< <
8 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


NE, JOILLA ON YMMÄRRYSTÄ, SEKÄ VIISAUDEN ESTEET

 

Viisaus tulee ihmiseen Allahin lahjoittamana, ja Hän voi myös ottaa sen pois, milloin tahtoo. (Myös älykkyys on Allahin suomaa, mutta se on pysyvä ominaisuus, joka ei vaihtele ajan myötä.) Viisauden lisääntyminen on suhteessa ihmisen läheisyyteen Allahin kanssa. Se, joka viettää aikansa Allahia ajatellen, kerää lisää viisautta.

      ”Onko se, joka tietää totuudeksi sen, mitä Herrasi on sinulle lähettänyt, samanveroinen kuin sokea? Ymmärtäväiset ottavat varoituksen vastaan.” ( 13:19)

      Mitä ”ymmärtäväisillä” tarkoitetaan? Koraani vastaa tähänkin kysymykseen. Tyhjänpäiväiset mieliteot ja intohimot ovat pääasialliset esteet sydämen viisastumisen tiellä. Kateus on eräs esimerkki. Ihmistä, jonka sydän on kateuden tunteen vallassa, ei voida olettaa viisaaksi. Kateuden vaikutus häiritsee hänen mieltään. Hän ei voi estää ajatuksiaan vaeltamasta kadehtimaansa henkilöön, tulee vihaiseksi ja alkaa kantaa kaunaa tätä kohtaan. Tässä mielentilassaan hän on kateuden tunteensa armoilla, ei pysty ajattelemaan selkeästi eikä arvioimaan asioita järkevästi.

      Kaikki muutkin halut ja himot, myös kunnianhimot tukahduttavat viisautta. Omaisuuden ja vaurauden houkutus vaikuttaa ihmiseen suuresti. Pidäkkeetön omistamisen halu orjuuttaa ihmisen täydellisesti. Kaikki henkiset kyvyt keskittyvät yhä mittavamman omaisuuden ja rahan keräämiseen.

      Huoli tulevaisuudesta on uskottoman ihmisen pääasiallinen tunnusmerkki. Hän elää peläten sairastumista tai omaisuuden menetyksiä. Uskottomat viettävät tuntikausia tulevaisuuttaan suunnitellen, mikä häirinnee selväjärkisyyttä. Huolet ahdistavat ja painostavat heitä kuluttaen näin suuren osan heidän henkisestä kapasiteetistaan. Kuoleman pelko vaikuttaa ihmiseen samalla tavoin. Kuoleman ajatteleminen täyttää uskottomien sydämet surulla ja murheella. Kuolema tulee hetkessä, mutta täyttää uskottomien koko elämän tuskalla. Uskoville kuolema ei kuitenkaan ole asia, josta tuntea murhetta.

      Nämä pelot ja halut ovat ihmisen ymmärryksen tiellä. Näille asioille antautuminen ja niiden orjaksi joutuminen estää ihmistä keskittämästä huomiotaan kaikkein tärkeimpään. Ihmisen tulisi suunnata kaikki ajattelukykynsä kohti Luojaansa, joka toi hänet olemattomuudesta loistokkaaseen olemassaoloon. Maallisten huolten ja tavoitteiden täyttämä sydän epäonnistuu Allahin muistamisessa. Vain ymmärryksellä ”varustautuneet”, siis kunnianhimosta, peloista ja itsekkäistä haluista puhdistuneet, voivat syvällisesti ymmärtää Allahia ja totella Häntä.

      Ne, joilla on viisautta, ottavat Allahin varoituksen vastaan ja hyväksyvät heille ilmoitetun totuuden. He eivät koskaan osoita ylimielisyyttä. He eivät takerru heikkouksiinsa, vaan muuttuvat ymmärtäessään virheensä. Keskustelussa heidän tavoitteenaan on totuuden löytäminen, ei omien mielipiteidensä syöttäminen toisille. Tämän vuoksi Allah kutsuu heitä palvelijoikseen, jotka ”kuulevat sanojani ja seuraavat parhaita niistä. Näitä Allah johdattaa, ja nämä ymmärtävät.” (39: 18)

      Koska uskottomat ovat viisautta ja ymmärrystä vailla, he eivät näe suuria merkkejä ympärillään. Taivaat, maa ja kaikki niiden välillä ovat Allahin merkkejä. Uskottomat eivät niitä kuitenkaan huomaa, sillä heidän näkönsä on maallisten halujen ja nautintojen vääristämä. He keskittyvät pieniin voittoihin ja itsekkäisiin toiveisiin. Heidän mielensä ei totisesti tavoita Allahia. Tästä syystä Allah käskee ymmärtäviä uskomaan Häneen:

      ”(Mooses sanoi:) ”Hän on idän ja lännen ja kaiken niiden välissä olevan Herra. Kunpa te vain ymmärtäisitte.” (26:28)

      On kiinnostavaa, miten Koraanissa puhutellaan uskottomia; Allah ja Hänen lähettiläänsä kutsuvat heitä ensin ymmärrykseen. ”Ennen sinuakin olemme lähettäneet vain tavallisia kaupunkien miehiä, joille olemme antaneet ilmoituksen. Eivätkö ihmiset kierrä maata ja näe, kuinka niiden on käynyt, jotka olivat ennen heitä? Tuonpuoleinen on parempi niille, jotka pelkäävät Allahia. Ettekö te ymmärrä?” (12:109)

      ”Kirjan ihmiset, miksi te kiistelette Aabrahamista: lähetettiinhän Toora ja Evankeliumi hänen jälkeensä! Ettekö te ymmärrä?” (3:65)

      ”Me olemme lähettäneet teille Kirjan, jossa on varoitus. Ettekö te ymmärrä?” (21:10)

      ”Sano: Tulkaa, niin luen teille, mitä Herranne on teiltä kieltänyt: Hän on kieltänyt teitä asettamasta Hänen rinnalleen muita jumalia. Hän myös käskee teitä kohtelemaan hyvin vanhempianne ja olemaan tappamatta lapsianne köyhyyden tähden; kyllä me ruokimme teidät kaikki. Älkää tehkö siveettömiä tekoja julkisesti älkääkä salassa. Älkää ilman laillista syytä surmatko ketään, sillä sen on Allah kieltänyt. Näin Hän on teille säätänyt, jotta te ymmärtäisitte.” (6:151)

      ”Heitä seurasivat toiset, jotka perivät Kirjan. He ottavat vastaan tämän maailman vaurauden ja sanovat: ”Kyllä meille annetaan anteeksi”, ja jos heille vielä tarjoutuu lisää vaurautta, he ottavat senkin vastaan. Emmekö me sopineet heidän kanssaan Kirjassa, että heidän pitää puhua Allahista vain totta? Lukevathan he sitä. Tuonpuoleisen asumus on parempi hurskaille. Ettekö te ymmärrä?” (7:169)

      ”Sano: Jos Allah niin tahtoisi, en lukisi tätä enkä kertoisi siitä teille. Olinhan teidän joukossanne pitkän aikaa ennen tätä. Ettekö te ymmärrä?” (10:16)

      ”Ei tämänpuoleinen elämä ole kuin leikkiä ja huvitusta, mutta tuonpuoleinen asumus on hurskaille paras! Ettekö te ymmärrä?” (6:32)

      Vain ne, joilla on ymmärrystä, voivat käsittää Allahin luomistyön todistusvoiman ja ymmärtää Hänen olemassaolonsa:

      ”Maassa on erilaisia alueita toistensa vieressä, viinitarhoja, peltoja ja taatelilehtoja, joissa puut kasvavat pareittain tai yksin. Kaikki ne saavat samaa vettä, mutta me teemme joidenkin hedelmät paremmiksi kuin toisten. Siinä on tunnusmerkkejä ajatteleville ihmisille.” (13:4)

      ”Sano: Hän kykenee lähettämään teidän yltänne tai jalkojenne alta rangaistuksen ja Hän voi jakaa teidät ryhmiksi ja antaa toisten maistaa toisten voimaa. Katso, kuinka me esitämme erilaisia merkkejä, jotta ihmiset ymmärtäisivät.” (6:65)

      ”Hän on kasvattanut teidät yhdestä ainoasta sielusta. Teillä on aikanne asua ja aikanne luopua. Me olemme tehneet merkit selviksi ihmisille, jotka ymmärtävät.” (6:98)

      ”…Näin Allah selvittää teille merkkinsä, jotta te ymmärtäisitte.” (24:61)

      ”Samoin teille on merkki taatelipuiden ja viiniköynnösten hedelmissä: te saatte itsellenne niistä juovuttavaa juomaa ja hyvää ruokaa. Siinä on merkki niille, jotka ajattelevat.” (16:67)

      ”Hän on asettanut yön ja päivän teidän palvelukseenne, ja aurinko, kuu ja tähdet tottelevat Hänen käskyjään. Siinä on merkki ajatteleville ihmisille.” (16:12)

      ”Hän on esittänyt vertauksen teistä itsestänne: Ovatko teidän orjanne teidän kumppaneitanne siinä omaisuudessa, jonka olemme teille antaneet, niin että olisitte samanveroisia ja pelkäisitte heitä kuin toisianne? Näin me selitämme merkit ajatteleville ihmisille.” (30:28)

      ”Mooses sanoi: ”Hän on idän ja lännen ja kaiken niiden välissä olevan Herra. Kunpa te vain ymmärtäisitte.” (26:28)

      ”Eräs Hänen merkeistään on se, että Hän antaa teidän nähdä salamia toivon ja pelon vallassa ja että Hän lähettää taivaasta sateen ja virvoittaa sillä martaan maan. Tässä on merkkejä niille, jotka tajuavat.” (30:24)

      Viisautta on myös eri asteita. Viisauden taso riippuu siitä, missä määrin ihminen onnistuu puhdistamaan sydäntään maailmallisista haluista ja itsekkyydestä. Kiintymys tähän elämään ja sen tarjoamiin, katoaviin nautintoihin määrittää myös ihmisen viisauden astetta.

      Ihminen voi totella joko Allahia, tai tyhjänpäiväisiä mielitekojaan. Allahia totellessaan hän säästyy mielitekojensa asettamilta rajoituksilta ja saavuttaa viisauden. Asia toimii myös päinvastaisesti: omien mielitekojen palvominen ohjelmoi kaikki ajatukset ja toiminnot noudattamaan sielun pohjattomia vaatimuksia.

      Jos mieliteot hallitsevat sielua, sydämen lukko sulkeutuu. Sen herkkyys vastaanottaa jumalallista johdatusta heikkenee. Näin sydän menettää kykynsä ymmärtää (9:87) ja tietää (9:93); se tylsistyy ja menettää herkkyytensä. Sydän kadottaa valonsa.

      Tämän tapahtuessa ihminen ei lainkaan havaitse ymmärryksensä heikentyvän, sillä hän on jo menettänyt arvostelukykynsä oikean ja väärän suhteen. Vaikka viisaudessa edistyvä huomaa myönteisen muutoksen itsessään, sama ei pidä paikkaansa viisaudessa heikentyvän suhteen. Hänen tapauksensa on kuin pyörtyvän tai koomaan vajoavan; kumpikaan ei tiedä, millaisessa tilassa on, ennen heräämistään.

      Koraanissa kuvataan ymmärrystä vailla olevien tilaa: ”He ovat kuin eläimiä, joita huhuillaan, mutta jotka eivät ymmärrä muuta kuin kutsuhuudon. Kuuroja, mykkiä, sokeita! Eivät he ymmärrä.” (2:171)

 
   
    
8 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top