< <
15 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


Hyvät teot

 

Hyvät teot on yksi Koraanin avainkäsitteistä. Arabian termi ”hyvä, oikeamielinen” sisältää hyvän, hyödyllisen ja oikean merkitykset. Arabian verbi ”korjata, parantaa” johdetaan samasta juurisanasta. Suomen kielen sana ”hurskas, oikeamielinen” ilmaisee hyvin kaikkia hyviä ja hyödyllisiä, uskonnon vuoksi tehtyjä tekoja. Koraanissa kaikkea, mikä tehdään Allahin suosion saavuttamiseksi, kutsutaan ”hyviksi teoiksi”.

Ihminen ei saavuta pelastusta vain uskonsa, vaan myös vilpitöntä uskoa osoittavien, oikeamielisten tekojen avulla. Sanat ”minä uskon” eivät pelasta ihmistä, jollei tämä suostu noudattamaan uskonnon määräyksiä. Koraanissa Allah sanoo aiheesta seuraavasti:

”Luulevatko ihmiset, että heidät jätetään rauhaan eikä heitä koetella, jos he vain sanovat: ”Me uskomme”? Me olemme koetelleet myös niitä, jotka elivät ennen heitä, jotta Allah tietäisi, ketkä heistä puhuvat totta ja ketkä valehtelevat.” (29:2-3)

Hurskaat, oikeamieliset teot todistavat, mistä uskova on ”tehty”. Hänen tekonsa kertovat hänen päättäväisyydestään, varmuudestaan, määrätietoisuudestaan – toisin sanoen, hänen uskonsa syvyydestä.

Koraanissa Allah nimeää erilaisia hyviä töitä. Islamin sanoman välittäminen ihmisille, muslimien etujen ja hyvinvoinnin puolustaminen, pyrkimys Koraanin parempaan ymmärtämiseen, muslimien henkilökohtaisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen – kaikki nämä ovat hyviä tekoja. Islamilaisen palvonnan perusmuodot, kuten Allahin rukoileminen, varojen käyttö Hänen asiaansa ja pyhiinvaellus Mekkaan, kuuluvat myös tärkeisiin hyviin tekoihin:

”Ei hurskautta ole se, että te käännätte kasvonne itään tai länteen, vaan hurskautta on uskoa Allahiin, viimeiseen päivään, enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja antaa sukulaisilleen, orvoille, köyhille, matkamiehille ja pyytäville omaisuuttaan, vaikka sitä rakastaakin. Hurskautta on lunastaa orjia vapaaksi ja suorittaa rukouksensa, antaa almuja ja täyttää, mitä on luvannut, olla kärsivällinen onnettomuuksien ja kärsimysten edessä ja vaikeuden hetkellä. Jotka näin tekevät, ovat vilpittömiä ja pelkäävät Allahia.” (2:177)

On huomionarvoista, että teosta tekee hyvän sen takana oleva tarkoitus, ei sen lopputulos. Jotta teko olisi oikeamielinen, se on tehtävä Allahin vuoksi. Tämä erottaa hurskaan teon ”hyväntekeväisyydestä”. Oikeamielinen teko tehdään Allahin hyväksyntää etsien, kun taas ei-uskovien harjoittaman hyväntekeväisyyden taustalla on sosiaalisen solidaarisuuden henki ja henkilökohtainen halu esiintyä hyväntekijänä.

Seuraavat jakeet selittävät, miksi uskovien teot poikkeavat täysin almujenannosta:

”He täyttävät valansa ja pelkäävät päivää, jona kauhut yltävät kaikkialle. He ruokkivat köyhiä, orpoja ja vankeja parhaalla ruoalla: ”Me ruokimme teitä Allahin tähden haluamatta siitä korvausta tai vastapalvelusta, sillä me pelkäämme Herramme synkkää ja kauheaa päivää.” (76:7-10)

Jos ulkoisesti hurskaalta näyttävää tekoa ei ole tehty Allahin suosion saavuttamiseksi, se ei ole hyvä teko yksinkertaisesti siksi, että se on tehty toisten ihmisten miellyttämiseksi. Tämä on Koraanin mukaan vertaisten asettamista Allahin rinnalle, mikä on suuri synti. Seuraavassa jakeessa Allah selittää, miten ihmisten suosiota kalasteleva teko menettää arvonsa ja palautuu tavalliseksi teoksi:

”Voi rukoilijoita, jotka eivät piittaa rukouksestaan, vaan haluavat vain tulla nähdyiksi, eivätkä auta köyhiä.” (107:4-7).

Myös rahallinen auttaminen, mikä on hurskas teko Allahin edessä, muuttuu tavalliseksi teoksi, mikäli tarkoituksena on vain tehdä vaikutus ihmisiin omalla avokätisyydellä. Allah kuvaa eroa Hänen vuokseen lahjoitetun ja oman edun vuoksi tehdyn välillä:

”Te, jotka uskotte, älkää tehkö tyhjäksi almujanne vaatimalla vastapalveluksia ja aiheuttamalla vahinkoa, niin kuin se, joka antaa omaisuuttaan ihmisten nähden, mutta ei usko Allahiin eikä viimeiseen päivään. Hän on kuin kallio, jonka päällä on hieman multaa: kun rankkasade osuu siihen, multa huuhtoutuu pois ja kallio jää paljaaksi. Hän ei hyödy teoistaan. Allah ei johdata uskottomia. Ne, jotka kuluttavat omaisuuttaan tavoitellen Allahin suosiota ja vahvistuakseen uskossa, ovat kuin kukkulalla kasvava puutarha: kun rankkasade osuu siihen, se tuottaa kaksin verroin hedelmiä, ja vaikka se ei saisikaan rankkasadetta, saa se ainakin kastetta. Allah näkee, mitä te teette.” (2:264-265)

”Allah ei myöskään rakasta niitä, jotka jakavat omaisuuttaan vain näyttääkseen sitä ihmisille, mutta eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään. Jolla on Saatana seuralaisenaan, sillä on huono kumppani! Mitä heitä haittaisi, jos he uskoisivat Allahiin ja viimeiseen päivään ja jakaisivat siitä, mitä Allah on heille antanut? Allah kyllä tuntee heidät.” (4:38-39)

Lyhyesti, teon tekee oikeamieliseksi sen takana piilevä tarkoitus (motiivi, intentio). Jos tarkoitus on hyvä, myös teosta tulee hyvä, vaikkei tavoiteltua lopputulosta saavutettaisikaan. Uskova saattaa esimerkiksi työskennellä ahkerasti jonkin hyvän asian puolesta Allahin suosiota tavoitellen, mutta hänen pyrkimyksensä eivät kannakaan toivottua hedelmää. Tämä ei kuitenkaan estä häntä saamasta palkkiotaan Allahilta. Jokaisen uskovan tulisi tunnustaa, että Allahilla on joskus syitä estää ihmistä saavuttamasta tavoittelemaansa: ”—kenties te inhoatte jotakin, mikä onkin teille hyväksi, aivan kuin te kenties rakastatte jotakin, mikä onkin teille vahingoksi. Allah tietää, mutta te ette tiedä” (2:216). Vain Allah tietää, onko ihmisen tavoittelema asia hyväksi hänelle.

Kaikkien asioiden lopputulos on siis Allahin vallassa. Kaikki tehtävät tulisi suorittaa vain Hänen suosiotaan tavoitellen.

Kuten todettu, tarkoitus on oikeamielisen teon ydin. Tämä siksi, että Allah on kaikkien tarpeitten yläpuolella. Hän ei täten tarvitse mitään palvelijoittensa teoista. Allah sanoo:

”Ihmiset, te tarvitsette Allahia, mutta Hän, Ylistettävä, ei tarvitse ketään. Jos Hän tahtoisi, Hän voisi tuhota teidät ja tuoda tilallenne uuden luomakunnan, eikä se olisi Hänelle edes vaikeaa.” (35:15-17)

Hän voi tehdä, mitä tahtoo, milloin tahtoo. Hän ei tarvitse uskovien tekoja eikä ponnistuksia tehdäkseen uskontonsa voittoisaksi:

”Eivätkö uskovat tiedä, että jos Allah tahtoisi, Hän voisi johdattaa kaikki ihmiset oikeaan?” (13:31)

Lyhyesti, jos ihminen tekee hurskaan teon, se koituu hänen omaksi parhaakseen. Oikeat teot ovat totisesti tie ikuiseen pelastukseen. Kuten Koraanissa sanotaan:

”Joka kilvoittelee, kilvoittelee omaksi edukseen. Allah ei tarvitse ketään.” (29:6)

Rukoileva, paastoava, rahojaan Allahin tiellä käyttävä, islamia puolustava ihminen hyötyy itse teoistaan. Hän itse on se, joka tarvitsee näitä hyviä tekoja; totisesti hän on saava anteeksiannon ja suuren palkkion vastalahjaksi.

Samasta syystä oikeamielinen teko saa Allahin hyväksynnän vain, jos se kumpuaa hyvästä tarkoituksesta:

”Ei Allahin luo tule niiden (so. uhrieläinten) liha ja veri, vaan teidän hurskautenne. Näin Hän on antanut ne teidän valtaanne, jotta te ylistäisitte Häntä, koska Hän on johdattanut teitä. Julista ilosanomaa hyväntekijöille.” (22:37)

Siksi on olennaisen tärkeää muistaa Allahia koko ajan hyviä tekoja tehtäessä. Uskovan onkin rukoiltava Allahia hyväksymään hyvät pyrkimykset. Profeetta Abrahamin ja Ismaelin rukous toimii tästä hyvänä esimerkkinä:

”Abraham laski temppelin perustan yhdessä Ismaelin kanssa: ”Herramme, ota tämä meiltä vastaan! Sinä olet Kuuleva, Tietävä. Herramme, anna meidän olla Sinulle alistuvia ja tee jälkeläisistämme yksi, Sinulle alistuva kansakunta, ja näytä meille meidän pyhät tapamme ja ole meille armollinen. Sinä olet Armollinen, Säälivä.” (2:127-128)

Myös Allahin sanat Daavidille ja tämän kansalle painottavat rukouksen tärkeyttä ja Allahin kiittämistä hurskaita tekoja suoritettaessa:

”Ne (so. henget) tekivät hänelle kaikkea, mitä hän vain tahtoi: palatseja, kuvapatsaita, astioita, jotka olivat suuria kuin altaat, ja jaloillaan seisovia kattiloita. ”Työskennelkää, Daavidin suku, kiitollisina! Mutta vain harvat palvelijoistani ovat kiitollisia.” (34:13)

Tällainen on totisesti palvelusta, joka vahvistaa uskoa Allahiin. Uskontunnustusta vahvistaa Allahin palveleminen ja Hänen lähelleen pyrkiminen:

”Hänen tykönsä kohoavat kauniit sanat, ja Hän nostaa hyvät teot luokseen” (35:10).

Harras uskova, joka suorittaa hyviä tekoja läpi elämänsä, saavuttaa varmasti Paratiisin puutarhat ja saa Allahilta tuonpuoleisessa mitä anteliaimman palkkion:

”Mutta uskoville ja hyväntekijöille Me emme sälytä suurempaa taakkaa kuin he pystyvät kantamaan. He saavat asua Paratiisissa ikuisesti. Me tempaisemme kaiken vihan heidän sydämestään. He seisovat purojen partaalle ja sanovat: ”Kunnia Allahille, joka johdatti meidät tänne; ellei Hän olisi meitä johdattanut, emme olisi kulkeneet oikeaan. Herramme lähettiläät ovat tuoneet meille totuuden.” Heille kuulutetaan: ”Tässä teille Paratiisi, jonka olette saaneet perinnöksi tekojenne tähden.” ”(7:42-43)

 
   
    
15 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top