< <
20 / total: 22
Koraanin Peruskäsitteet - Harun Yahya
KORAANIN PERUSKÄSITTEET
   

 


Allahiin luottaminen ja alistuminen

 

Kaksi tärkeää uskon indikaattoria ovat luottamus Allahiin ja Hänen tahtoonsa alistuminen. Näiden  luoma linja erottaa uskovan viime kädessä ei-uskovasta.

Uskottomasta koko maailma näyttää olevan kaaoksessa. Hän tulkitsee olemassaolonsa sattuman oikuksi. Myös häntä ympäröivät tapahtumat vaikuttavat satunnaisilta. Tällainen maailmankatsomus on kuitenkin haitaksi henkiselle hyvinvoinnille; se synnyttää turvattomuuden tunnetta, epäluottamusta ja tulevaisuuden pelkoa. Ihminen huolehtii ja suunnittelee päiväänsä. Sadat, jopa tuhannet riippumattomat tekijät saattavat muokata hänen elämänsä suureksi pettymykseksi. Hän tuntee itsensä hauraaksi ja voi milloin hyvänsä sairastua parantumattomaan tautiin. Odottamattomia tapahtuu; hän voi menettää työnsä tai jonkun rakkaan ihmisen. Hän kokee tyrmistyneisyyttä tällaisten satunnaisiksi uskomiensa tapahtumien äärellä. Uskova taas ymmärtää maailman olemuksen: että Allah huolehtii kaikista elävistä olennoista, eikä mitään tapahdu ilman Hänen lupaansa tai Hänen tietämättään. ”Ei ole eläintä, jota Hän ei johdattaisi hiustupsusta” (11:56); ”Hänelle kuuluu kaikki, mitä on taivaassa ja maassa. Kaikki tottelee Häntä” (30:26); ”Siinä on tunnusmerkkejä pohtiville” (15:75).

Uskova on perustavanlaatuisen vakuuttunut siitä, että Allah hallitsee ja kontrolloi kaikkea (13:2). Hän on hyvin tietoinen siitäkin, että kaikki hänen elämänsä tapahtumat ovat ennaltamäärättyjä. Iksi hän ei voi pitää mitään tapausta ”onnettomuutena”. Vaikka jokin vaikuttaisi ”onnettomuudelta”, sen  merkitys on hyvä. Mikään Allahin luomistyössä ei ole turhaa. Mitä tahansa uskovan elämässä tapahtuukin, ne on suunniteltu koitumaan hänen parhaakseen. Vaikka asia näyttäisikin ulkoisesti onnettomalta, uskovan tulee kestää ja panna uskonsa Allahiin. Hän kääntää kaiken lopulta hyväksi.

Vaikeassa kamppailussaan uskova löytää lohtua ja rauhaa tällaisesta katsomuksesta. Tutkiessamme Koraania näemme kaikkien lähettiläiden ja heidän seuraajiensa kohdanneen äärimmäisen kovia ja ilmeisen ”onnettomia” koettelemuksia. Miltei kaikkia uskovia vastustettiin, uhkailtiin, loukattiin, kidutettiin, pahoinpideltiin ja jotkut jopa tapettiin. Silti mikään ei pelottanut heitä; ei voimakkain vastarinnan myrsky eivätkä mahtavimmat armeijat. He pysyivät lujina ja vahvoina, koskaan luopumatta päättäväisyydestään. Tällaisen asenteen perusta lepää täysin uskovan rakentaman tietoisuuden varassa: että kaikki on Allahin luomaa ja suunniteltu tuottamaan jotain hyvää. Uskovat tietävät, että Allah suo heille johdatusta, eikä sälytä yhdenkään sielun kannettavaksi enempää kuin se pystyy kantamaan. Koraanissa sadat jakeet  kutsuvat luottamaan Allahiin ja alistumaan Hänelle:

”Sano: Meitä kohtaa vain se, mitä Allah on meille säätänyt. Hän on Herramme. Uskovaiset luottakoot Allahiin.” (9:51)

Arabiankielinen, Allahiin luottamisesta käytettävä sana on tawakkul, joka tarkoittaa ”ottaa holhoojaksi ja auttajaksi”. Toisin kuin arkikäytössä, sana saa Koraanissa aivan erilaisia lisämerkityksiä. Yleensä sillä tarkoitetaan: tehdä parhaansa ja jättää loput Allahin haltuun. Utta holhoojaksi ja auttajaksi ottaminen sisältää enemmän kuin tämän. Se tarkoittaa kaikkien tapahtumien – seurauksineen - jättämistä Allahin huolehdittavaksi.

Tässä kohdassa meidän on vältettävä perustavanlaatuista väärinkäsitystä: asioiden jättäminen Allahin haltuun ei millään muotoa tarkoita, että väistyisimme syrjään päivittäisistä velvollisuuksistamme. Päinvastoin, uskova työskentelee osana kaikkia tapahtumia, huolehtien kaikista velvollisuuksistaan. Allahiin luottamisen todellinen merkitys on tietoisuudessa, että kaikki kokemamme ja tekemämme tapahtuu Allahin valvonnan alaisena; siksi uskovat aloittavat kaikki pyrkimyksensä ottamalla Hänet holhoojakseen ja auttajakseen.

Koraanissa kerrotut profeettojen rukoukset neuvovat meitä tässä tärkeässä asiassa. Muurahaisten suurassa profeetta Salomo sanoo: ”Herrani, auta minua olemaan kiitollinen Sinulle armosta, jota olet osoittanut minulle ja vanhemmilleni, ja tekemään hurskaita töitä, jotka miellyttävät Sinua. Päästä minut armossasi hurskaiden palvelijoittesi joukkoon.” (27:19). Tämä rukous osoittaa selvästi Salomon tietoisuuden siitä, että hän voi onnistua tehtävässään vain Allahin tahdosta, ja hän pyytää Allahin hyväksyntää toimeen ryhtyessään.

Näin selittyy ”luottamus Allahiin”. Uskova ymmärtää, että sekä ulkoinen maailma että hänen oma sielunsa ovat täysin Allahin vallan alaisia. Niinpä hän alistaakin sielunsa Kaikkivaltiaalle Luojalle. Näin uskova saavuttaa ylivertaisen rohkeuden; rohkeuden haastaa vaikka koko maailma, samalla säilyttäen oman tyyneytensä ja luottavaisuutensa, aivan kuin mitään vaaraa ei olisi. Asennetta, jota uskova osoittaa vaikeuksissa ja koettelemuksissa, kuvaillaan monissa Koraanin kertomuksissa. Yksi niistä on profeetta Nooan:

”Lue heille kertomus Nooasta ja siitä, kuinka hän sanoi kansalleen: ”Kansani, jos teille on käynyt raskaaksi se, että olen teidän joukossanne ja muistutan teitä Jumalan merkeistä – mutta minä luotan Jumalaan – päättäkää yhdessä epäjumalienne kanssa, mitä aiotte tehdä, ettei asia painaisi teitä. Tulkaa sitten kertomaan minulle, mitä olette päättäneet, älkääkä antako minun odottaa. Jos te käännytte pois, tietäkää, että minä en ole pyytänyt teiltä palkkaa. Yksin Jumalan asiana on palkita minut. Minun on käsketty alistua Hänelle.” (10:71-72)

Myös Shu`aib omaksui saman asenteen suhteessa kansaansa:

”Hän sanoi ”Kansani, mitä arvelette: Jos minä olen saanut Herraltani selvän todistuksen ja Hän antaa minulle hyvän elatuksen, kuinka voisin olla tottelematta Häntä? En minä tahdo riidellä teidän kanssanne kieltämällä teiltä jotain. Tahdon vain sopua voimieni mukaan. Menestymiseni on Jumalan asia. Häneen minä luotan ja Hänen puoleensa käännyn.” (11:88)

Monet Koraanin kohdat painottavat Allahiin luottamista ja uskovien osoittamaa kestävyyttä:

”Jos he kääntyvät pois, sano: Allah riittää minulle. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Häneen minä luotan, ja Hän on mahtavan valtaistuimen Herra.” (9:129)

”Ne ovat uskovia, joiden sydän vavahtaa, kun Allah lausutaan. Kun heille luetaan Hänen merkkejään, heidän uskonsa vain kasvaa, ja he luottavat Herraansa.” (8:2)

”Allahille kuuluvat taivaan ja maan salaisuudet, ja Hänen luokseen kaikki päätyy. Palvokaa Häntä ja luottakaa Häneen. Herrasi pitää lukua teidän teoistanne.” (11:123)

”Olemme lähettäneet sinut kansan luo, jota ennen on ollut toisia kansoja, jotta lukisit heille sen, minkä olemme sinulle ilmoittaneet, vaikka he eivät uskokaan Armolliseen. Sano: Hän on Herrani. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Häneen minä luotan ja Hänen luokseen palaan.” (13:30)

”Profeettamme sanoivat heille: ”Emme me olekaan kuin kaltaisianne ihmisiä, mutta Allah antaa armonsa, kenelle palvelijoistaan tahtoo. Emme me voi esittää valtuutusta ilman Allahin lupaa. Häneen luottakoot uskovaiset.” (14:11-12)

”Sano: Hän on Armollinen, Häneen me uskomme ja Häneen luotamme. Kyllä te saatte tietää, kuka oli pahasti eksyksissä.” (67:29)

Allahiin luottavan ja Hänet holhoojakseen ottavan on oltava hyvin tietoinen siitä, ettei ole ketään muuta luotetuksi ja holhoojaksi kelpaavaa. Mikään ei vaivaa uskovaa niin kauan kuin tämä rukoilee Allahia ja luottaa Häneen. Allahin tahdosta tapahtuvat etenevät ja johtavat uskovalle parhaaseen lopputulokseen. Kuten Koraanissa sanotaan:
”Luota Allahiin, sillä Hän on Riittävä Suojelija.” (33:3)

”Sille, joka pelkää Allahia, hän järjestää keinin selvitä ja suo hänelle toimeentulon tavalla, jota hän ei ole tullut ottaneeksi huomioon. Allah riittää sille, joka luottaa Häneen. Allah saavuttaa tavoitteensa ja Hän on asettanut kaikelle määrän.” (65:2-3)

Kukaan ei voi vahingoittaa uskovia ilman Allahin lupaa. Kukaan ei voi tappaa ketään ilman, että Allah antaa sen tapahtua. Vain Allah voi riistää elämän. Siksi on mieletöntä pelätä ketään muuta kuin Allahia. Koraani muistuttaa uskovia toistuvasti tästä:

”Tällainen supattelu on Saatanasta lähtöisin, ja hän haluaa aiheuttaa sillä uskoville surua, mutta ei hän voi vahingoittaa heitä lainkaan, ellei hänellä ole Allahin lupaa. Luottakoot uskovat siis Allahiin!” (58:10)

”Älä tottele uskottomia ja teeskentelijöitä äläkä välitä heidän kiusanteostaan vaan luota Allahiin. Allah on riittävä edusmies.” (33:48)

”Jos kysyt heiltä, kuka on luonut taivaan ja maan, he vastaavat: ”Allah.” Sano: Mitä arvelette niistä, joita te väitätte olevan Allahin lisäksi: Jos Allah tahtoisi minulle pahaa, voisivatko ne pelastaa minut, tai jos Hän haluaisi osoittaa minulle armoaan, voisivatko ne sen estää? Sano: Allah riittää minulle, ja Häneen uskovat panevat toivonsa.” (39:38)

Allahiin uskova ja Hänelle alistuva, joka ottaa Hänet todelliseksi holhoojakseen ja auttajakseen, on turvassa Saatanan houkutuksilta. Koraanissa tämä ilmaistaan jakeessa: ”Ei Saatanalla ole valtaa niihin, jotka uskovat ja luottavat Herraansa” (16:99). Ne, jotka tuonpuoleisessa saavat osakseen Allahin hyväntahtoisuuden, ovat niitä, jotka panevat toivonsa Häneen ja alistuvat Hänelle.

”Mitä te saattekin, on se vain tämänpuoleisen elämän väliaikaista nautintoa. Sitä parempaa ja pysyvämpää on se, mikä odottaa Allahin luona niitä, jotka uskovat ja luottavat Herraansa.” (42:36)

”Jaakob sanoi: (---) ”Poikani, (---) menkää eri porteista, vaikka eivät neuvoni auta teitä Jumalaa vastaan. Jumalan vallassa on päättää, ja Häneen minä luotan. Häneen luottakoot kaikki!” (12:67)

”Pane luottamuksesi Elävään, joka ei kuole, ja ylistä Hänen kunniaansa. Hän tuntee palvelijoidensa synnit.” (25:58)
 
   
    
20 / total 22
You can read Harun Yahya's book Koraanin Peruskäsitteet online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top