< <
18 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


Veljeys ja solidaarisuus


Vilpitön omistautuminen ja lojaliteetti Allahia kohtaan, veljeys ja solidaarisuus ovat uskovien tärkeitä ominaisuuksia. Koraani sanoo kaikkia uskovia veljiksi; he jakavat samat tunteet, ponnistelevat yhteisen tavoitteen puolesta, tukeutuvat samaan Kirjaan ja tavoittelevat samaa määränpäätä. Näin ollen solidaarisuus muodostuu uskovien yhteisön luonnolliseksi piirteeksi. Allah ylistää tätä uskovien välistä kiintymystä seuraavassa jakeessa:

”Totisesti Allah rakastaa niitä, jotka taistelevat Hänen tiellään vierekkäin, aivan kuin he olisivat vankka muuri.” (61:4)

”Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Allahin köydestä älkääkä hajaantuko vaan muistakaa Allahin teille osoittamaa armoa, kun olitte toistenne vihollisia ja Hän liitti teidän sydämenne yhteen ja teistä tuli Hänen armostaan veljiä, vaikka olitte jo tulisen kuilun partaalla. Hän pelasti teidät siitä. Näin Allah tekee teille merkkinne selviksi, jotta kulkisitte oikealla tiellä.” (3:103)

Uskovat ovat vaatimattomia ihmisiä, jotka tuntevat yhteenkuuluvuutta ja armoa toisiaan kohtaan. Tästä syystä yhtenäisyyden ja solidaarisuuden kokemus vallitsee luonnostaan heidän keskuudessaan. Mutta myös tämänlaatuisessa yhteisössä saattaa olla syitä varovaisuuteen; eräät virheelliset käytöstavat voivat vahingoittaa tätä solidariteettia ja luoda epäystävällistä ilmapiiriä uskovien keskuuteen.

Perussyy epäsuotavaan käytökseen on totisesti ihmisen sielu, an-nafs. On totta, että uskova on lämmin ja suvaitsevainen. Jokaisen ihmisen sielussa on kuitenkin paha puoli, ja moraalisen heikkouden hetkenä tuo paha puoli voi ohjata ihmisen toimintaa; toisin sanoen, hän saattaa toimia kateuden, itsekkyyden tai kunnianhimon ajamana.

Tästä syystä Koraani varoittaa sielun pahan puolen aiheuttamasta vakavasta vaarasta uskovien yhtenäisyydelle. Koska sielu, joka saattaa ilmentää Saatanan tuntomerkkejä ihmisessä, pystyy johtamaan uskovia harhaan, heidän tulee varoa sellaista käytöstä, joka provosoi toisten uskovien huonoja puolia. Allah kehottaa Koraanissa:

”Sano palvelijoilleni, että he puhuisivat kauniisti, sillä Saatana kylvää epäsopua heidän keskuuteensa. Saatana on ihmisen selkeä vihollinen.” (17:53)

Edellämainitun jakeen viesti on tärkeä: Allah määrää uskovat puhuttelemaan toisia parhaalla mahdollisella tavalla (ei hyvällä, vaan parhaalla). Se paljastaa Saatanan tärkeän piirteen: hän pyrkii luomaan hajaannusta uskovien keskuuteen.

Saatanan perusmenetelmä uskovien yhtenäisyyden rikkomisessa on keskinäisen kilpailun lietsominen uskovien sydämissä. Varomattomuuteen tuudittautunut uskova voi hyvinkin langeta suuruudenkuvitelmiin ja kunnianhimoon jonkin korkean yhteiskunnallisen arvon saavuttamiseksi. Tällaisessa mielentilassa hän saattaa pyrkiä käyttäytymään ylemmyydentuntoisesti muita uskovia kohtaan. Hän saattaa myös kadehtia jotain veljeään syystä tai toisesta. Vaikka ”kateus” voi tunteena kuulostaa ymmärrettävältä ja anteeksiannettavalta, siihen sisältyy vakavampi virhe, kapinallisuus Allahia kohtaan. Koraanissa se mainitaan seuraavasti: ”Vai kadehtivatko he ihmisiltä sitä suosiota, jota Allah on näille osoittanut?”(4:54) Kaikki siunaukset ovat siis Allahin antamia, ja jonkun toisen saamien lahjojen kadehtiminen on yksinkertaisesti Allahin tahdon vastustamista. Tästä syystä uskovien tulisi huolella varoa moista suhtautumista, joka kaikkea muuta kuin edistää Allahin tahdon mukaista ja Häntä miellyttävää käyttäytymistä. Seuraava jae kuvaa, miten vahingollista sellainen on uskovien yhtenäisyydelle:

”Totelkaa Allahia ja Hänen lähettilästään älkääkä kiistelkö keskenänne, ettette menettäisi rohkeuttanne ja tarmoanne. Olkaa kärsivällisiä, sillä Allah on kärsivällisten kanssa.” (8:46)

Uskovan ei tule sallia kilpailuhengen ja erimielisyyden vallita veljiensä joukossa. Hänen sieluaan eivät koskaan saa johdattaa tällaiset alkukantaiset tunteet. Hän ei saa myöskään herättää kateutta toisissa. Vaatimattomuus hälventää kilpailuhenkisyyden vaaroja uskovien keskuudessa. Toinen Koraanin painottama, avainasemassa oleva uskovien ominaisuus on uhrautuvaisuus. Uskova pitää toisten tarpeita ja toiveita ensisijaisina, hyveellistä henkeä osoittaen. Hän jopa nauttii tällaisen asenteen omaksuessaan. Koraani kuvaa tätä:

”Ne, jotka ovat asettuneet asumaan ja omaksuneet uskon ennen heitä, rakastavat niitä, jotka pakenivat heidän luokseen. He eivät tunne tarvitsevansa mitään siitä, mitä näille on annettu, vaan jopa suosivat näitä enemmän kuin itseään, vaikka olisivat itsekin puutteenalaisia. Ne menestyvät, joita on suojeltu saituudelta.” (59:9)

Kateus, keskinäinen kilpailu ja riidanhaluisuus ovat siis kolme perustavanlaatuista vaaratekijää veljeyden säilymiselle ja uskovien yhtenäisyydelle. Kunnianhimon usein lietsoma kilpailuhenkisyys vahingoittaa veljeyden sidettä. Tämä on totisesti vahingollista ihmissielulle ja johtaa moraaliseen taantumukseen.

Miten järjetöntä siis onkaan haaskata aikaa toisten uskovien ponnistusten vahingoittamiseen kateudella ja kilpailemisella, kun ihmisen edessä aukeaa loputon joukko mahdollisuuksia Allahin suosion saavuttamiseen. Totisesti, kilpailuhenki ei koskaan vallitse ympäristössä, jonka yhteinen tavoite on Allahin miellyttäminen. Uskova ei koskaan saisi unohtaa, että uskovien yhteisö on kuin keho, jonka jokainen osa toimii läheisessä yhteistyössä toisten kanssa yhteisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tässä valossa uskovien tulisi kokea veljiensä saavutukset kuin omana menestyksenään. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Lukemattomat koraaninkohdat painottavat veljeyden merkitystä. Seuraavassa jakeessa uskovat rukoilevat:

”Ne, jotka tulivat heidän jälkeensä, sanovat: ”Herramme, anna anteeksi meille ja veljillemme, jotka tulivat uskoon ennen meitä, äläkä aseta sydämeemme vihaa toisia uskovia kohtaan. Herramme, Sinä olet Laupias, Armelias.” (59:10)

Erimielisyys ja vastakkainasettuminen pilaavat uskovien koko yhteisen kilvoittelun. Ne vähentävät uskovien yhtenäisyyttä ja voimaa, vahvistaen siten ei-uskovia. Todellakin, jolleivät uskovat suojaa toisiaan, sorto pääsee vallalle. Koraani tekee seuraavan huomion:

”Uskottomat ovat toistensa ystäviä. Jos te ette ole toistenne ystäviä, pääsee koettelemus ja suuri turmio kaikkialle maahan.” (8:73)
Uskovia käsketään yksiselitteisesti pitämään yhtä ja olemaan veljiä:

”Älkää olko niin kuin ne, jotka hajaantuivat ja ryhtyivät riitelemään saatuaan selkeät todisteet. Heitä odottaa ankara rangaistus.” (3:105)

”He kysyvät sinulta sotasaaliista. Sano: Sotasaaliit kuuluvat Allahille ja profeetalle. Pelätkää Allahia, olkaa sovussa keskenänne ja totelkaa Allahia ja Hänen profeettaansa, jos olette uskovia.” (8:1)

”Sinulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, jotka hajaantuivat uskossaan ja muodostivat lahkoja. Heidän asiansa on Allahin vallassa, ja Hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet.” (6:159)

Uskovat on velvoitettu armollisuuteen ja myötätuntoisuuteen toisiaan kohtaan. Vaatimattomuus on uskovien tunnus. Röyhkeys ja kateus eivät leimaa uskovia, vaan ei-uskovia. Täten uskovien tulee aina välttää joutumasta sielunsa pahan puolen johdattamaksi ja jatkuvasti pyytää Allahilta suojaa, katua ja tehdä parannusta. Niitä, jotka eivät saa sielunsa pahuutta kuriin, odottavaa loppua kuvataan seuraavasti:

”Uskovaiset! Joka teistä luopuu uskostaan, tietäköön, että Allah tuo hänen tilalleen ihmisiä, jotka rakastavat Häntä ja joita Hän rakastaa, jotka ovat nöyriä uskovia kohtaan, mutta ylpeitä uskottomia kohtaan, jotka kilvoittelevat Allahin tiellä eivätkä pelkää ihmisten moitteita. Tämä on Allahin armo, jonka Hän antaa, kenelle tahtoo. Allah on Mahtava, Tietävä.” (5:54)

 
   
    
18 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top