottomien lisäksi, joiden sydämet ovat paatuneet ja jotka ovat menettäneet viisautensa, on myös herkkäsydämisiä, mutta uskonnosta tietämättömiä ihmisiä. Kun heille kerrotaan uskonnosta, he tunnistavat totuuden välittömästi ja uskovat Allahiin ja Hänen uskontoonsa. Näitä kahta ihmisryhmää erottaa edellisten ylimielisyys ja jälkimmäisten vaatimattomuus. (Seuraavilla sivuilla näitä kahta ominaisuutta tullaan käsittelemään lähemmin.) Juutalaiset ja heidän ylimielisyytensä mainitaan Koraanissa esimerkinomaisesti. Vertailukohteena mainitaan kristityt, jotka ovat vaatimattomia. Koraani sanoo asiasta:

      ”Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset, ja olet myös huomaava, että eniten uskovia rakastavat ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Näin on siksi, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että kristityt eivät ole ylpeitä. Kun he kuuntelevat sitä, mitä profeetalle on lähetetty, näet kyynelten nousevan heidän silmiinsä, koska he tuntevat totuuden. He sanovat: ”Herramme, me uskomme. Kirjoita meidät todistajien joukkoon.” (5:82-83)

      Kun Koraanin sanomasta kerrotaan sellaisille, joilla on luontainen taipumus uskoa, he sanovat vain: ”Herramme, meitä on kutsuttu uskoon: ”Uskokaa Herraanne”, ja me uskomme.” (3:193) Uskottomat sen sijaan vastustavat uskovia ja jopa tuntevat vihamielisyyttä heitä kohtaan.

 
   
    
7 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top