< <
9 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


VIISAUS JA SENTIMENTAALISUUS

 

     Yksi suurimmistä viisautta sumentavista tekijöistä on sentimentaalisuus, ylitunteellisuus. Tämä vahingollinen mielentila on ihmisjärjen kunnollisen toimimisen vihollinen.

      Sentimentaalisuus on totisesti vaarallista järjelle. Se valtaa alaa harkintakyvyltä ajaen ihmisen negatiivisiin päätelmiin. Tunteiden velloessa sentimentaalinen henkilö voi helposti ryhtyä epäviisaisiin ja varomattomiin tekoihin. Uskova taas hallitsee tunteitaan järjen käskyvallalla.

      Esimerkiksi rakkauden käsitteellä voi olla kaksi erillistä ulottuvuutta; se voi olla tunteellista tai järkevää. Sentimentaalinen henkilö tuntee syvällistä kiintymystä ihmisiin tai asioihin, jotka eivät todellisuudessa ole tämän lämmön arvoisia. Kuten monissa kulttuureissa nykyään – erityisesti läntisissä – ihmiset osoittavat syvää omistautumista niille, jotka eivät lainkaan arvosta osalleen lankeavaa kiintymystä tai vastaavat vilpittömään rakkauteen kipua ja tuskaa tuottamalla.

      Uskovan rakkaus taas rakentuu aina vakaalle perustalle. Rakkautensa kohteessa hän tunnistaa ensisijaisesti Koraanin määritelmien mukaisia uskon ja uskovien ihmisten attribuutteja. Uskova ei koskaan osoita kiintymystä kenellekään, joka ei ole rakkauden arvoinen.

      Monissa jakeissa Allah kiinnittää huomiomme sentimentaalisessa rakkaudessa piileviin vaaroihin:

      ”Uskovaiset, älkää ottako ystäviksenne Minun ja itsenne vihollisia. Älkää tarjotko heille rakkauttanne, vaikka he ovat kieltäneet sen totuuden, jonka te olette saaneet, ja ajaneet teidät ja profeetan pois vain, koska te uskoitte Allahiin, Herraanne. Älkää ottako heitä ystäviksenne, jos olette lähteneet taistellaksenne Minun tielläni Minun suosiotani tavoitellen. Te osoitatte heille salassa rakkautta, vaikka Minä tiedän parhaiten, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Se teistä, joka tekee näin, on eksynyt tasaiselta tieltä. Jos he saavat teidät valtaansa, he ovat teidän vihollisianne, tekevät teille vahinkoa ja puhuvat teistä pahaa haluten teidänkin luopuvan uskostanne. Kun Allah ylösnousemuksen päivänä erottelee teidät, eivät sukulaisenne eivätkä lapsenne voi teitä auttaa. Allah näkee, mitä te teette. Aabrahamissa ja hänen seuraajissaan teillä on hyvä esikuva. He sanoivat kansalleen: ”Me sanoudumme irti teistä ja niistä, joita te palvotte Allahin lisäksi. Me kiellämme teidät, ja välillämme on viha ja vihollisuus aina siihen asti, kunnes te uskotte yksin Allahiin..” (60:1-4)

      Nämä Allahin sanat selittävät perusteet sille, miksi on järjetöntä rakastaa uskottomia. Moista asennetta voi selittää vain sentimentaalisuudella.

      Monet muut Koraanin jakeet neuvovat harkitsemaan tarkoin uskovia kohtaan suunnatun rakkauden vaaroja. Profeetta Nooan tarina toimii tästä esimerkkinä: hän anoi Allahin anteeksiantoa pojalleen, joka ei palvellut Häntä, ja rukoili, että poika pelastuisi tulvalta. Allah sanoi Nooalle, että tämän poika kuului uskottomiin, eikä Nooan tulisi antaa rakkauttaan hänelle:

      ”Laiva kuljetti heitä vuorenkorkuisten aaltojen halki, ja Nooa huusi pojalleen, joka oli jättäytynyt syrjään: ”Poikani, nouse laivaan meidän kanssamme äläkä jää uskottomien luo!” Hän vastasi: ”Minä nousen vuorelle, joka kyllä suojelee minua vedeltä”, mutta Nooa sanoi: ”Tänään mikään ei voi suojella ihmistä Allahin käskyltä; vain Hän itse voi armahtaa jonkun.” Silloin aalto kohosi heidän väliinsä, ja Nooan poika jäi hukkuvien joukkoon. Viimein kuului ääni: ”Maa, nielaise vetesi” ja: ”Taivas, pidätä sateesi.” (--) Nooa huusi Herraansa: ”Herrani, poikani kuului perheeseeni, mutta uhkauksesi oli tosi. Sinä olet paras ratkaisija.” Allah vastasi: ”Nooa, ei hän ollut sinun perhettäsi. Sinun ei ollut hurskasta puhua näin. Älä pyydä minulta sellaista, mitä et voi tietää. Minä varoitan sinua olemasta tietämätön.” Nooa vastasi: ”Herrani, minä turvaudun Sinuun, etten pyytäisi sellaista, mitä en tiedä. Ellet Sinä anna minulle anteeksi ja armahda minua, joudun minäkin perikatoon.” (11:42-47)

      Jakeiden viesti on ilmeinen: uskovat eivät tunne kiintymystä uskottomiin, vaikka kyseessä olisivat läheiset perheenjäsenet. On viisasta rakastaa vain niitä, jotka todella ansaitsevat tulla rakastetuiksi. Uskova ei anna sydämensä syvyydessä kehittyä tunteita harhaan kulkijoita kohtaan.

      Myös Nooan ja Lootin vaimot olivat uskottomia ja ansaitsivat Allahilta ankaran rangaistuksen. Lootin kansa harhautui, ja niin heidät tuhottiinkin täydellisesti. Juuri ennen tuhon laskeutumista enkelit tulivat neuvomaan Lootia lähtemään kaupungista ja jättämään vaimonsa taakseen. Loot totteli käskyä hetkeäkään epäröimättä:

      ”Vieraat sanoivat: ”Loot, me olemme Herrasi lähettiläitä. Eivät he voi sinulle mitään. Lähde johonkin aikaan yöstä perheesi kanssa. Kukaan teistä älköön kääntykö paitsi vaimosi. Häntä kohtaa sama, mikä kohtaa kansaasi. Heidän määräaikansa on jo huomisaamu.” –Eikö aamu olekin jo lähellä?” (11:81)

      Loot noudatti Allahin määräystä täydellisesti. Tämä on juuri sellaista käytöstä, jota voi odottaa uskovalta. Tunnepitoinen kiintymys niitä kohtaan, jotka eivät tottele Allahia, ei kuulu uskovissa tavattaviin ominaisuuksiin:

      ”Kukaan niistä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän isiään tai poikiaan, veljiään tai muita sukulaisiaan. Heidän sydämeensä Hän on kirjoittanut uskon ja auttanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen. Hän antaa heidän astua puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat ikuisesti asua. Allah on mieltynyt heihin ja he Häneen; nämä ovat Allahin joukkoja. Eivätkö Allahin joukot menestykin!” (58:22)

      Tämän tunteellisuudesta puhdistetun asenteen ydin on epäilemättä vain uskoville ominainen ymmärrys rakkauden todellisesta luonteesta. Allah kertoo meille uskovien ja uskottomien erilaisista rakkauskäsityksistä:

      ”Jotkut ihmiset asettavat Allahille vertaisia, joita he rakastavat niin kuin Allahia, mutta uskovaiset rakastavat Allahia enemmän. Kunpa pahantekijät rangaistuksen nähdessään ymmärtäisivät, että kaikki valta kuuluu Allahille ja että Allah on nopea rankaisemaan!” (2:165)

      Kuten Allah edellisessä jakeessa mainitsee, uskovat todella rakastavat Allahia. Heidän ihmisiä kohtaan tuntemansa kiintymys on vain heijastusta heidän rakkaudestaan Allahiin. He rakastavat vain uskovia, koska nämä todella ottavat noudattaakseen sen moraalisen viitekehyksen, jonka Koraani ihmisille lahjoittaa. Uskottomat taas elävät mielitekojensa ja halujensa mukaan. Tässä mielessä he seuraavat Saatanan polkua. Siksi uskovien on mahdotonta tuntea heidät läheisiksi. 
      
      Uskottomilla taas on taipumus kiintyä ihmisiin tai asioihin yksilöllisesti. He olettavat kaikelle Allahista riippumattoman olemassaolon. Koraanissa tätä kutsutaan ”vertaisten asettamiseksi Allahin rinnalle”, tai toisin sanoen, epäjumalanpalvelukseksi.

      Koraanissa uskovien ei-tunteenomaisella suhtautumisella ei tarkoiteta vain rakkautta. Siinä mainitaan myös monia muita rationaalisia käyttäytymistapoja. Esimerkkejä näistä ovat Mooseksen äidin toiminta, kun hän Allahin ohjeistamana jätti vauvansa epäröimättä virran kuljetettavaksi (28:7); miten uskovat hillitsivät kiukkunsa ja antoivat anteeksi (3:134); epätoivon välttäminen vaikeuksien kohdatessa (57:23); ja sen antaminen, mikä on kaikkein rakkainta (3:92).

      Yhtä seikkaa on syytä tähdentää: sentimentaalisuuden välttäminen ei missään nimessä tarkoita tunteettomuutta. Päinvastoin, uskovat ovat helläsydämisiä. Profeetta Aabrahamin ominaisuuksista kerrotaan Koraanissa: ”Aabraham oli mitä helläsydämisin ja kärsivällisin” (9:114). Tässä olemme kritisoineet vain tietämättömässä yhteiskunnassa vallitsevaa, negatiivista sentimentaalisuuden aspektia. Sentimentaalisessa ajattelutavassa tunteet sumentavat harkintakyvyn täysin ja eksyttävät ihmisen virheellisiin päätelmiin vastoin Koraanin periaatteita. Tässä kulttuurissa tunteita ei nostata henki, vaan sielun negatiivinen puoli.

      Yhteisössä voidaan havaita monia esimerkkejä tällaisesta asenteesta: nuorten tyttöjen ilmentämä sentimentaalisuus on tyypillinen sellainen. Tunteiden vaikutuksen alaisena tyttö rakastaa miehen ulkoista olemusta pikemmin kuin tämän luonnetta ja henkeä. Tämä johtuu epäilemättä yhteisön häneen tartuttamasta mentaliteetista. Kokemuksesta opitut läksyt johtavat lopulta viisastumiseen. Usein jo lyhyen yhdessä vietetyn ajan jälkeen nuori tyttö oivaltaa rakastamansa miehen negatiivisen, jopa epäinhimillisen puolen.

VIISAUDEN LÄHTEET

Allah osoittaa Koraanissa ne, joille suo viisautta. Koraanin kertoman perusteella viisauden pääasiallinen lähde on Allahin pelko:

      ”Uskovaiset, jos te pelkäätte Allahia, Hän lähettää teille ratkaisun, pyyhkii pois teidän pahat tekonne ja antaa teille anteeksi. Allah on ylen laupias.” (8:29)

      Allahin pelkäämisen lähtökohtana on käsityksen omaaminen Allahin ominaisuuksista ja Tuomion Päivästä. Allah antaa ihmiselle kyvyn erottaa oikea väärästä vain, kun tämä pelkää Häntä. Kyseessä on ymmärryksen taso, joka saavutetaan sydämen pehmentyessä pelosta Allahia kohtaan:

      ”Allah on lähettänyt kauneimmat kertomukset Kirjana, jonka jakeet ovat sopusoinnussa keskenään, useasti toistettuina kertomuksina, jotka saavat Herraa pelkäävät vapisemaan, mutta sitten heidän mielensä tyyntyy ja kääntyy Allahin puoleen. Näin Allah johdattaa, kenet tahtoo, mutta sitä, jonka Allah eksyttää, ei voi opastaa.” (39:23)

      Ihmisen tulisi ponnistella kehittääkseen enemmän tätä pelkoa. Tässä onnistuakseen hänen pitäisi rukoilla, mietiskellä Allahin voimaa, mahtia ja rangaistusta, ja ponnistella ymmärtääkseen Häntä syvällisemmin.

      ”Pelätkää Allahia niin paljon kuin voitte ja kuunnelkaa, totelkaa ja jakakaa omaisuuttanne; se on hyväksi teille itsellenne. Ne menestyvät, joita on varjeltu saituudelta.” (64:16)

      Kyky arvioida oikeaa ja väärää kertoo ihmisen viisaudesta. Sen omaava ihminen on totisesti saanut taidon pohdiskella. Tätä ymmärryksen lahjaa kutsutaan Koraanissa näkemiseksi. Etymologisesti arabian kielen sanan ”basirah” juuri on sanassa ”nähdä”. Tämä eroaa kuitenkin tavallisesta näkemisestä. Ymmärrykseltään köyhää kuvataan sellaiseksi, jonka sydän ja mieli on peitetty, jotta hän ei ymmärtäisi Koraania.

      ”Olemme asettaneet heidän sydämensä päälle katoksen, etteivät he ymmärtäisi, ja heidän korviinsa tulpat, ja kun mainitset Koraanissa ainoastaan Herrasi, he kavahtavat ja kääntävät selkänsä.” (17:46)

      Sanalla ”ymmärrys” on suuri merkitys edellisessä jakeessa. Monissa jakeissa mainitaan ihmisten keskuudessa vallitseva ymmärtämättömyys. Tämä sisältää sanoman: fyysisessä mielessä uskottomat ymmärtävät (toisin sanoen kuulevat), mitä uskovat heille kertovat, mutta he eivät pysty ymmärtämään sanotun merkitystä ja sisältöä. Tämä on eräänlaisen päihtymyksen tila, tietoisuuden muutos ja metafyysinen tosiasia. Allah kertoo meille ”sydänten päälle heitetystä verhosta”:

   Joskus uskottomat tunnustavat kykenemättömyytensä ymmärtää uskontoa, josta heille kerrotaan. Tämä käy selkeästi ilmi jakeesta, jossa midianilaiset julkeavat sanoa Shu`aibille: ”Oi Shu`aib, me emme ymmärrä suurta osaa siitä, mitä sanot. Me vain tiedämme, että olet heikko, ja jos sukuasi ei olisi, kivittäisimme sinut. Et sinä ole meille tärkeä.” (11:91)

      Ketään ymmärtämätöntä ei voi johdattaa oikealle tielle muuten kuin Allahin tahdosta. Allah sanoo: ”Jotkut heistä kyllä kuuntelevat sinua, mutta eivät ymmärrä. Sinäkö saisit kuurot kuulemaan, vaikka he eivät ymmärrä? Jotkut heistä katsovat sinuun. Sinäkö voisit johdattaa sokeita, vaikka he eivät näe?” (10:42-43)

      Niin muodoin, uskon puoleen kääntyvät ovat ainoastaan niitä, joille on suotu viisautta ja tarkkanäköisyyttä. Uskovat ovat myös velvollisia kutsumaan Allahin tielle tietoisen näkemyksen pohjalta: ”Sano: Tämä on minun tieni. Minä kutsun Allahin luo selkeiden merkkien perusteella, minä ja ne, jotka seuraavat minua. Ylistys Allahille siitä, etten ole monijumalainen!” (12:108)

      ”Te olette saaneet selkeitä todisteita Herraltanne. Joka kääntyy niiden puoleen, tekee niin omaksi edukseen, mutta joka on niille sokea, on niin omaksi tappiokseen. En minä ole teidän vartijanne.” (6:104)

      Koska viisautta ja näkökykyä vailla, uskottomat luulevat hyötyvänsä välttäessään ponnistelua Allahin tiellä. Tällainen asenne johtaa heidät Helvettiin koko ikuisuudeksi:

      ”Nyt iloitsevat ne, jotka jäivät koteihinsa Allahin lähettilään lähtiessä taisteluun, olivat haluttomia kamppailemaan Allahin tiellä omaisuutensa ja henkensä uhalla ja sanoivat: ”Älkää kiiruhtako taisteluun tällaisella helteellä.” Sano: Helvetin tuli on vielä kuumempi. Kunpa he vain ymmärtäisivät.” ( 9:81)

      ”Kun suura, jossa sanotaan: ”Uskokaa Allahiin ja kamppailkaa Hänen lähettiläänsä rinnalla” lähetetään alas, rikkaat pyytävät sinulta: ”Anna meidän jäädä kotiimme.” He tyytyvät jäämään muiden kanssa pois. Heidän sydämensä on sinetöity, eivätkä he ymmärrä.” (9:86-87)

 
 
   
    
9 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top