< <
12 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


USKOLLISUUS JA TOTTELEVAISUUS

 

Koraani kuvaa tarkasti ihmisluontoa. Uskottomien turmelus ja säädyttömät persoonallisuuden piirteet kuvataan siinä missä uskovienkin ominaisuudet. Allahin puoleen kääntyvien, tottelevaisten uskovien, joihin Allah on puhaltanut henkensä, ominaisuuksista muodostuu ylevä luonteen ihanne.

      Uskoville ominainen korkea moraalinen standardi on luonnollisesti jyrkässä ristiriidassa uskottomien vastaavan kanssa. Vilpittömyys ja luotettavuus eroavat selkeästi uskottomien vilpillisestä ja teeskentelevästä luonteesta. Myös uskovien jalo, rohkea ja vaatimaton asenne on hyvin erilainen kuin uskottomien röyhkeä, häpeämätön ja itsekäs käyttäytyminen. Eräs näitä ryhmiä, uskovia ja uskottomia, selkeästi erottava piirre on lojaaliuden tunne, tai sen puuttuminen. Uskottomat eivät koskaan voi pysyä rehellisen uskollisina, sillä heitä ohjaa itsekkyys: vain muutamassa hetkessä he voivat kääntää selkänsä elinikäiselle ystävälle tai läheiselle sukulaiselle. Samalla tavalla he voivat luopua kamppailusta oikeana pitämänsä asian eteen.

      Uskottomien asenne sitä vastoin on täysin erilainen. Kriteerit, joita he soveltavat tekoihinsa ja elämäänsä, käyvät ilmi jakeesta: ”Sano: Rukoukseni ja hurskauteni, elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, maailmojen Herralle.” (6:162) Tästä johtuen ne, joilla on uskoa, ovat huolellisia teoissaan ja käyttäytymisessään, pyrkien täyttämään Allahin tahdon, ja sitoutuvat läheisiinsä ja päämääräänsä hinnalla millä hyvänsä. He eivät koskaan luovu oikeasta tiestä pienten etujen saavuttamiseksi, vaan osoittavat horjumatonta ja tinkimätöntä uskollisuutta muille uskoville ja erityisesti heidän johtajalleen. Allah kuvaa Koraanissa uskovien osoittamaa lojaliteettia seuraavasti:

      ”Jotkut uskovista ovat toteuttaneet lupauksen, jonka he ovat antaneet Allahille: toiset ovat jo kulkeneet matkansa päähän, toiset vielä odottavat, eivätkä he ole pettäneet.” (33:23)

      Lojaliteetti pitää kaikki uskonsa puolesta taistelevat samaa päämäärää kohti kääntyneinä. Tämä ominaisuus, päättäväisyyden olennainen piirre, on elintärkeä kaikille vankkumattomille uskonyhteisöille. Uskova ei pystyisi säilyttämään itsekunnioitustaan, jos kerrankin löisi laimin uskollisuuttaan. Itsekunnioituksen mentyä ihminen vähitellen lähestyy pistettä, jossa menettää uskonsa. Tällöin asiat huononevat hyvin nopeasti, ja alamäkeen liukuva alkaa käyttäytyä uskottomien tai teeskentelijöiden tavoin. Näin käy siksi, että uskottomuus rohkaisee ihmistä suorittamaan muitakin merkittäviä petoksia. Ensimmäinen rikkomus on, että hän yrittää kätkeä uskottomuutensa muilta uskovilta. Hän alkaa valehdella ja jatkaa petostaan muiden huiputtamiseksi. Pian hänen kykynsä valehdella saa hänet uskomaan, että toiset ovat huiputettavissa, ja hän kehittää toisten hyväuskoisuudesta hyötyvän elämäntavan. Tällaisessa mielentilassa oleva huiputtaja ei enää rakasta uskovia. Hän etsii ihmisten suosiota, ei Allahin. Hän janoaa arvostusta. Hän pitää kaikkea arvovaltaansa vaurioittavaa vakavana uhkana olemukselleen ja pyrkii suojaamaan itseään lisävalhein. Samalla, kun uskovat alkavat aavistella hänen valheellisuuttaan, hän osoittaa enemmänkin tekopyhän teeskentelijän merkkejä. Tässä vaiheessa hän yrittää todistaa ja julistaa syyttömyyttään. Mutta tämä pyrkimys vain muuttaa hänet lopullisesti joksikin, joka ei epäröi liittoutua uskottomien ja teeskentelijöiden kanssa.

      Edelläkuvattu tapahtumasarja paljastaa hätkähdyttävällä tavalla, miten tietyt lojaaliuden puutteeseen liittyvät käyttäytymistavat, joita saatetaan pitää pieninä ja merkityksettöminä, voivatkin aiheuttaa uskovan ajautumisen epäuskoon. Totuudelliset uskovat sitä vastoin pitäytyvät päättäväisesti oikeamielisyydessä kuolemaansa saakka, sillä he omistavat tottelevaisuutensa yksin Allahille. Tämä todetaan seuraavassa jakeessa:

      ”Joka tottelee profeettaa, tottelee Allahia, mutta joka kääntyy pois, tietäköön, ettemme ole lähettäneet sinua hänen vartijakseen.” (4:80)

      Totuudessa pysyminen on eräs tärkeimpiä asioita, joihin uskovan tulisi kiinnittää tarkkaavaisuutensa. Kertoessaan meille tekopyhistä teeskentelijöistä, jotka ovat aina valmiita pakenemaan velvollisuuksiaan, Allah pyytää meitä panemaan merkille, miten nämä vakuuttivat, etteivät tulisi kääntämään selkäänsä (ja pakenemaan taistelua), ja lisää osuvasti, että tällaiset ihmiset kantavat vastuun raskasta taakkaa:

      ”(--) vaikka olivatkin tehneet sopimuksen Allahin kanssa, etteivät kääntäisi selkäänsä. Allahin kanssa tehdystä sopimuksesta vaaditaan vastuuseen.” (33:16)

      Allahille annettu lupaus on totisesti velvoittava. Näin Allah käskee uskovia: ”Älkää rikkoko Allahille antamaanne lupausta. Se, mikä odottaa teitä Allahin luona, on teille parempi. Kunpa vain tietäisitte.” (16:95)

      Lojaliteetin tärkein merkki on epäilemättä tottelevaisuus. Tottelevaisuus on uskovien olennainen ominaisuus, kuten Koraanissa sanotaan. Itse asiassa se on avain Allahin armon ansaitsemiseen, Paratiisin saavuttamiseen ja uskottomien voittamiseen. ” (--) ja totelkaa Allahia ja profeettaa, jotta saisitte armon.” (3:132)

      ”Nämä ovat Allahin säädökset. Joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään, saa käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa hän saa asua ikuisesti. Tämä on suuri voitto.” (4:13)

      ”Uskovaiset, totelkaa Allahia ja totelkaa profeettaa ja niitä teistä, joilla on valta. Jos riitaannutte jostakin, viekää kiistanne Allahin ja profeetan ratkaistavaksi, jos uskotte Allahiin ja viimeiseen päivään. Tämä on paras ratkaisu.” (4:59)

      ”Me olemme lähettäneet profeettoja, jotta heitä toteltaisiin Allahin luvalla. Jos teeskentelijät vain tulisivat luoksesi tehtyään vääryyttä ja pyytäisivät Allahilta anteeksi ja profeettakin pyytäisi heidän puolestaan anteeksi, he saisivat nähdä Allahin olevan Laupias, Armahtava. Mutta ei, kautta Herrasi, ei heidän voi sanoa uskovan ennen kuin he ottavat sinut riitojensa ratkaisijaksi olematta jälkikäteen harmissaan ratkaisustasi ja jättävät asian kokonaan sinun päätettäväksesi. (4:64-65)

      ”Jotka tottelevat Allahia ja profeettaa, saavat mennä niiden profeettojen, todenpuhujien, todistajien ja hurskaiden seuraan, joille Allah on armollinen. Heillä on hyviä tovereita.” (4:69)

      Uskovien tulisi aina ja kaikissa olosuhteissa pitäytyä tottelevaisuudessa. Myös tekopyhät voivat olla tottelevaisia, mutta vain, kun olosuhteet eivät käy liian rankoiksi ja vaativiksi. Vaikeuksissa ja koettelemuksissa vain todelliset uskovat pysyvät tottelevaisina. Koraanissa Allah kertoo, että profeetan ajan teeskentelijät kokivat uskon puolesta taistelemisen liian vaikeaksi. He liittyvät kuitenkin uskovien ponnistuksiin havaitessaan sen merkitsevän välitöntä voittoa ja helppoa matkaa.

      ”Kiiruhtakaa kevein tai raskain mielin ja kamppailkaa Allahin tiellä omaisuutenne ja henkenne uhalla. Tämä on teille parasta. Kunpa vain tietäisitte. Jos määränpää olisi lähellä ja matka helppo, he seuraisivat sinua, mutta määränpää on heistä kaukana. He kyllä vannovat Allahin nimeen: ”Jos vain pystyisimme, lähtisimme teidän kanssanne.” He tuhoavat itsensä, ja Allah tietää, että he valehtelevat.” (9:41-42)

      Yksi uskovien tärkeimpiä ominaisuuksia on säilyttää tottelevaisuus joka tilanteessa ja kaikissa olosuhteissa. Koraani kuvaa uskovien ja teeskentelijöiden asenteiden eroa:

      ”He sanovat: ”Me uskomme Allahiin ja Hänen lähettilääseensä ja tottelemme.” Tämän jälkeen osa heistä kääntyy  pois. Nämä eivät ole uskovia. Kun heitä kutsutaan Allahin ja Hänen lähettiläänsä eteen, jotta Hän tuomitsisi heidän kiistansa, osa heistä kääntyy pois, mutta jos he itse ovat kantajia, he tulevat nöyrinä Allahin lähettilään luo. Kalvaako heidän sydäntään tauti? Epäilevätkö he vai pelkäävätkö he, että Allah ja Hänen lähettiläänsä olisivat heille epäoikeudenmukaisia? Ei, he vain ovat väärintekijöitä. Kun uskovia kutsutaan Allahin ja Hänen lähettiläänsä luo, jotta hän tuomitsisi heidän kiistansa, he sanovat: ”Me kuulemme ja tottelemme.” He saavat parhaan osan. Joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään ja pelkää Häntä, saa suuren voiton. Ihmiset vannovat Allahin kautta ankaran valan, että he lähtevät kanssasi sotaretkelle, jos käsket heitä. Sano: Älkää vannoko: riittää, että te tottelette. Allah tietää, mitä te teette. Sano: Totelkaa Allahia ja totelkaa profeettaa, mutta jos käännytte pois, ovat profeetan vastuulla vain hänen omat tekonsa ja teidän vastuullanne ovat teidän tekonne. Jos tottelette häntä, kuljette oikealla tiellä, mutta ei profeetan tehtävänä ole kuin viedä selkeä viesti.” (24:47-54)

      Tottelevaisuuden profeettaa kohtaan tulisi kummuta syvältä sydämestä täydellä vakaumuksella. Uskovien tulee tunnustaa, että profeetan päätös on oikeamielinen, eikä koskaan epäillä ja horjua tottelevaisuudessaan. Tämä on erittäin tärkeää, sillä vastahakoista tottelemista kuvataan Koraanissa epäuskon merkiksi:

”Mutta ei, kautta Herrasi, ei heidän voi sanoa uskovan ennen kuin he ottavat sinut riitojensa ratkaisijaksi olematta jälkikäteen harmissaan ratkaisustasi ja jättävät asian kokonaan sinun päätettäväksesi.” (4:65)

      Tottelevaisuus on varma merkki uskosta Allahiin ja täydellisestä valmiudesta palvella Häntä. Tämä on totisesti ainoa tie ihmisen pelastukseen. Kuten Allah sanoo Sotasaaliiden suurassa:

”Uskovaiset, vastatkaa Allahille ja Hänen lähettiläälleen, kun hän kutsuu teitä siihen, mikä herättää teidät eloon. Tietäkää, että Allah tulee miehen ja hänen sydämensä väliin ja että Hänen luokseen teidät kootaan.” (8:24)

      Lähettiläs kutsuu ihmistä ikuiseen pelastukseen. Toisessa jakeessa Allah sanoo Lähettilään kutsuvan uskovia pelastukseen, vapauteen, lepoon ja tyydytykseen ja pahan välttämiseen.

      Kumpujen suuran jakeessa 157 Allah sanoo:

      ”(Minä annan parhaan osan niille, jotka---) ja seuraavat Lähettilästä, kansan parista noussutta profeettaa, josta he löytävät maininnan  Toorassa ja Evankeliumissa. Hän käskee heitä tekemään hyvää mutta kieltää heitä tekemästä pahaa, julistaa heille sallituiksi kaikki hyvät ruoat mutta kieltää heiltä pahat. Hän laskee heidän selästään taakan ja vapauttaa heidät kahleista, joita he kantoivat. Ne menestyvät, jotka uskovat häneen, auttavat ja tukevat häntä ja seuraavat valoa, joka on lähetetty hänen kanssaan.”

      Myös uskovien voitto uskottomista riippuu heidän tottelevaisuudestaan Lähettilästä ja uskovien johtajiksi asetettuja kohtaan. Vastineeksi tottelevaisuudesta Allah tukee uskovia ja suo heille loistavan voiton. Myös päinvastainen pitää paikkansa. Tottelemattomuudesta seuraa vallan menettäminen uskottomien yli. Allah kertoo profeetan aikana sattuneesta tapauksesta:

      ”Allah on täyttänyt lupauksensa salliessaan teidän lyödä heidät Hänen luvallaan. Sitten te väsyitte taistelemaan, riitaannuitte ettekä totelleet, vaikka Hän oli jo näyttänyt teille sen, minkä te halusitte saavuttaa. Jotkut teistä tavoittelevat tämänpuoleista, toiset tuonpuoleista. Sitten Hän käänsi teidät pois heistä koetellakseen teitä. Nyt Hän on antanut teille anteeksi. Allah on uskoville armollinen.” (3:152)

      Pelastus saavutetaan vain tottelevaisuudella. Ne, jotka eivät tottele Lähettilästä, vaan seuraavat jotain muuta kuin totuuteen johtavaa tietä, joutuvat lopulta Helvettiin. Allah tekee tämän selväksi Koraanissa seuraavalla tavalla:

      ”Joka vastustaa profeettaa saatuaan selkeän johdatuksen ja joka ei kulje uskovien tietä, sen me käännämme pois niin kuin hän itse kääntyi pois, ja annamme hänen korventua Helvetissä. Se on huono loppu!” (4:115)

 
   
    
12 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top